Tiskové konference

23. 4. 202019:48

Komentář ministra průmyslu, obchodu a dopravy k mimořádnému zasedání vlády, 23. dubna 2020

Pane ministře, můžeme vás poprosit? O čem tedy kabinet dnes rozhodl? Jaké bude to rozvolnění opatření?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak dnes jsme projednali další uvolňování restrikcí a naplňujeme přesně to, co jsme řekli minulý týden. My jsme minulý týden jako jedna z prvních zemí, konkrétně jsme to byli my, Rakousko, pak se přidalo i Německo a Dánsko, ukázali pětietapový jízdní řád, a to na základě toho, že několik dní předtím jsme dosáhli reprodukčního faktoru rovno jedné. A jasně jsme sdělili, že jsme připraveni ukázat podnikatelům a všem těm, kteří jsou vlastníky jednotlivých provozoven, co je může čekat v těch následujících týdnech.

Jízdní řád, který jsme představili, jsme podmínili tím, že bude-li se situace vyvíjet hůře, můžeme ho zpomalit. A naopak, bude-li se situace vyvíjet lépe, jsme připraveni urychlit uvolňování jednotlivých restrikcí. Současně jsme jasně řekli, že ta první vlna, která nastala v tom minulém týdnu, je relativně volná a velmi opatrná, stejně tak jako celý jízdní řád.

Přičemž jsme současně řekli, že pro nás je klíčové vyhodnocení Velikonoc. Ano, to jsme řekli, že potřebujeme řádově deset jedenáct dvanáct dní. Velikonoce jsme vyhodnotili během včerejška a dnešní noci. A ta dobrá zpráva je to, že výsledky z Velikonoc, jak už nepochybně všichni ví, dopadly velmi dobře. Reprodukční faktor se pohybuje na úrovni 0,72 0,73 0,74. To znamená, výsledky jsou dobré jak s ohledem na reprodukční faktor, tak s ohledem na počty nových nakažených, tak s ohledem na počty těch, kteří leží na jednotce intenzivní péče.

To znamená, potvrdili jsme to, že Česká republika patří mezi země, které se dokáží zatím poměrně dobře vyrovnávat a že ta opatření, která byla důsledná, která byla včasná, zabrala a že si můžeme dovolit uvolňovat restrikce rychleji. Protože je pravda, že není možné – a my jsme to vždycky tvrdili – propást jeden jediný den s ohledem na uvolňování podnikání, neboť prostě firmy stojí měsíc měsíc a půl, nejsou schopny provozu. Stojí je to neuvěřitelné peníze a my nemůžeme prostě dopustit to, že v nějaké masivní míře by ty firmy začaly bankrotovat a byl by problém.  

My jsme připraveni i nadále podpořit. Budeme podporovat živnostníky, budeme podporovat malé a střední firmy. Schválili jsme včera naprosto zásadní dotační, respektive záruční schémata až do výše pěti set miliard korun možnosti úvěru.

Jsme připraveni pokračovat v Pětadvacítce. Jsme připraveni tam dát ta malá s. r. o., která mají jednatele a nemají zaměstnance a tak dále. Nicméně ta hlavní pomoc, která může a musí přijít, je uvolňování restrikcí. Takže jsme dneska rozhodli následovně.

Provozovny do 2,5 tisíce metrů, čili nikoliv tak, jak bylo dříve do 200 metrů, ale zúžili jsme to do 2,5 tisíce metrů, budou uvolněny od pondělí 27. dubna za předpokladu, že se bude jednat o provozovny, které mají samostatný vchod a které nejsou v obchodních centrech nad 5 000 metrů čtverečních. Současně uvolňujeme autoškoly. Současně uvolňujeme posilovny a fitness centra ve specifickém hygienickém režimu.

Současně uvolňujeme, jak už jsme naznačili, bohoslužby do 15 osob, knihovny a zoologické, botanické a dendrologické zahrady, pokud se jedná o venkovní prostory, což v tomhle tom případě v drtivé většině je, zejména u těch zoologických zahrad. Tím říkáme, že nikoliv zatím ty, které mají pavilony, respektive ty pavilony musí být zavřeny.

11. května, ale tady říkáme, čili 14 dní poté, za předpokladu, a to je důležité říct, za předpokladu, že se bude vyvíjet epidemiologická situace dobře, za předpokladu, že budou naplněny specifické hygienické podmínky, tak jsme připraveni pustit i provozovny v nákupních centrech. To znamená, jsou to ty, které budou zatím zavřeny, a ty, které se nacházejí v klasických nákupních obchodních centrech. Současně tím pádem i provozovny nad 2,5 tisíce metrů čtverečních, které opět nejsou v nákupních centrech.  

Opakuji, nad tímto byla největší diskuze. Uvažovalo se o tom, že se to udělá ještě později. Nakonec tedy převážil názor takový, že to nemůžeme dále prodlužovat a že jsme připraveni s provozovateli obchodních center diskutovat a do značné míry jasně nařídit, jak na tom musí být hygienická pravidla a co tam musí být s ohledem na dezinfekce, s ohledem na odstupy, počty lidí v jednotlivých prodejnách atd. Takže stále říkáme, může to být s otazníkem, ale věříme, že se to zvládne.

Poté 11. května uvažujeme a počítáme s tím, že by se otevřely restaurace, hospody, bufety, nicméně takové, které budou mít buď výdejní okénko, nebo tedy budou mít zahrádku. Současně počítáme 11. května s holičstvím, kadeřnictvím, pedikúrami, manikúrami, solária a kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.

Počítáme i s tím, že by se otevřely muzea, galerie a výstavní síně. Tam jsme to posunuli opět. A zámky, hrady a skanzeny – pochopitelně venkovní prostory pouze. Současně počítáme s venkovními tréninkovými aktivitami profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti.

Dalších 14 dní poté, čili 25. května, je ta závěrečná fáze. Tam počítáme, že by se rozjely restaurace, hospody, bufety, kavárny a podobně. Současně hotely, penziony a vše, co je s tím spojené. Dosud nepovolené taxislužby, ale většina z nich už je stejně povolena. Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže, jedná se o různé tetování a tak dále. A pozor i divadla, zámky a hrady, které jsou tedy s interiérem a ostatní kulturní aktivity. Nicméně opět za přesně definovaných hygienických podmínek.

Současně kulturní, společenské a sportovní akce a tady zatím nespecifikujeme počet osob. My jsme tam měli minule padesát, ale stále ještě jednáme se všemi aktéry. Je možné, že se to trochu zvedne tak, aby se mohly dělat třeba profesionální sportovní soutěže bez diváků, ale aby se tam samozřejmě mohli všichni aktéři dostat. Takže to může být o něco posunuto, proto jsme zatím řekli, že to ještě nebudeme definovat přesně na těch padesát. Bude to o něco více. Zotavovací akce a podobně pro děti do 15 let věku a různá další opatření například v cestovním ruchu. Svatby za specifických hygienických podmínek a konečně i ty zoologické, botanické a dendrologické zahrady, včetně tedy už i vnitřních prostor.

Když se na to podíváme, tak v zásadě můžeme říct, že ten jízdní řád není nepodobný tomu, co jsme představovali minule. Je posunut vlastně o čtrnáct dní. Nicméně ty hlavní rozdíly jsou v tom, že jsme spojily obchodní prostory, a to tedy tak, že jsme těch původních 200 metrů dali dohromady s těmi 2,5 tisíce metrů. A současně tedy zatím v tuto chvíli, nicméně stále říkáme, že je to v jakési podmínce, zvažujeme, že by se toho 11. května pustila i obchodní centra za specifických podmínek.

Takže to jsou ta nejdůležitější sdělení. My to záměrně říkáme již dnes, protože jsme řekli, že podnikatelé musí toto dostat čtyři dny před tím vlastním provozem. Jestliže v pondělí tedy mají zahájit provoz, tak jsme chtěli, aby to věděli již během dneška, respektive aby se na to během zítřka mohli začít připravovat a o víkendu, aby si vše potřebné dali do pořádku. Současně Ministerstvo zdravotnictví chystá a připravuje prováděcí předpis ke všem těm provozovnám a ke všem těm termínům tak, aby bylo zcela jasné vlastně, za jakých hygienických podmínek tam mohou fungovat.

Když to srovnám s těmi ostatními zeměmi, tak v tuto chvíli zjednodušeně řečeno srovnáváme krok například s Německem. Jsme velmi blízko tomu, jak se to děje v Rakousku. Nicméně třeba Rakousko má ten jízdní řád podobně jako my na několik etap, zatímco Německo to dávkuje po jednom týdnu a každý týden to vždycky upřesňuje. My jsme toho názoru, že je třeba, aby podnikatelé věděli, na co se mohou připravit, ale vždycky k tomu říkáme to ale, a to ale může být takové, že bude-li situace horší, musíme přibrzdit.

Když se podíváme ještě na dalšího našeho souseda, což je Slovensko, tak Slovensko víceméně poměrně věrně vycházelo z našeho jízdního řádu, z našeho scénáře, který jsme představili minulý týden, a ten do značné míry překlopilo na slovenské parametry s nějakým rozdílem několika dnů. Takže troufáme si tvrdit, že otevírání těch provozoven je velmi podobné jako u našich sousedů. A stále to i monitorujeme v těch ostatních evropských zemích. Je faktem to, že díky výsledkům, kterých jsme dosáhli, tak Česká republika tedy může být jednou z těch zemí, která by se z toho mohla dostat rychleji.

Máme zatím velkou radost z toho, že ty výsledky se lepší. Ano, měli jsme určitou míru obavy, to nepopírám, jak dopadnou Velikonoce. Víte všichni, že jsme byli i pod určitou kritikou, jestli jsme to nepřehnali s těmi hobbymarkety. Jsem rád, že se prokázalo, že nenastalo nic mimořádného. Ta čísla, která jsou za včerejšek, jsou velmi nadějná, a dokonce ta, která jsou za dnešek, jak sledujeme průběžně, jsou ještě nadějnější, ještě lepší. Takže vypadá to, že v tuto chvíli jsme na dobré cestě, a můžeme si tedy toto dovolit.

Současně jasně říkáme, že je to vykomunikováno s Ministerstvem zdravotnictví, s epidemiology, ta diskuze nebyla jednoduchá. Museli jsme pochopitelně přistoupit i na určité kompromisy z jejich strany, zejména tedy toho charakteru, že to je podmíněné. A za bé toho charakteru, že budou, a to říkám rovnou, přísné podmínky toho hygienického charakteru. Nejenom že budou, ale budeme i velmi důsledně vyžadovat to, aby se plnily. Jsme připraveni zapojit Českou obchodní inspekci, jsme připraveni zapojit živnostenské úřady. Velmi důsledně budeme dbát na to při jednání s jednotlivými vlastníky třeba obchodních center, aby jejich ostraha prostě důsledně dohlížela na to, že to tam je. A pokud to tak nebude, tak budeme okamžitě dělat opatření. 

Novinářský dotaz: Chci se zeptat, co jsou specifické hygienické podmínky pro svatby a mělo vliv na vaše dnešní rozhodování na vládě právě to konstatování městského soudu? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Konstatování městského soudu nemělo žádný vliv. Toto byly připravené scénáře, které jsme měli připraveny už po dobu posledních několika dní. Nicméně já jsem záměrně říkal scénáře, protože jsme čekali na to, jaké skutečně budou faktické výsledky.

Já vím, že jsme byli i kritizováni od opozice, že jsme měli ty scénáře otevřít. Ještě včera se to diskutovalo v Poslanecké sněmovně. Tuším, že pan Rakušan to tam zmiňoval. Já jsem jasně říkal, že není možné pustit jakékoliv scénáře předtím, než si to vyjasníme s epidemiology. Než budeme vědět poslední výsledky, protože kdybychom začali šířit dva tři různé scénáře, vzbudíme tím falešná očekávání, vzbudíme tím prostě nějaké očekávání, že bude to či ono, a nakonec by to mohlo být jinak. A to se domníváme, že je to nejhorší, co může být.

My jsme nic nezdržovali ani o hodinu. Tak jak jsme řekli, že nemůžou podnikatelé čekat ani o den déle, než je nezbytně nutné. Tak my jsme čekali přesně na vyhodnocení Velikonoc a to proběhlo právě ve středu. To znamená, v noci jsme ty výsledky zpracovávaly. Ráno jsme již nad tím seděli. A rozhodli jsme se tedy pro jeden z těch scénářů. Ano, byl to ten scénář, který byl relativně optimistický. Jsme rádi, že jsme se nakonec na tomto dohodli, a já jsem přesvědčen, že pokud budou všichni disciplinovaní, pokud budou dodržovat ta pravidla, která jsou tak, jak jste se ptala. Budou pochopitelně odstupy, budou dána používáním ochranných prostředků, samozřejmě roušek, případně ve vybraných provozovnách povinnými rukavicemi, případně dezinfekcí, která bude na vstupech, a tak dále, tak jsem přesvědčen, že se to zvládnout dá. A konečně, pokud to zvládají ostatní země okolo nás, není důvod, abychom i my nešli stejnou cestou.

Novinářský dotaz: Pane ministře, jak vyhodnotíte dnešní rozhodnutí soudu, který zrušil vlastně čtyři nařízení Ministerstva zdravotnictví?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já to nechci hodnotit. Pochopitelně je to překvapivé rozhodnutí, nicméně bude zasedat vláda večer. Já jsem považoval pouze za správné vás seznámit s těmi výsledky, které jsou zcela už zjevné, na kterých se vláda shodla. A protože vláda bude sedět ještě večer a zasedat a můžeme skončit v pozdnějších hodinách, a navíc jsme věděli, že prostě už se začínají objevovat různé spekulace, co se otevře a co se neotevře, tak jsme považovali a dohodli jsme se s kolegy, že vám představíme z té vlády to, co jednoznačně už tedy prošlo. To znamená tento scénář, tento jízdní řád a vláda bude pokračovat od osmi hodin dále. Budeme se pochopitelně věnovat i tomuto a k tomu zaujmeme určité stanovisko.

Novinářský dotaz: Jakým způsobem budete vyhodnocovat to rozvolňování a epidemiologický dopad? Budete po 14 dnech nějakým způsobem sledovat ta data, vyhodnocovat? Možná – můžete vyloučit, že se to ještě bude měnit ten harmonogram, nebo to takto zůstane?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Nelze samozřejmě vyloučit nikdy nic. Tím spíše, že sledujeme i ostatní země, víme, jak se to prostě třepalo v Singapuru, Japonsku a tak dále. Ale zatím to vypadá, že jdeme správnou cestou. Vyhodnocujeme to každý den z mnoha a mnoha úhlů pohledu. Není to jen jediný ukazatel. Já už jsem zde i některé říkal, zopakuji je. Jedná se o reprodukční faktor, jedná se o počet nově nakažených. Pochopitelně stále to vážeme na to, kolik se udělalo testů, mimo jiné, dělaly se teď rekordní počty testů. A samozřejmě vážeme to i na velmi důležitý faktor, a to kolik je lidí vážně nemocných, hospitalizovaných, případně na jednotce intenzivní péče.

Novinářský dotaz: To znamená, ty hygienické podmínky, jak byly uvedeny v tom předchozím jízdním řádu, zůstávají, jenom se tedy mění ty termíny. To znamená: Fitness centra se otevřou 27. dubna, ale stále tam platí, že lidé nesmí využívat šatnu, zázemí…

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a minister dopravy: Přesně tak. Bude se to teď všechno dávat i na web, na stránky Ministerstva zdravotnictví. Kolegové vlastně od doby, co jsme se na tom domluvili, tak intenzivně pracují, upřesňují to. A během několika hodin, není-li už to tam teď, tak už tam budou ty hygienické předpisy zveřejněny. A právě proto jsme chtěli, aby to bylo s tím čtyřdenním předstihem.

Novinářský dotaz: Pane ministře, počítáte s tím, že tento jízdní řád, který nyní vychází z nařízení Ministerstva zdravotnictví, převedete pod ten krizový zákon a vydáte ta nařízení za celou vládu?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Nechci teď spekulovat, pod jaký zákon se to převede. My se na tom dnes jako vláda shodli po diskuzi, jak bude vypadat ten scénář, a já jsem považoval za správné vás s tím scénářem seznámit v tuto chvíli. A budeme v těch dalších hodinách a dnech diskutovat, jakým způsobem to bude zakomponováno do legislativy. Ale to, co je podstatné, a to je důležité, podnikatelé musí vědět, co je čeká. Musí vědět, v jaké dny se mají na co připravit, a protože se blíží datum 27. dubna, je třeba, abychom to takto anoncovali.

Novinářský dotaz: Ještě jeden dotaz, protože se právě blíží léto a také se plánuje velké množství svateb, mění se nějak ten omezený počet lidí na té svatbě?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: V tuto chvíli my jsme řekli vlastně, že mohou probíhat svatby do deseti lidí. To jsou takové, řekněme, ty nezbytně nutné akty svatby, které se musí konat, například cizinci a tak dále, nebo bylo-li skutečně něco, co už nesneslo odkladu. Tady jsou epidemiologové ještě relativně opatrní. Nicméně tak, jak jsme řekli, svatby za specifických hygienických podmínek, ale pochopitelně rozumných, to znamená tak, aby ta svatba proběhla řádně, aby tam proběhly všechny akty, které mají, tak budou od toho 25. května, což myslím, že bude ta část té veřejnosti, která s námi komunikovala v těch posledních týdnech, spokojena, protože pokud víme, tak v květnu je o něco méně svateb. Naopak se to všechno hodně koncentruje do začátku června. A my jsme ten původní termín měli na 8. 6. Bylo obrovské množství žádostí, které nás prosily, abychom to udělali o dva dny dříve, protože už jsou dlouhodobě naplánovány svatby. To bylo na sobotu na 6., což asi by se ta výjimka dala dělat, ale tím, že jsme to teď dali na 25., tak to tím vlastně padá. Ti lidé vlastně v průběhu toho června mohou ty obřady vykonat.

Novinářský dotaz: Pane ministře, dokdy vlastně platí to omezení volného pohybu? Kdy to skončí?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Bude o tom informovat dnes po zasedání vlády pan ministr zdravotnictví Vojtěch, ale v každém případě bude to hodně spárováno i s tímto a do značné míry jsme z toho i vycházeli.

Novinářský dotaz: Pane vicepremiére, možná ještě za vládu se zeptám. Co říkáte tedy na tu kritiku, která vlastně dnes v souvislosti s tím rozhodnutím, s rozsudkem městského soudu, že zkrátka vláda chybovala, že to bylo špatně vlastně, že to převedla pod rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, ne pod ten nouzový zákon, tak vlastně jak toto vnímáte?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já se k tomu nechci v tuto chvíli vyjadřovat. Teď se na to provádí rozbory. Jsou různé právní pohledy na to, různé úhly pohledu na to. Myslím si, že každý chápe a je jasné, že jestliže vláda jednala, tak musela jednat v řádu hodin, a že ta opatření, která konečně, pokud vím, nebyla ani zpochybněna ve smyslu toho, že byla důležitá a že pomohla tomu stavu, tak udělat musela.

Pokud by vláda nejednala tak, jak jednala, tak dnes tady máme daleko horší situaci, a to, že dneska Česká republika je mezi zeměmi, které sklízí respekt v celé Evropě díky výsledkům, tak je mimo jiné právě proto, že se dělala ta opatření rychle, že se dělala důrazně a že se ukonaly v plné šíři. Ať už ve smyslu izolace hranic nebo izolace ekonomiky a tak dále. A díky tomu dnes můžeme mimo jiné zde představovat jízdní řád toho, jakým způsobem budeme uvolňovat ekonomiku a podnikání. Nicméně já to nechci komentovat. Vláda o tom bude jednat, vydá k tomu stanovisko. Já jsem považoval za správné vás seznámit s tím, co bude podnikatele čekat v těch následujících týdnech.

Novinářský dotaz: Pane ministře, rozhodli jste dnes i o uvolnění režimu na hranicích?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, i to se dnes diskutovalo. Rozhodlo se o tom, bude to na tiskové konferenci po vládě. Určitě si to představí pan vicepremiér Hamáček.

Novinářský dotaz:: Já mám ještě dotaz, máte přesně nějaký bodový scénář večera, co budete řešit? Je to otázka pendlerů…

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a dopravy: To už je rozhodnuté. I ti pendleři. Má to všechno pan Hamáček. Nechci to teď… Po té tiskovce všechno…

Tomáš Medek, Odbor komunikace Úřadu vlády: Já o první otázku poprosím Radka Bartoníčka, Aktuálně.cz.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Pane ministře, děkuji moc, já mám takový zvláštní dotaz. Zítra uplyne přesně měsíc od chvíle, kdy pan premiér vystoupil ve Sněmovně a poprosil vlastně opozici o spolupráci. Byl to takový jeho, řekl bych, nejvíce vstřícný projev, který měl. Zeptal jsem se všech opozičních lídrů, té pětice, a ta říká: Vláda se k nám chovala málo vstřícně, celou řadu našich návrhů úplně odmítla. Jsme naštvaní, spolupráce nefungovala. Já bych vás rád poprosil o váš pohled na tuhle věc. Děkuju moc.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, pane Bartoníčku. No, já myslím, že nemůžeme úplně očekávat od opozice nic jiného. Myslím, že to je ve všech zemích a že to je prostě standardní situace. Opozice kritizuje vládu, kritizují ji pravděpodobně všude na světě a nežijme v iluzích, že tato doba bude nějakým zásadním způsobem jiná. Prostě opozice hledá skulinky, hledá prostě, jakým způsobem by popíchla vládu. Já jsem to konečně viděl i včera ve Sněmovně. A ty věci, které mi připadaly jasné, zřejmé, že bychom se na nich možná mohli dohodnout, tak pochopitelně byly interpretovány jinak a byly opět, řekněme, stavěny do role určitého souboje.

Na druhou stranu je pravda, že já i osobně s celou řadou i opozičních poslanců anebo prostě představitelů bez problému jednám. Když to cokoliv potřebují, tak se spojíme. Nikomu jsme nikdy neřekli ne. A jsou ti, kteří se mnou spolupracují průběžně. Posílají mi každý den prostě nějaké zprávy, chtějí nějaké informace. Uvedu příklad třeba Mariána Jurečku. Pak jsou ti, kteří se neozvou vůbec, ale potom třeba zase řeknou na tiskové konferenci, že s nimi nekomunikujeme. Čili kdo má zájem komunikovat a spolupracovat, může bez problému a nemusí se to ani šířit médii. Když chce někdo pomoci, a my tu pomoc vždycky vítáme a jsme za to rádi, tak samozřejmě nikoho neodmítneme a bez problému se to zvládne. Ale toto je prostě politika a s tím se musí nějakým způsobem naučit prostě žít.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Pane ministře, děkuji vám moc. Ještě doplňující jenom jeden dotaz. Podívejte, co říkáte ještě na tu jejich výtku, že od oni mají pocit, že některé návrhy – delší ošetřovné a další věci – sami navrhovali, a poté, vy to sám znáte samozřejmě ty jejich argumenty, s tím přišla vláda. Nehrálo roli to, že jste si říkali, aby se opozice něčím nechlubila, bude lepší, abychom to my předložili nebo aby to raději neprošlo, protože samozřejmě oni s tím pak můžou bodovat u svých voličů, když něco prosadí.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ne, já bych to takhle úplně nedával. Vláda prostě připravuje jedno opatření za druhým. A samozřejmě my jsme taky nevěděli před měsícem a půl všechna opatření, která nakonec vykonáme. Nevěděli jsme, jak to bude hluboké, ta krize. Nevěděli jsme, jak to bude v ostatních zemích. Nevěděli jsme, jak se bude vyvíjet počet nakažených. Tak jsme v podstatě postupně tak, jak se to odvíjela ta situace na trhu, tak jsme prostě přicházeli s dalšími a dalšími opatřeními.

