Rejstřík předsedů vlád

13. 3. 201915:04

Václav Klaus

funkční období:
2. 7. 1992 - 1. 1. 1993
1. 1. 1993 - 4. 7. 1996
4. 7. 1996 - 2. 1. 1998

* 19. 6. 1941 Praha

V roce 1963 ukončil studium na obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, obor ekonomika zahraničního obchodu. Ekonomické vědy studoval také v zahraničí - v Itálii (1966) a v USA (1969). Do roku 1970 pracoval jako vědecký pracovník v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. V této době také absolvoval vědeckou aspiranturu a v roce 1968 dosáhl hodnosti kandidáta ekonomických věd. Během let 1971 až 1986 zastával různé funkce ve Státní bance Československé, odkud odešel do Prognostického ústavu Československé akademie věd.

V roce 1991 se na Univerzitě Karlově v Praze habilitoval jako docent v oboru ekonomie a v roce 1995 byl jmenován profesorem pro obor financí na Vysoké škole ekonomické v Praze.

V říjnu 1990 se stal předsedou Občanského fóra. Po jeho rozdělení v únoru 1991 byl v dubnu téhož roku jedním ze zakladatelů Občanské demokratické strany, jejímž předsedou je až do dnešní doby. Od r. 1996 je místopředsedou Evropské demokratické unie.

Jako expert na problémy makroekonomie, financí a ekonomických reforem byl v prosinci 1989 jmenován ministrem financí a v říjnu 1991 navíc místopředsedou vlády ČSFR. Po volbách v červnu 1992 se stal předsedou vlády České republiky. Do této funkce byl znovu jmenován v červenci 1996. Demisi na funkci předsedy vlády podal v listopadu 1997. V letech 1998 - 2002 zastával funkci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 28.února 2003 byl zvolen prezidentem České republiky.

Václav Klaus je ženatý, má dva syny. Manželka Ing. Livia Klausová, CSc. je známou ekonomkou.