Tiskové zprávy

14. 10. 202011:07

Výsledky jednání vlády 14. října 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Mandát na zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. října 2020 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Nástroj pro propojení Evropy (CEF): informace o stavu čerpání prostředků a stavu přípravy pro období 2021–2027
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: odloženo.

B. K projednání s rozpravou:

1. Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID – 19 „COVID – BUS“
čj. 1217/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Pokračování programu podpory podnikatelských subjektů v oblasti kultury postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID-KULTURA
čj. 1214/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Záměr k pokračování Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nájemné Výzva 2
čj. 1215/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Program na podporu podnikatelských subjektů v oblasti sportu postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19  „COVID – SPORT II.“
čj. 1210/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

5. Zajištění poskytování péče o děti zaměstnanců Úřadu práce ČR a vybraných orgánů sociálního zabezpečení
čj. 1216/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

6. Změna podmínek Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 v průběhu vyhlášeného nouzového stavu
čj. 1213/20
Předkládají: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Vydání rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh využití prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014 – 2020
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o přípravě Plánu spravedlivé územní transformace
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2. Informace o přípravě dokumentů pro programové období 2021–2027
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj