Aktuality

13. 1. 202010:30

Zasedání Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování

Dne 18. prosince 2019 zasedal Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování

Program

1. Zahájení zasedání  

2. Informace o budoucnosti Monitorovacího výboru pro činnost ASZ

3. Informace o vývoji spolupráce se statutárním městem Most (případně hlasování o ukončení spolupráce)

4. Informace o činnosti Agentury pro sociální začleňování v lokalitě Litvínov, Chomutov, Cheb

5. Informace o roli Agentury pro sociální začleňování při naplňování Strategie sociálního začleňování a Strategie romské integrace v budoucím programovém období

6. Různé

7. Závěr  

Detailnější informace o proběhlém zasedání naleznete v zápisu.