Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

21. 9. 202010:45

Upozornění na Veřejnou konzultaci návrhu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022

Sekretariát RVNNO informuje, že dne 16. září 2020 byla zahájena veřejná konzultace k návrhu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022, do níž je možné se zapojit a uplatnit ke zveřejněnému materiálu připomínky.

Připomínky k návrhu Akčního plánu je možné zaslat nejpozději do 1. října 2020 na e-mailovou adresu OGP@msp.justice.cz a současně v kopii na adresu FKucera@msp.justice.cz.

Jejich vypořádání pak proběhne vzhledem k aktuální epidemiologické situaci prostřednictvím videokonference dne 15. října 2020 a po schválení vládou bude vypořádací tabulka spolu s akčním plánem zveřejněna na webových stránkách korupce.cz.

Předmětný materiál je k dispozici na tomto odkazu