Krajští koordinátoři

25. 11. 201911:27

Krajští koordinátoři

Krajské úřady zřizují pozici koordinátora pro romské záležitosti (dále jen „krajský koordinátor“) podle §67 zákona 129/2000 Sb. o krajích. Dle §6 zákona 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

Krajský koordinátor se řídí Metodikou k zabezpečení výkonu agendy integrace příslušníků romské komunity do společnosti. Tuto metodiku vypracovala Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR v souvislosti s plněním strategických cílů Strategie romské integrace do roku 2020.

Krajský koordinátor spolupracuje a poskytuje nebo zprostředkovává metodické vedení romským poradcům nebo pracovníkům pověřeným agendou romských záležitostí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.


Systémové schéma a vymezení metodického vedení

Na celostátní úrovni je zabezpečováno metodické vedení prostřednictvím Pracovní skupiny krajských koordinátorů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Úřadem vlády ČR, resp. Kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Metodické vedení se soustřeďuje na podporu krajských romských koordinátorů a koordinátorek pracujících na krajských úřadech a magistrátu hlavního města Prahy.

Krajští koordinátoři pro romské záležitosti v souladu s platnými právními předpisy zabezpečují koordinaci výkonu agendy integrace příslušníků romské komunity do společnosti v rámci kraje a poskytují mj. metodickou podporu romským poradcům a poradkyním při výkonu jejich agendy. Za tímto účelem koordinátoři mj. zejména:

jméno, titul kraj  e-mail
Bartů Lumír, Mgr. Vysočina e-mail
Gába Karel, Mgr. Zlínský e-mail
Filová Božena Hl.m.Praha e-mail
Fišer Ondřej, Mgr. Jihomoravský e-mail
Hančin Peter, Bc. Moravskoslezský e-mail
Kavak Němečková Šárka, DiS Pardubický e-mail
Koky Cyril, Mgr. Středočeský e-mail
Köttnerová Renáta, PhDr.  Olomoucký e-mail
Lukáč Štefan, Bc. Ústecký e-mail
Slivka Roman, Bc. Jihočeský e-mail
Strouhal Václav, Dis. Liberecký e-mail
Svěrák Jiří, Bc. Královehradecký e-mail
Štruncová Michaela Plzeňský e-mail
Vaculík Pavel, Mgr. Karlovarský e-mail