Představujeme

14. 10. 20208:22

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Vláda na jednání 12. října 2020 rozhodla o jmenování prof. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D. do funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Mezi nejpodstatnější úkoly vládního zmocněnce patří vytvoření a předložení Národní koncepce zdravotnického výzkumu a celková koordinace problematiky vědy a výzkumu ve zdravotnictví s jednotlivými ústředními orgány státní správy a dalšími subjekty.

Vzdělání a získané tituly:

Praxe:

Ceny:

Členství v českých odborných společnostech a komisích

Člen asociací a společností

Mezinárodní spolupráce

Člen redakční rady mezinárodních časopisů

Recenzent pro mezinárodní čaasopisy

Recenzent pro grantové agentury

Vědecká spolupráce

Vybrané publikační indikátory

ResearcherID: E-1082-2012, Počty citací (WoS): 5095, Citováno bez autocitací (WoS): 4919, h-index (WoS): 37

  1. Slaby, O; McDowell, A; Bruggemann, H; Raz, A; Demir-Deviren, S; Freemont, T; Lambert, P; Capoor, MN, 2018: Is IL-1 beta Further Evidence for the Role of Propionibacterium acnes in Degenerative Disc Disease? Lessons From the Study of the Inflammatory Skin Condition Acne VulgarisFRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIOLOGY 8, doi: 10.3389/fcimb.2018.00272
  2. Machackova, T; Trachtova, K; Prochazka, V; Grolich, T; Farkasova, M; Fiala, L; Sefr, R; Kiss, I; Skrovina, M; Dosoudil, M; Berindan-Neagoe, I; Svoboda, M; Slaby, O; Kala, Z, 2020: Tumor microRNAs Identified by Small RNA Sequencing as Potential Response Predictors in Locally Advanced Rectal Cancer Patients Treated With Neoadjuvant ChemoradiotherapyCANCER GENOMICS & PROTEOMICS 17(3), p. 249 - 257, doi: 10.21873/cgp.20185
  3. Dykova, I; Blazek, R; Souckova, K; Reichard, M; Slaby, O, 2020: Spontaneous adenocarcinoma of the gas gland in Nothobranchius fishesDISEASES OF AQUATIC ORGANISMS 137(3), p. 205 - 210, doi: 10.3354/dao03437
  4. Ahmad, P; Slavik, M; Trachtova, K; Gablo, NA; Kazda, T; Gurin, D; Smilek, P; Horakova, Z; Gal, B; Hermanova, M; Slampa, P; Sana, J; Slaby, O, 2020: Salivary microRNAs identified by small RNA sequencing as potential predictors of response to intensity-modulated radiotherapy in head and neck cancer patientsCELLULAR ONCOLOGY 43(3), p. 505 - 511, doi: 10.1007/s13402-020-00507-7
  5. Iurca, I; Tirpe, A; Zimta, AA; Moldovan, C; Gulei, D; Slaby, O; Condorelli, G; Berindan-Neagoe, I, 2020: Macrophages Interaction and MicroRNA Interplay in the Modulation of Cancer Development and MetastasisFRONTIERS IN IMMUNOLOGY 11, doi: 10.3389/fimmu.2020.00870
  6. Polaskova, K; Merta, T; Martincekova, A; Zapletalova, D; Kyr, M; Mazanek, P; Krenova, Z; Mudry, P; Jezova, M; Tuma, J; Skotakova, J; Cervinkova, I; Valik, D; Zdrazilova-Dubska, L; Noskova, H; Pal, K; Slaby, O; Fabian, P; Kozakova, S; Neradil, J; Veselska, R; Kanderova, V; Hrusak, O; Freiberger, T; Klement, GL; Sterba, J, 2020: Comprehensive Molecular Profiling for Relapsed/Refractory Pediatric Burkitt Lymphomas-Retrospective Analysis of Three Real-Life Clinical Cases-Addressing Issues on Randomization and Customization at the BedsideFRONTIERS IN ONCOLOGY 9, doi: 10.3389/fonc.2019.01531
  7. Noskova, H; Kyr, M; Pal, K; Merta, T; Mudry, P; Polaskova, K; Ivkovic, TC; Adamcova, S; Hornakova, T; Jezova, M; Kren, L; Sterba, J; Slaby, O, 2020: Assessment of Tumor Mutational Burden in Pediatric Tumors by Real-Life Whole-Exome Sequencing and In Silico Simulation of Targeted Gene Panels: How the Choice of Method Could Affect the Clinical Decision?CANCERS 12(1), doi: 10.3390/cancers12010230
  8. Nekvindova, J; Mrkvicova, A; Zubanova, V; Vaculova, AH; Anzenbacher, P; Soucek, P; Radova, L; Slaby, O; Kiss, I; Vondracek, J; Spicakova, A; Bohovicova, L; Fabian, P; Kala, Z; Palicka, V , 2020: Hepatocellular carcinoma: gene expression profiling and regulation of xenobiotic-metabolizing cytochromes P450BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY , doi: 10.1016/j.bcp.2020.113912
  9. Gojo, J; Pavelka, Z; Zapletalova, D; Schmook, MT; Mayr, L; Madlener, S; Kyr, M; Vejmelkova, K; Smrcka, M; Czech, T; Dorfer, C; Skotakova, J; Azizi, AA; Chocholous, M; Reisinger, D; Lastovicka, D; Valik, D; Haberler, C; Peyrl, A; Noskova, H; Pal, K; Jezova, M; Veselska, R; Kozakova, S; Slaby, O; Slavc, I; Sterba, J, 2020: Personalized Treatment of H3K27M-Mutant Pediatric Diffuse Gliomas Provides Improved Therapeutic OpportunitiesFRONTIERS IN ONCOLOGY 9, doi: 10.3389/fonc.2019.01436

Duševní vlastnictví a spolupráce s průmyslem

Granty podle Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

GA16-18257S Studium mechanizmu spojeného s nádorově supresorovou funkcí miR-215 a substituce této miRNA jako nové lečebné strategie u kolorektálního karcinomu, Poskytovatel: Grantová agentura ČR, Hlavní příjemce: Masarykova univerzita, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D, období řešení projektu: 2016 - 2020

GA19-20873S Klíčové mutace v nádorovém genomu Nothobranchius furzeri: od nádorové biologie k návrhu experimentálního modelu sporadické kancerogeneze, Poskytovatel: Garantová agentura ČR, Hlavní příjemce: Masarykova univerzita, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D, období řešení projektu: 2019 - 2021

NS10352 Význam mikroRNA v chemoprotektivním účinku fytochemikálií zeleniny rodu Brassica a vliv polymorfizmů jejich vazebných míst na riziko nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku, Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Masarykův onkologický ústav, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D, období řešení projektu: 2009 - 2011

NS10361 Studium expresních profilů mikroRNA za účelem identifikace nových prognostických markerů a zdokonalení stagingu lokálně pokročilého renálního karcinomu, Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Masarykův onkologický ústav, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D, období řešení projektu: 2009 - 2011

NS9814 Identifikace a studium funkce mikroRNA s prediktivním a prognostickým významen u pacientů se zhoubným novotvarem tlustého střeva a konečníku, Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Masarykův onkologický ústav, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D, období řešení projektu: 2008 - 2011

NT1124 Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prediktivním významem u pacientů s glioblastomem, Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Masarykův onkologický ústav, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D, období řešení projektu: 2010 - 2013