Důležité informace

19. 4. 202119:20

Vládní usnesení a odůvodnění související s bojem proti epidemii

Vládní usnesení související s bojem pro epidemii koronaviru z roku 2020 najdete na samostatné stránce.

Přehled za rok 2021

Jednání vlády 4. ledna 2021

Jednání vlády 7. ledna 2021

Jednání vlády 11. ledna 2021

Jednání vlády 13. ledna 2021

Jednání vlády 18. ledna 2021

Jednání vlády 22. ledna 2021

Jednání vlády 25. ledna 2021

Jednání vlády 28. ledna 2021

Jednání vlády 1. února 2021

Jednání vlády 8. února 2021

Jednání vlády 11. února 2021

Jednání vlády 12. února 2021

Jednání vlády 14. února 2021

Jednání vlády 15. února 2021

Jednání vlády 19. února 2021

Jednání vlády 22. února 2021

Jednání vlády 24. února 2021

Jednání vlády 25. února 2021

Jednání vlády 26. února 2021

Jednání vlády 28. února 2021

Jednání vlády 1. března 2021

Jednání vlády 2. března 2021

Jednání vlády 3. března 2021

Jednání vlády 5. března 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů,
 2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě,
 3. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby, poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci a poskytovatelům pečovatelské služby
 4. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem,
 5. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro provádění vyšetření poskytovateli zdravotních služeb zařazenými do sítě antigenních odběrových center,
 6. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních testů do Informačního systému infekčních nemocí,
 7. změna mimořádného opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, o povinném testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem,
 8. mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, kterým se nařizuje všem provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem

Jednání vlády 8. března 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2
 2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření vzorků na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 v případě některých mutací tohoto viru

Jednání vlády 15. března 2021

Jednání vlády 18. března 2021

 1. krizové opatření o omezení škol a školských zařízení
 2. krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let
 1. mimořádné opatření o povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 2.  mimořádné opatření o pravidlech pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců ve školách určených pro děti zaměstnanců IZS
 3. mimořádné opatření o pravidlech pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů

Jednání vlády 22. března 2021

 1. mimořádné opatření o testování osob samostatně výdělečně činných
 2. mimořádné opatření o testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
 3. mimořádné opatření o testování zaměstnanců malých firem

Jednání vlády 26. března 2021

Jednání vlády 29. března 2021

Jednání vlády 6. dubna 2021

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí IČO do ISIN (celé znění nařízení MZd)
 2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o termínech poskytování druhé dávky očkovacích vakcín (celé znění nařízení MZd)
 3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče (celé znění nařízení MZd)
 4. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 5. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 6. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 7. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 8. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 9. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 10. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek (celé znění nařízení Mzd)
 11. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 12. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)

Jednání vlády 12. dubna 2021

 1. mimořádné opatření o omezení provozu maloobchodu a služeb
 2. mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 1. mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 2. změna mimořádného opatření o testování žáků ve školách
 3. mimořádné opatření o poskytování sociálních služeb terénní formou
 4. změna mimořádného opatření o omezení shromažďování

Jednání vlády 19. dubna 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 2. mimořádné opatření o testování studentů vysokých škol
 3. změna mimořádného opatření o testování žáků ve školách
 4. změna mimořádného opatření o omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 5. změna mimořádného opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 6. mimořádné opatření o poskytnutí IČO do ISIN