Aktuality

27. 3. 20209:19

Zasedání Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování

Dne 5. března 2020 zasedal Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování

Program:

1. Zahájení zasedání
 
2. Informace o činnosti Agentury pro sociální začleňování

3. Informace o vývoji spolupráce se statutárním městem Most (případně hlasování o revokaci usnesení č. 30/2019)

4. Informace o změně Statutu Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování

5. Informace o tvorbě Strategie romské integrace 2021 – 2030

6. Různé

7. Závěr
 
Detailnější informace o proběhlém zasedání naleznete v zápisu.