Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

26. 8. 202010:13

Výstava „Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti covid-19"

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Vás srdečně zve na výstavu fotografií s názvem "Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti covid-19" pořádanou pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. Výstava se uskuteční v rámci dne otevřených dveří Úřadu vlády ČR v prostorách Lichtenštejnského paláce na Kampě o víkendu 5. - 6. září 2020 (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1).

Záměrem sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace je poukázat na potenciál dobrovolnictví, altruismu, nasazení jednotlivců a organizací občanské společnosti, kteří společnými silami a s nezměrnou energií přispěli k fyzické i psychické stabilitě každého z nás během nelehkého „koronavirového“ období. Na základě vyhlášené výzvy pro sběr fotografií obdržel sekretariát Rady vlády pro NNO téměř 200 fotografií od více než stovky organizací. Na výstavních panelech je prezentován výběr 66 fotografií, které zachycují pestrý vzorek aktivit a široké spektrum organizací.

Den otevřených dveří začíná v 9.00 a brány paláce se uzavřou v 17.00 hodin. Poslední skupina vyrazí v 16.00.

Lichtenštejnský palác je jednou z dominant pražské Kampy. Jeho historie sahá do poloviny 16. století, v minulosti objekt vlastnila a zvelebovala řada významných šlechtických rodů, palác krátce vlastnil i známý mlynář František Odkolek. V současnosti patří do majetku Úřadu vlády ČR, který jej využívá k reprezentačním účelům, k pořádání významných konferencí a dalších akcí a také k ubytování vzácných návštěv, jako byli například španělský král Juan Carlos či britská královna Alžběta II.

O historii i současnosti paláce se návštěvníci dozvědí v rámci komentované prohlídky a budou si moci prohlédnout i expozici darů, které přivezl ze svých cest předseda vlády. Systém rezervace prohlídek není nastaven. Návštěvníci obvykle stojí ve frontě a každých 15 minut se pouští dovnitř skupinka 20ti osob, které si převezme průvodce a pokračuje s nimi na komentovanou prohlídku prostor. Doba čekání obvykle nebývá příliš dlouhá. Vstupné se neplatí. Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci bude vstup do Lichtenštejnského paláce podmíněn použitím roušky nebo jiného prostředku na zakrytí dýchacích cest.

Výstava je koncipována jako putovní, další místa jsou v jednání.