Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

18. 11. 201913:31

2. října 2019

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 2. října 2019.

Program zasedání

  1. Zahájení zasedání předsedou Rady
  2. Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 27. března 2019
  3. Pravidla spolufinancování ESIF v programovém období 2021-2027
  4. Vybraná data z oblasti soukromého dárcovství v České republice
  5. Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020
  6. Informace o činnosti výborů Rady
  7. Informace o dotačním programu „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací“
  8. Různé