Důležité informace

7. 5. 202113:34

Opatření na podporu ekonomiky

Vláda na podporu sektorů ekonomiky, podnikatelů a živnostníků i zaměstnanců, kteří byli postiženi důsledky epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a příslušných protiepidemických opatření, přijala řadu opatření a pod patronací příslušných rezortů vypsala množství dotačních programů. Přinášíme přehled těch nejdůležitějších, další podrobnosti naleznete na stránkách dotčených ministerstev.

Podpora udržení zaměstnanosti

Antivirus A

Antivirus A Plus

Antivirus B

Další podrobnosti o programech Antivirus naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Plošná podpora podnikatelů

Covid 2021

Covid – Nepokryté náklady

Covid – Nájemné III

Kompenzační bonus I a II

Odložení elektronické evidence tržeb

Záruční programy Covid

Záruka Covid III – Úprava Invest

Záruka Covid Plus

Záruka Covid Sport

Podpora pro podnikatele v kultuře

Covid – Kultura III

Covid – Kultura Audiovize

Covid – Kultura pro podnikající subjekty

Podpora pro podnikatele v lázeňství

Covid – Lázně 2021

Podpora pro pořadatele výstav, kongresů a eventů

Covid – Veletrhy / kongresy

Podpora pro podnikatele v cestovním ruchu

Covid – Cestovní kanceláře II

Covid – Ubytování II

Covid – Záruka CK

Podpora pro zemědělce a potravináře

Agricovid Poravinářství II

Podpora pro provozovatele dětských skupin

Další podpora a úlevy

Mimořádná finanční pomoc MOP Covid-19

Daňové úlevy

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehlednou tabulku, jak je možné kombinovat jednotlivé dotační programy vypsané rezorty.