Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

16. 4. 202016:13

Výzva sekretariátu RVNNO k zasílání fotografií aneb Občanská společnost v boji proti COVID-19

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje výzvu k zasílání fotografií zaznamenávajících pomoc neziskových organizací v boji proti koronaviru.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace uspořádá pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. Heleny Válkové v druhé polovině roku 2020 fotografickou výstavu věnovanou široké pomoci, kterou nabídly nestátní neziskové organizace v době boje proti koronaviru naší společnosti

Záměrem Rady vlády pro NNO je poukázat na potenciál dobrovolnictví, altruismu, nasazení jednotlivců a organizací občanské společnosti, kteří společnými silami a s nezměrnou energií přispěli k fyzické i psychické stabilitě každého z nás během nelehkého „koronavirového“ období. Fotografie by tudíž měly tematicky zachycovat okamžiky této pomoci.

Z vybraných fotografií bude vytvořena putovní výstava přístupná veřejnosti u příležitosti konání Dní otevřených dveří. Všechny zapojené fotografie budou zveřejněny na sociální síti FB lidská práva a dalších médiích.

Nestátní neziskové organizace mohou fotografie včetně vyplněné přihlášky zasílat na sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace na emailovou adresu fungacova.hana@vlada.cz do 30. června 2020.


Technická specifikace pro zasílání fotografií:

Pro příhlášení fotografie prosím využijte přiložený dokument Přihláška.  

Autor zasláním fotografie deklaruje, že je majitelem autorských práv k vystavované fotografii, souhlasí s poskytnutím a následným využitím pro účely fotografické výstavy (v tištěné podobě i prostřednictvím sociálních sítí). Autor dále souhlasí, že Rada vlády pro nestátní neziskové organizace může fotografii dále používat k propagačním účelům.