Koordinace a spolupráce

4. 12. 201910:23

Národní konference Alkohol a tabák v České republice 2019

27. listopadu 2019 se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila Národní konference Alkohol a tabák v České republice 2019 pořádaná sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Zúčastnili se zástupci Úřadu vlády, Ministerstva zdravotnictví, WHO, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), odborné veřejnosti a neziskových organizací.

Národní konference Alkohol a tabák v České republice 2019 byla rozdělena do čtyř tematických bloků. První blok byl věnován politice v oblasti alkoholu a tabákových výrobků. Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová zdůraznila, že jednou z priorit obsažených také v nové Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027, je ochrana dětí a mladistvých před škodlivými účinky užívání alkoholu a tabákových výrobků, aktuálně elektronických cigaret. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představil základní parametry návrhu na zpřísnění reklamy na alkoholické výrobky.
V dalších tematických blocích věnovaných alkoholu a tabáku pokryli řečníci širokou škálu témat od ekonomických dopadů (Marion Devaux, OECD) přes pohled z oblasti marketingu (Denisa Hejlová, FSV Univerzity Karlovy) až po příspěvky odborníků v oblasti alkoholu a tabákových výrobků (Ute Mons, vedoucí Centra pro tabák v Heidelbergu ad.). Na závěr konference proběhla panelová diskuse, jejímž tématem byla vhodnost a realizace konkrétních opatření pro snížení míry užívání alkoholu a tabákových výrobků.
Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 proběhlo navazující jednání expertů, zástupců resortů, WHO a OECD. Tématem byly konkrétní kroky ke snižování škodlivých účinků alkoholu v České republice, zejména zpřísnění reklamy na alkohol, dále také zavedení jednotného balení tabákových výrobků.
Národní konference Alkohol a tabák v České republice 2019 byla zaměřena mj. na následující oblasti: