Aktuality

31. 3. 202010:20

Zasedání Pracovní skupiny pro bezpečnost

Dne 6. března 2020 proběhlo jednání zasedala Pracovní skupiny pro bezpečnost.

Program:

1. Zahájení zasedání 

2. Drogová problematika u romské menšiny

3. Informace Ministerstva vnitra o náboru romských uchazečů k Policii ČR

4. Asistenti prevence kriminality, domovníci a jejich rozšiřování v obcích ČR

5. Různé

6. Závěr 
 
Detailnější informace o proběhlém zasedání naleznete v zápisu.