Důležité dokumenty

10. 12. 201911:43

Plán legislativních prací vlády na rok 2020

Plán legislativních prací na rok 2020 vláda schválila usnesením vlády č. 870 ze dne 9. prosince 2019.

Plán legislativních prací vychází z úkolů vyplývajících z Koaliční smlouvy, Programového prohlášení vlády, Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2022 a reflektuje závazky České republiky vyplývající z členství v Evropské unii. Plán obsahuje celkem 97 legislativních úkolů. Z toho 6 věcných záměrů zákonů, 11 návrhů zákonů, 52 návrhů novel zákonů, 11 návrhů nařízení vlády a 17 návrhů novel nařízení vlády. Vláda chce předložit mimo jiné návrh nového stavebního zákona, novely zákonů o ochraně hospodářské soutěže, o Policii ČR, o podpoře výzkumu, o dostupnosti bydlení, školského a vysokoškolského zákona či věcné záměry nového energetického zákona a zákona o sociální práci a tradiční návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na další rok. Spolu s plánem byl předložen Výhled implementačních prací vlády na rok 2019 a další léta.

leden 2020

únor 2020

březen 2020

duben 2020

květen 2020

červen 2020

červenec 2020

srpen 2020

září 2020

říjen 2020

listopad 2020

prosinec 2020