Očekáváné události

6. 3. 202013:59

9. března 2020: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 15.30 hod.

V pondělí 9. března od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční jednání vlády.

Ministři se budou zabývat mimo jiné novelou zákona o Vojenské policii, která rozšiřuje pravomoci a působnost tohoto orgánu či zpřesňuje a doplňuje povinnosti vojenského policisty. Projednají i několik kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu a rozhodnou o doplnění Surovinové politiky České republiky o kroky, které posílí kontrolu státu nad nerostnými surovinami využívanými v nových moderních high-tech odvětvích.

Kompletní program jednání vlády 9. března 2020 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-09.

Termín

9. března 2020

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

11.45 – příchod médií na doorstep
12.00 – zahájení doorstepu
13.55 – fototermín před začátkem jednání

15.30 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na doorstepu, fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady