Videa

11. 6. 202019:01

VIDEO: Tisková konference premiérů V4 po jednání v Lednici

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po summitu předsedů vlád Visegrádské skupiny. Dovolte mi, abych tu přivítala předsedu vlády české republiky pana Andreje Babiše, předsedu vlády Polské republiky pana Mateusze Morawieckého, předsedu vlády Maďarska pana Viktora Obána a předsedu vlády Slovenské republiky pana Igora Matoviče. O úvodní slovo bych chtěla požádat českého premiéra pana Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády České republiky: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych nejdřív chtěl vyjádřit lítost nad tím, co se stalo dnes na Slovensku. Je mi to velice líto a chtěl bych vyjádřit soustrast panu premiérovi Matovičovi a Slovensku a samozřejmě všem pozůstalým.

Já jsem velice rád a chtěl bych poděkovat všem kolegům za jejich účast na dnešním setkání. Jsem rád, že jsme se konečně mohli po delší době setkat osobně a že jsme to ještě stihli v rámci našeho českého předsednictví, protože koncem června budeme předávat štafetu Polsku.

Za to naše předsednictví jsme zorganizovali, myslím si, celou řadu významných akcí. Například summit se státy západního Balkánu, summit Přátel koheze nebo setkání s kancléřem Kurzem, videokonferenci s německou kancléřkou Merkelovou, Charlesem Michelem.

Samozřejmě i v rámci koronavirové krize jsme byli v kontaktu a i v těžkých chvílích jsme prokázali svou užitečnost. Myslím si, že tento region a V4 zvládla koronavirovou krizi, zatím, samozřejmě z hlediska záchrany životů našich lidí, velice dobře. Nejlépe Slovensko, ale my ostatní také si myslím, že jsme to zvládli velice dobře. Takže V4 znovu prokázala svoji užitečnost a chtěl bych kolegům poděkovat za výbornou spolupráci.

My jsme samozřejmě dnes hlavně řešili rozpočet Evropské unie, ten nový fond obnovy – Recovery Fund. V4 vždycky deklarovala, že má zájem na silné Evropě. My máme zájem, aby Evropa prosperovala. My všichni jsme velcí exportéři, my všichni jsme velcí výrobci aut. My máme zájem, aby vnitřní trh fungoval, a aby i ostatní země, kterým se tolik nedařilo jako nám – z hlediska zadlužení nebo z hlediska nezaměstnanosti, aby prosperovaly, protože jsou to naši partneři, a my chceme, abychom všichni společně tuto krizi zvládli dobře.

Ale ta krize není za námi. Máme samozřejmě z hlediska epidemiologického dobré výsledky. Teď dochází k tomu, že jsme otevřeli hranice, ale to asi těžké období nás samozřejmě hlavně čeká. A když vidíme ta čísla z hlediska exportu, z hlediska propadu HDP, tak samozřejmě to všechno ještě bohužel máme před sebou.

Takže my dnes nemůžeme hodnotit, jak to všechno dopadne, a proto si myslím, že i z hlediska těch rozhovorů ohledně rozdělení peněz v rámci víceletého finančního rámce a těch nových instrumentů, jako jsou Recovery Fund a ten instrument půjček, což je dohromady dalších 750 miliard eur, původní rozpočet 1 100 miliard eur, a další instrumenty na podporu zaměstnanosti, co všechny země děláme, to je dalších 540 miliard. Takže jsou to obrovské prostředky a my samozřejmě máme velký zájem, aby tyto prostředky pomohly všem členským státům a aby se z této krize dostaly co nejdříve. Ale to asi chvilku potrvá.

My samozřejmě jsme dnes diskutovali o těchto problémech, o tom, že tyto dodatečné prostředky by měly být rozdělené férově. Že by nemělo docházet k znevýhodnění některých zemí jen proto, že se například dokázaly s pandemií vypořádat dobře. A taky si myslíme, a teď mluvím za sebe, ale kolegové se určitě vyjádří, že by chudší země neměly doplácet na ty bohatší země. Takže proto si myslíme, že ta debata ohledně rozdělení prostředků bude ještě dlouhá.

Za sebe si myslím, že hlavním kritériem by měl být propad HDP. To samozřejmě uvidíme, jak to celé dopadne a budeme si to moci vyhodnotit až začátkem příštího roku. Pro nás je důležité, aby skutečně ty prostředky, které dostáváme, abychom dostali na ty programy, které my potřebujeme. U nás je to hlavně Národní investiční plán, abychom dostali ty peníze na investice. Abychom i dokázali přesně ukázat Evropské komisi a členským státům, kde ty peníze skončily.

Takže investice absolutně pro nás priorita. Samozřejmě, máme před sebou další jednání Evropské rady. To proběhne formou videokonference a uvidíme, pravděpodobně v červenci, už pod německým předsednictvím ta jednání budou pokračovat.

My jsme si dnes vyjasnili plno dalších věcí. Myslím, že V4 dnes potvrdila svou jednotnou pozici, budeme se nadále koordinovat, ale ten náš společný cíl je jasný, a to je zajistit, aby byl příští rozpočet Evropské unie správně nastaven, aby byl spravedlivý a aby plán obnovy po koronavirové krizi odpovídal potřebám našich ekonomik. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Polský premiér pan Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki, předseda vlády Polské republiky: Dámy a pánové, pane premiére, velice děkuji především za ten úvod, za to vedení naší skupiny minulých šest měsíců. Vždycky jsme vypracovávali společné stanovisko v klíčových záležitostech pro evropské země a v kontextu celé Evropské unie.

Rovněž bych rád vyjádřil soustrast svému kolegovi Igorovi v souvislosti s tou tragickou událostí, k níž došlo dnes na Slovensku.

Z naší perspektivy ta odpověď, která je již v úvodní fázi připravena a už se o ní jedná v Evropské unii, je potřebná. Je potřebná, protože ta krize je bezprecedentní, velice silně zasáhla všechny země Evropské unie a soukromé investice jsou stahovány, je jich méně. Na jejich místo by měly nastoupit veřejné investice, investice v různých rozměrech: infrastruktura, stavění mostů, také optické sítě, energetická infrastruktura a zlepšení stavu životního prostředí, vzdělání a řady dalších investičních činností.

Jsem tedy velmi rád, že dnes Visegrádská skupina byla s to společně vypracovat konsensus, společné stanovisko vůči Fondu obnovy. Těch dalších 750 miliard eur, nejméně 750 miliard eur, velice pomůže, abychom se odrazili po krizi ode dna. Naše země, zejména Polsko, dávají hodně prostředků z rozpočtu, ze státní pokladny, do záchrany pracovních míst a podniků před bankrotem a my tu hodnotu nějak uchováváme po dobu krize. A na podzim, v zimě budou potřeba další prostředky, abychom rozhýbali ekonomiku po krizi.

Proto jsem tak rád, že dnes jsme se sjednotili na společných cílech. Díváme se podobně na ten Evropský fond obnovy a zdůraznili jsme, že je zejména potřeba být pružní ve vydávání prostředků. Naše země potřebují především prostředky na menší a širší silnice, na dálnice, na koleje, na různé investice do infrastruktury a také společnou zemědělskou politiku. Aby se vyrovnaly doplatky, aby se rozvíjel venkov, retence, meliorace, hospodaření s vodou.

Sdílíme ten názor, že ta pružnost, že ji potřebuje na něco jiného sever, na něco jiného jižní křídlo, na něco střed Evropy, čili naše státy. Ta pružnost je tedy velmi důležitá. Je to nutná podmínka k tomu, aby ten evropský fond mohl skutečně být tím, co znovu rozhýbe růst v celé Evropské unii, a já doufám, že tomu tak bude.

Tento fond nemůže nahradit politiky, které musí být podpořeny těmi víceletými finančními rámci, kde jsme o nich také hovořili a došli jsme ke společnému názoru. Jsem rád, že naše visegrádská síla je stále soudržná a je stále silněji slyšet.

Pro nás je důležité i to, že se krize dotkla celé Evropy tady a teď. Proto splacení těch fondů, které dostaneme od roku 2028 na dalších třicet let, zapojené do dalších rozpočtů EU, to je mechanismus, který je pro nás přijatelný, a proto z pohledu různých kritérií se na to díváme pozitivně.

Je taky velmi důležité, aby se obecně uplatnily spravedlivé, férové zásady a spravedlivé je, jestliže chudší země, a střední Evropa k nim stále ještě patří, nesmí být poškozeny vůči těm bohatším. Díváme se na celou víceletou rozpočtovou politiku a díváme se na ten Fond obnovy z pohledu takového celkového a domníváme se, že ty kohezní politiky, zemědělská politika, podpořené Fondem obnovy, mohou ještě více přispět k obnově hospodářství po pandemii koronaviru. Proto si myslíme, že je to krok, který je namířený dobrým směrem. Je to určitě velký úspěch v jednání už v této fázi, ale upozorňujeme celou dobu na to, že je důležité, aby existovalo férové rozdělení prostředků.

Důležité jsou také určité duplikové zdroje, které se mohou objevit v rozpočtu Evropské unie, a Polsko poukazuje na to, že tyto zdroje dalších poplatků musí být opět férové, musí být progresivní. Čili ty země, které jsou bohatší, musí platit více. Neměly by být možné rabaty právě pro tyto země, které jsou teď mnohem bohatší, ale pokud by se objevily jakékoliv nové poplatky, musí být spravedlivé. Polsko je bude s to akceptovat, pokud to budou poplatky, jako jsou single market features, tedy poplatky od velkých mezinárodních korporací, protože mohou realizovat značné zisky na jednotném evropském trhu.

Čínské, indické, americké korporace, ale i evropské mezinárodní korporace by měly něco vložit do společného rozpočtu na obnovu Evropy po koronaviru. Nebo daně od finančních transakcí by byly pro nás důležité. Pouze pokud budou progresivní, pouze tehdy může Polsko souhlasit s dalšími prostředky. Budeme velice dbát o každé euro, budeme zase hájit svoje zájmy.

Abych to shrnul, Evropa potřebuje investice. Visegrádská skupina, Polsko po koronaviru budou potřebovat investice do řady oblastí a tyto investice v každé obci, každé z téměř 3 000 obcí v Polsku mohou být podpořeny tím Fondem obnovy. Již nyní se realizují z rozpočtu polského státu, jsou podpořeny také evropskými prostředky a ty další evropské prostředky z Fondu obnovy mohou přinést to, že při dobré spolupráci tento Fond obnovy přispěje k rychlému odražení se ode dna, jak říkají ekonomové, abychom se udrželi ve tvaru písmene V nebo aspoň U, abychom na konci tohoto roku zaznamenali značný hospodářský růst.

A ještě jedna poznámka, společně s Andrejem, Viktorem a Igorem klademe důraz na tradiční průmysl, jako je automobilový, výroba automobilových dílů, ale také na ta odvětví, které jsou v Evropské unii méně zastoupena a jsou méně podporována. Domníváme se, že i to je vlastně možná podpora inovací, nových technologií a my nechceme tyto průmysly odevzdat státům na Dálném východě. Přejeme si, aby byly podpořeny v rámci té evropské politiky, Evropského fondu obnovy a i v tomto máme plný konsensus s kolegy.

Takže ještě jednou velice děkuji svým kolegům za to, že jsme vypracovali tento společný pohled na věc, že Visegrádská skupina se stává jednou z čelních sil, která ukazuje směr změn v případě tedy zde Fondu obnovy v Evropské unii. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Předseda vlády Maďarska pan Viktor Orbán.

Viktor Orbán, předseda vlády Maďarska: Dobrý den přeji, vážené dámy a pánové. Děkuji panu premiérovi a svému příteli Andrejovi Babišovi, že nás pozval sem. Bylo dobré setkat se s přáteli. S ministerským předsedou Slovenska budeme pokračovat ještě zítra, děkuji mu předem, že nás navštíví. Do té doby chci také vyjádřit soustrast.

Tady před vámi stojí ministerští předsedové čtyř úspěšných zemí z hlediska koronoviru, protože v evropském srovnávání jde o čtyři země, které se chránily nejúspěšněji. My jsme zachránili mnoho desítek tisíc životů a přijeli jsme sem proto, abychom se také domluvili, jak zachráníme statisíce pracovních míst.

My jsme vydali také prohlášení a Maďarsko to zcela podporuje. Je tam vše, co je pro nás důležité, a to prohlášení demonstruje jednotu V4. A co se týče rozjetí evropského hospodářství, tak to vám řeknu upřímně, že celý nápad, kterému se říká teď Nová generace, tak filozoficky vzato je hodně daleko od toho, co si Maďaři myslí o světě. Maďaři si totiž myslí, že se peníze musí nejdříve vydělat a teprve potom utrácet. A pokud někdo chce toto pořadí obrátit, snažit se získat úvěr, utratit ho a potom terpve pracovat, tak ať riziko nese každý sám. To je naše přesvědčení o této filozofii.

Ale teď já chápu, že Unie používá jiný přístup. Náš stát je k tomu evropskému návrhu pozitivní, protože my chápeme ten úmysl, který je za tím. Že v mimořádné situaci potřebujeme mimořádná řešení a filozofování o hospodářství musíme dát stranou a my jsme ochotni to takto přijmout, akceptovat, a proto tu iniciativu vidíme pozitivně. Ale je třeba na tom ještě hodně zapracovat, a to ve třech smyslech.

Musíme to zbavit absurdních prvků, protože celkově bohaté země dostanou víc z Fondu podpory a to je morálně nepřijatelné, to je morální problém, to tak nemůže zůstat. Neexistuje dobrá hospodářská politika, která by obstála bez morálních zásad.

A za druhé musíme mít také to využití, to použití pružné, protože jiné peníze potřebují na severu, na jihu a na západě a ve střední Evropě, a proto je třeba zlepšit pružnost použití. Abychom to vázali k semestru, k této formě, to je nešťastné a vyžaduje to změnu.

A třetí věc, ve které je podle nás potřeba udělat změnu je věc rabatu. Bohatí dostanou speciální částku zpátky jenom proto, že to dříve měli i Britové. Britové už vystoupili, morálně je neudržitelné, aby zůstal tento systém. Bohatí to musí uznat a musí ustoupit.

Maďarsko chce, aby rozjetí, nastartování ekonomiky bylo férové. Musíme to zbavit diskriminativních prvků. Portugalsko je desetimilionová země, jako Maďarsko, území má také podobné. Také je na podobné úrovni v rámci Evropské unie.Ale když se podívám, tak Portugalsko dostává hodně pomoci a Maďarsko o třicet procent méně. A to takto není zaručeně v pořádku. Anomáliím musíme zabránit, a pokud se nám to podaří, tak potom tento návrh můžeme podpořit.

Děkuji vám za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A slovenský premiér Igor Matovič.

Igor Matovič, předseda vlády Slovenské republiky: V první řadě velice děkuji Andrejovi Babišovi, že zorganizoval toto setkání. A asi není tajemství, že sem tu dnes poprvé a úplně upřímně, byl jsem zvědavý, jak takováto setkání V4 fungují a jaká je atmosféra. A povím to obrazně: Dnes se všichni nacházíme v chladničce, protože Lednice v češtině v podstatě znamená chladnička. Já jsem cítil teplo v té chladničce, cítil jsem takové teplo, mezilidské teplo vztahů mezi těmito čtyřmi zeměmi střední Evropy a jsem velmi rád, že V4 jako uskupení středoevropským států existuje, a vidím v ní velký význam a sílu.

Jsem zároveň velmi rád, že diskuse byla taková konstruktivní, a můžu říct za všechny z nás, jak tu stojíme, ať už to je Viktor nebo Andrej anebo jestli to je Mateusz, můžu říct, že jménem našich zemí plně podporujeme společný postup všech zemí EU ve snaze eliminovat největší ekonomické krize, která a nebo na pokraji které stojíme, od druhé světové války.

Zároveň jménem nás všech bych chtěl říct, že jsme otevřeni v podstatě jakékoli diskusi, ale jako členské státy, rovnoprávné členské státy evropského společenství a v tomto případě v seskupení V4, anebo Visegrádské čtyřky potřebujeme ze strany Evropské komise cítit víc důvěry, svobody a víc spravedlnosti při rozdělování peněz, které tedy nazýváme New Generation EU.

