Důležité informace

30. 3. 202022:29

Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Mimořádná opatření

Omezení volného pohybu

Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí

Otázky a odpovědi Ministerstva zahraničních věcí k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s cestováním.

Pomoc občanům - mimořádná přeprava v Evropě.

Opatření na státních hranicích

Informace Ministerstva vnitra k cestování a překračování hranic.

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb

Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Opatření v dopravě

Podrobné informace Ministerstva dopravy

Opatření v sociální oblasti

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociální služeb i k pracovněprávním vztahům.

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí k poskytování sociálních služeb.

Opatření v oblasti zdravotnictví

Omezení v oblasti činnosti úřadů a samospráv

Opatření v oblasti zajišťování bezpečnosti

Opatření v oblasti vězeňské služby

Ministerstvo spravedlnosti zavedlo řadu další řadu opatření týkajících se rezortu justice.

Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí