Činnost rady

10. 7. 202013:07

Záznam o provedení hlasování per rollam 4/2020

Dne 22. června bylo vyhlášeno hlasování per rollam č. 04/2020 Rady vlády pro rovnost žen a mužů.