Já rozumím tomu, když někdo popíchne a řekne: Ale vy jste ještě zapomněli na tento segment podnikání. No, možná mají pravdu, ale já jsem před deseti lety, když byla světová hospodářská krize a celá řada dnešních opozičních politiků v té době byla aktivní, anebo prostě alespoň jejich strany, vzpomínám si, jaká byla podpora. Nebyla skoro žádná tenkrát. Trvalo to dva roky. Uznávám, že nebyl odizolován byznys tak, jak je to dnes, ale v zásadě musím říct, že prostě prodávat po dobu dvou let na 30 40 procent je tvrdá rána. Tenkrát vláda šetřila, nedávala nic živnostníkům, středním firmám a my jsme to dopočetli teď nedávno – celková podpora za ty dva roky té ekonomiky dělala přibližně 80 miliard korun.

My jsme dneska dopočítali tu podporu – pozor, včetně záručních schémat. My jsme tu podporu dneska dopočítali včetně záručních schémat už přes jeden bilion. Přece víte, že jsme včera schválili prostě záruční schémata v hodnotě 500 miliard korun, 300 miliard korun jsme schválili nedávno pro EGAP a tak dále. A pak samozřejmě ta přímá podpora – živnostníci, malé firmy, střední firmy, kompenzace mezd. Teď jsme tam dali, myslím, že zítra odpoledne na vládu, ta malé s.r.o. bez zaměstnanců, DPP, DPČ. Já si doufám tvrdit, už máme skoro všechno pokryto. Všechny segmenty. A když zjistíme, že tam ještě něco pokryto není, tak se snažíme to rychle napravit, ale pozor, taky to samozřejmě musíme balancovat s tím, na co máme, a balancovat v nějakém čase.

Když to zjednoduším, já chápu, že se dneska čeká na hotovost, ale nemůžeme všechno jaksi vydodat během prvních dnů a týdnů, protože ta ekonomická krize ještě neskončila. Jsme v situaci, kdy ještě projde očistcem průmysl, protože nám tady stojí klíčové automobilky po dobu několika týdnů, a uvidíme, jak to bude dál. Tak všichni dodavatelé, subdodavatelé budou mít problémy. To znamená, teď už to bude pro firmy obchodní, službové a živnostníky spíše lepší zpráva. Teď se budou nadechovat. Zatímco pro ten průmysl ještě musíme mít prostě připravenou další podporu. Takže musíme to rozkládat i rozumně v čase.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Perfektní. Moc vám děkuju, pane ministře. Děkuju.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a dopravy: Já děkuju.

Tomáš Medek, Odbor komunikace Úřadu vlády: Další dotaz prosím. Kateřina Frouzová, Hospodářské noviny.

Kateřina Frouzová, Hospodářské noviny: Dobrý den, já bych se ráda zeptala, za jaké situace byste ta opatření, která jste teď oznámil, zase zpřísňovali? Co by vlastně muselo nastat? A pak mám ještě jednu otázku.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Muselo by nastat to, že se začnou zhoršovat následující faktory: reprodukční faktor, počet infikovaných ve vazbě na počty testů a počet těch skutečně vážných pacientů, kteří jsou na jednotce intenzivní péče. Řekl jsem teď zjednodušeně, nicméně epidemiologové to zejména z úhlu pohledu těchto faktorů vyhodnocují. Nakonec tedy oni mají to slovo, ale není to tak úplně triviální, jak někdo říká: Řekněte nám jedno číslo a my se na to napasujeme a podle toho budeme přesně vědět. Tak to úplně není. Samozřejmě tam jsou celé řady dalších dat a analýz, které se k tomu dávají. A myslím si, že se pracuje s docela solidními podklady.

Kateřina Frouzová, Hospodářské noviny: Takže nějaká hranice počtu nakažených neexistuje v tuto chvíli?  

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministrdopravy: Ano, je tam ta hranice, kterou řekl i pan Prymula, a to je ta hranice těch čtyř set za den, která je dnes tedy výrazně nižší, což je nepochybně dobrá zpráva, ale pochopitelně musí se to i vázat k tomu počtu testovaných osob. Ale je to potom spíš otázka přesně na epidemiology, jak si oni ten klíč nastaví, ale vyhodnocují to každý den. Ten tým, který je dneska pod profesorem Prymulou, a zejména potom pod panem docentem Maďarem, pracuje velmi dobře a myslím, že to jsou jedni z nejlepších epidemiologů, kteří v Evropě jsou.

Kateřina Frouzová, Hospodářské noviny: Ta druhá otázka zní: Pokud chcete, aby ten jízdní řád, který jste teď představili, fungoval, tak vlastně musíte nějakým způsobem vyřešit prodloužení těch opatření, která soud chce od pondělka zrušit. Už víte, jak to uděláte? Jestli nakonec opravdu nedojde k tomu, že budete prodlužovat nouzový stav tak, jak to požaduje pan ministr Hamáček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já to nechci teď komentovat. Já jsem říkal, že vám představím ty scénáře na to podnikání. Teď o tom bude jednat vláda nebo i jedná průběžně. Bude pokračovat jednání a určitě prostě po tiskové konferenci se řeknou scénáře i s tímto. Pro nás je důležité to, že pochopitelně budou dodrženy tyto scénáře. To znamená, to je věc, o kterou se dá opřít, a v zásadě je vyloučeno, že by se šlo scénářem takovým, že by se třeba 27. všechno pustilo. To kdyby se udělalo, to je katastrofa.

Kateřina Frouzová, Hospodářské noviny: Děkuju vám.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a dopravy: Děkuju, nashle.

Tomáš Medek, Odbor komunikace Úřadu vlády: Další dotaz prosím. Renáta Bohuslavová, Novinky. cz.

Renáta Bohuslavová, Novinky.cz: 

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a dopravy: Tak za chviličku ještě zkusíme.

Tomáš Medek, Odbor komunikace Úřadu vlády: Tak vás bohužel neslyšíme, zkusíme Báru Janákovou z Deníku N, jestli nás slyší.

Bára Janáková, Deník N: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, možná o tom ještě na vládě budete jednat, jestli nemáte obavy, že ten rozsudek Městského soudu v Praze teď vyvolá vlnu žádostí o odškodnění od firem a podnikatelů?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Myslím si, že ne, ale to je můj osobní názor. Já jsem přesvědčen, že každý si velmi dobře uvědomuje, že nebylo jiné cesty než ta, kterou jsme šli ve smyslu těch robustních, řekněme, náročných opatření, které byly. A my jsme stále říkali, že jsme připraveni kompenzovat náklady, což konečně děláme. Jdou do toho stamiliardy korun, ale je velmi nerealistické bavit se o jakémkoliv ušlém zisku. Nicméně to bude v těch dalších měsících a týdnech určitě k diskuzi. Já se v tuhle chvíli k tomu nechci vyjadřovat.