Když si takovýto honosný název dáváme na ten program, opravdu bychom chtěli vidět při rozdělování těchto peněz víc těch hodnot, na kterých se sama Evropská unie postavila, na jakých základech byla postavena. A to je důvěra, svoboda, spravedlnost a možná jen třeba jako dodatek víc času na to, abychom každý svobodně uměli posoudit a uměli se vlastně k případným novým prostředkům na rozvoj našich ekonomik postavit zodpovědně.

Protože jestli se budeme stresovat – ano, ano za tři roky musíme investovat tak obrovské peníze do našich ekonomik, možná ten stres nebude ku prospěchu věci, ale spíš může ublížit. Takže ještě jednou to zopakuji: Očekáváme ze strany Evropské komise, anebo vítáme společný program, ale očekáváme víc těch základních charakteristik, na kterých samotná Evrospká unie vznikla, na kterých vzniklo a bylo vybudováno naše společenství, a to je důvěra, svoboda a spravedlnost. Děkuji velice.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Prostor pro vaše dotazy. Jako první ČT.

Petr Obrovský, Česká televize: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, možná otázka na vás všechny. Úplně jsme nepochopili, jak přesně tedy budete chtít, aby se změnila kritéria pro rozdělování těch peněz. Bude to tak, jak jste říkal, vy pane premiére Babiši, aby tam nebyla nezaměstnanost, aby tam byl ukazatel HD,P a případně kde budete hledat spojence pro svůj další postup na Evropské radě? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády České rpeubliky: Tak já myslím, že maďarský premiér to jasně řekl. My jsme byli zvyklí vyjednávat o víceletém finančním rámci. My jsme vyjednávali před krizí a epidemií koronaviru. Byla tam nějaká kritéria a tam samozřejmě i všichni v tom uskupení Přátel koheze, všichni chceme peníze na investice a na ty tradiční politiky. A teď samozřejmě máme na stole nějaký návrh.

My jsme si vysvětlili ty půjčky, že samozřejmě je možnost toho čerpání, a tam jsme konstatovali všichni - no pokud to bude efektivnější nebo zajímavější, než jak si půjčujeme na trhu, tak fajn. S tím asi jako problém není. Problém je samozřejmě, že tady jsou navržena nějaká kritéria, která u toho nového Fondu obnovy zásadním způsobem mění tu, řekněme, historii rozdělování peněz v rámci toho víceletého finančního rámce. A samozřejmě já chápu, co říká pan maďarský premiér, já o tom mluvím jako stejně.

Já si myslím, že nikdo neví, co se stane do konce roku, nikdo. Všechny ty odhady jsou nějaké, vychází z něčeho. Skutečně nevíme, jak dopadne náš export, jak dopadne náš průmysl, cestovní ruch a tak dále. Děláme maximum pro to, abychom udrželi zaměstnanost, samozřejmě, a proto si myslím, že to hlavní kritérium by měl být pokles HDP, kde ale všichni máme na to stejný názor, že to není objektivní ukazovatel bohatství, jak je používán v Evropě.

Protože od nás, jako od ostatních kolegů každý rok odejde deset miliard eur dividend a to je to bohatství, které je vykazováno v našich parametrech, bohatství na HDP a přitom hlavně tedy s Mateuszem se shodujeme na tom, že my všichni posíláme 50 miliard eur dividend, V4, do zemí, které jsou bohatší než my.

A to je ta debata, kterou teď vedeme, že objektivně by to bohatství mělo být vykazován jako, ne jako HDP ale jako HND, bez těch peněz které odejdou a které to bohatství naše přenesou do nějakých jiných zemí, které jsou bohatší než my.

Takže to je samozřejmě debata, o které diskutujeme, a tu debatu povedeme dál, protože samozřejmě v tom evropském prostoru, nebo naši kolegové z členských zemí, jsou tam různé názory. My jsme všichni a já jsem mluvil s francouzským prezidentem, Viktor Orbán taky. Mluvili jsme společně s Charlesem Michelem. Takže postupně si vyjasňujeme ta kritéria

My ani nevíme přesně v rámci těch 250 milionů eur, na kolik let to má být ten úvěr. Pokud je pravda, že na těch 750 miliard eur jenom poplatky na půjčky jsou 17 miliard eur, tak to říkám, to je neuvěřitelný. Takže my nevíme ty detaily. My nevíme, jestli na Recovery Fund to budou třicetileté peníze, jak se říká.

Mimochodem máme společný názor na to, že by ten čas čerpání měl být delší. Ne čtyři roky, ale sedm let tak, jak je to období, jak je plánováno 2021 až 2027. Sedm let. Ano, protože samozřejmě že půjčky se vyčerpají rychle, ale ty granty vlastně, to chvilku potrvá. No a v rámci Evropské unie mají…

Takže tady máme absolutní shodu na těchto parametrech. A samozřejmě, v čem se například lišíme, je ten parametr nezaměstnanosti, kde je pro mě úplně absurdní, aby parametr průměrné nezaměstnanosti za roky 2015, 16, 17, 18, 19 měl být kritériem. Vždyť 2019, ani 15,16,17, 18 jsme vůbec nevěděli, že nějaký vir přijde. Tak to nepovažuji úplně za…

A samozřejmě Česká republika má nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropy, nejnižší. Takže já samozřejmě chápu a Česká republika je solidární. My v rámci toho, že jsme nejbohatší země ze všech V4 zemí, že jsme zbohatli, a na základě i toho kritéria, které my kontestujeme, a že jsme na úrovni Španělska, tak chápu, že máme dostat asi o 165 miliard méně. Ale to je ten klasický víceletý finanční rámec. Ale teď přichází Recovery Fund.

Mimochodem, to je vlastně program, který budou schvalovat naše parlamenty, víceletý finanční rámec za nás neschvaluje parlament. O tom jsme taky diskutovali, že tam budeme potřebovat najít konsensus v rámci celého českého parlamentu. Takže je to úplně jiná situace, jsou to úplně jiné věci a já si myslím, že ten dopad koronaviru na nás všechny, na naše ekonomiky, na naši zaměstnanost se ukáže až později.

A my samozřejmě všichni doufáme, že to zvládneme. Ale co je důležité, aby tyto nové peníze se potom i projevily, aby ty jednotlivé členské státy byly zase připraveny. A my jsme byli připraveni, historicky. Máme v toto regionu jedny z nejlepších výsledků z hlediska nezaměstnanosti, zadlužení, růstu, bezpečnosti. Takže to bude složitá debata a uvidíme, jestli v rámci předsednictví Německa tu debatu zvládneme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, Polsatnews.

Polsatnews: Pane premiére, týkaly se rozhovory také termínu otevření hranic se zeměmi mimo Evropskou unii a řekněme Velké Británie? Řada Poláků by se ráda vrátila do Polska. A otázka rozpočtová: Jestli to dnešní setkání je důkazem toho, že Visegrádská skupina je takovým silným monolitem v jednáních o rozpočtu, které se odehrají také příštím týdnu v Bruselu. Je nějaký nápad na to jak přesvědčit země, které jsou skoupé na peníze, aby přispěly na společnou zemědělskou politiku, aby bylo dost prostředků, více než těch prvotních návrzích?

Mateusz Morawiecki, předseda vlády Polské republiky: Já už dnes mohu říct, že na společnou zemědělskou politiku bude nejméně o tři miliardy eur více prostředků. Což je velice důležitý náš společný úspěch, protože všechny naše země upozorňují na to, jak je důležitá modernizace zemědělství a podpora prostředků na společnou zemědělskou politiku.

Pokud jde o naše vyjednávací pozice, navzájem se podporujeme. Opravdu se podařilo opět vypracovat deklaraci, která svědčí o naší jednotě. A pokud jde o zásady a kritéria, bylo hodně řečeno na toto téma. Myslím, že zdůrazňování toho, jak velký rozdíl dělí méně bohaté země ve střední Evropě od bohatších, které mají větší kupní sílu. Ty rozdíly jsou tady možná menší, ale nominálně, když se na to podíváme, ty rozdíly jsou stále značné. Takže zdůrazňujeme ty různé prvky a to je náš společný argument.

Ale je tu ještě jeden argument, jak jste se zeptal, pane redaktore, jak chceme tedy přesvědčovat tu skupinu států, které jsou skoupé na peníze, jsou skrblíci. Tak oni u nás vydělávají hodně peněz. Potom si je vyplácí v podobě dividend, úroků z cenných papírů, z úvěrů a z různých forem kapitálu. A my si uvědomujeme, že to jejich vlastnictví a jejich kapitál, ale uvádíme, že oni ty zisky realizují u nás a kapitál od nás odtéká.

Když se podíváme čistě na odtok kapitálu z titulu dividend v širokém slova smyslu a čistý příliv peněz z Evropské unie, tak stále ještě jsme v negativní bilanci. Dá se tomu těžko věřit, ale skutečně tomu tak je. Věřte mi, že bilance peněz, které přitékají z Evropské unie versus odliv peněz, které odtékají v podobě dividend, tak je pro nás negativní, a proto máme právo bojovat o co nejvíce prostředků na rozvoj infrastruktury, na podporu pro naše tradiční průmyslová odvětví, pro naše politiky, protože to je směr, který způsobí, že budeme s to za pět sedm let rychleji dohnat tamty země a dostat se na podobnou pozici v rozvoji jako některé země západní Evropy, jako třeba Španělsko a Itálii.

Dnes už zdůrazňujeme, že je také důležité férově přistupovat k rozdělovacím kritériím, k alokaci prostředků, protože na co jiného potřebují peníze země jižní Evropy - na obnovu svých turistických sektorů. My jim také chceme pomáhat, tedy těm našim turistickým sektorům, ale my ty prostředky potřebujeme na investice jinam. Čili proto ta pružnost, o které hovořili jak kolegové, tak já. Proto je tak důležitá.

Co se týče otevření hranic - otevřeli jsme hranice se všemi zeměmi Evropské unie a ostatní evropské země, to rozhodnutí přijde velice brzy na toto téma. Děkuji.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz Maďarská televize.

Lázsló Meszároš, Magyar Televizió: Dobrý den přeji. Ptám se ministerského předsedy Orbána. Jaké možnosti zajistí nová národní konzultace, která se bude týkat mezinárodních témat?

Viktor Orbán, předseda vlády Maďarska: Já bych rád ještě připojil něco k těm předchozím dvěma otázkám. Pokud jde o opravu toho balíčku, tak já si to představuji velice jednoduše. To znamená, pokud bohaté země uznají, že kvůli Britům, co dostávali rabat – tu zpětnou platbu, to už je morálně neudržitelné, protože Britové vystoupili, a pokud tu částku poctivě rozdělíme mezi členské zeměmi, tak ostatní problémy budou vyřešeny. To ještě odpovídám českému kolegovi, který se psal předtím.

To je jednoduché řešení, my nic nechceme brát jižanům. Já chápu, že jižané si šikovně vyjednali s Němci a Francouzi tento nový balíček. Já to chápu a jižané z toho mají radost. Ale tady ve střední Evropě my špatně argumentujeme, pokud jim chceme něco brát. Jenomže my jim nic brát nechceme, ani Španělům, ani Portugalcům, ale není možné, aby Španělsko, Švédsko a Portugalsko a referenčním bodem bych nazval Portugalsko, že jsou bohatší než my, a aby dostali větší podporu do své ekonomiky než Maďaři. A je to nemožné řešení potom, pokud se mají vzdávat i rabatu. Ale to patří k jinému období zase.

A pokud jde o další jednání, tak musíme v Bruselu zvolit termín velice šikovně, protože videokonference jsou dobré, užitečné, ale dříve nebo později se musíme setkat i osobně. Ale já bych velice varoval výbor i předsedu Rady, aby svolali další zasedání Rady bez patřičné přípravy, protože pokud se tam neshodneme, tak to bude velice negativní poselství pro Evropu i pro finanční trhy. Svolat další jednání můžeme jenom tehdy, pokud budeme blízko dohody, a já to vidím tak že do 10. července se to nepodaří. Musíme uznat, že potřebujeme pozdější termín.

Pokud jde o Maďarskou národní konzultaci, tak tu jsme zahájili proto, že vláda očekává podporu ve dvou věcech. První věc, že se musíme připravit na další vlnu, na další útok viru a my to očekáváme zhruba na říjen, listopad. Udělali jsme spoustu opatření. Lidé všechno viděli a všechno prožívali. A ta konzulace je o tom, že podle nás jakým možnostem máme dávat přednost během té druhé vlny. A to zesílí obranyschopnost Maďarska. Teď máme dobré výsledky. Ale v druhé vlně můžeme mít ještě lepší výsledky, pokud tu konzultaci dotáhneme až do konce.

A další věc v té konzultaci je znovunastartování ekonomiky. My v Maďarsku nechceme společnost zakládající se na podpoře, ale chceme vybudovat společenství blahobytu a základem toho je práce. A proto musíme chránit pracovní místa. A i o tom je právě ta druhá část národní konzultace. Pokud se nám podaří dotáhnout obě tyto záležitosti, tak v Maďarsku budeme mít obrovskou hromadnou legitimaci do roku dalšího, protože ekonomické potíže roku 2020 musíme vyřešit v těch následujících letech.

Lidé si obvykle myslí, že ekonomika funguje sama od sebe a někdy tomu tak také je, ale v roce 2021 tomu tak nebude. Úspěch maďarské ekonomiky bude záviset na tom, jak úspěšně bude maďarská vláda chránit pracovní místa. Souvislost mezi výkony vlád a ekonomik bude mnohem užší v roce 2021 ,než jak tomu bývá obvykle. Pokud budeme dělat dobrou politiku, tak ekonomice se bude také dařit, ale když my se budeme špatně rozhodovat, tak bude špatně. A proto na Národní konzultaci budeme projednávat i ekonomické záležitosti. A já očekávám potvrzení toho, podporu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Slovenská RTVS.

Karolína Kučerová, RTVS: Dobrý den, já se opět zeptám na ten Fond obnovy. Už tu zazněly dotazy, že máte k němu nějaké výhrady. Asi na pana Matoviče, vy jste spokojený s přidělením těch osmi miliard eur pro Slovensko a celkově, jestli jste spokojený s tím, jak byl tento fond navržen?

Igor Matovič, předseda vlády Slovenské republiky: Tak jak jsem říkal předtím, všichni čtyři, jak tu stojíme, jsme si vědomi, že potřebujeme přijmout společné rozhodnutí a pomoci společné evropské ekonomice v období nejtěžší krize od druhé světové války. Druhá věc je: Na jedné straně jsme součástí společenství, které se nazývá Evropská unie, na druhé straně jsme si plně vědomi, jako Slovenská republika, že je tu tradice a jsme součástí uskupení, které se nazývá Visegrádská čtyřka.

Čistě jen z našeho pohledu, možná na toto setkání jsme přišli s tím a ta pozice Slovenska je, že to, jak na základě kritérií, které Evropská komise vybrala a určila, tak výsledek je v celku pozitivní pro Slovenskou republiku. Ale je třeba vzhledem k tomu, že jsme součástí tohoto uskupení, být solidární i s našimi partnery, a hlavně v tomto případě, tak jak se díváme na ten výsledek na základě kritérií, kteáé Evropská komise určila, musíme být solidární a chápat postoj, hlavně tedy Maďarska nebo České republiky, že ten výsledek až tak pozitivní vůči našim dvěma bratrským zemím není.

Takže právě proto chceme držet spolu, chceme společně vyslat signál, že bychom, jak hovořil Viktor, Andrej, ale i Mateuzs, měli být spravedliví. Takže neměly by nastávat situace, že země, která má plus minus stejný počet obyvatel, plus minus stejné HDP na obyvatele a nachází se na jihu Evropy, najednou z tohoto programu vyjde jako více profitující vzhledem k zemi, která je ve středu Evropy. Ano, sobecky z pohledu Slovenska, bychom mohli být spokojení, ale držíme spolu a chceme, aby stejně spokojení jsme byli všichni čtyři a všechny čtyři země, které tu reprezentujeme, a tedy hlavně všichni obyvatelé těchto čtyř zemí, které tu reprezentujeme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, z dnešní tiskové konference je to vše. Děkuji všem předsedům vlád a děkuji vám všem.