Jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

4. 2. 202013:18

Záznamy z jednání v r. 2019

Zveřejněné záznamy obsahují přijatá usnesení a poměr hlasování. Plný záznam se zasílá pouze členům Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Připojené dokumenty obsahují usnesení přijatá na jednáních rady i usnesení přijatá formou hlasování  per rollam (vzdáleně).