Očekáváné události

21. 10. 202011:32

26. října 2020: Konference Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková zvou na on-line konferenci Bezpečné vztahy od dětství. Záštitu nad konferencí převzal velvyslanec Norského království v ČR Robert Kvile a ministr školství Robert Plaga.

Termín a čas

26. října 2020 od 10.00 do 16.00 hodin. Sledovat jí můžete živě na youtube kanálu To je rovnost!.

Program

Celý program konference.

Konference otevírá téma domácího a sexuálního násilí na dětech a mladistvých a přináší dobrou praxi z českého a zahraničního prostředí s cílem zlepšit úroveň prevence.

Tematické bloky

Cílem jednotlivých bloků je přiblížit zkušenosti občanského sektoru a dalších aktérů s různými nástroji zaměřenými na prevenci těchto forem násilí a pomoc jeho obětem a přenést zkušenost do praxe pedagogických a sociálních pracovníků a pracovnic a dalších osob, které se mohou setkat s dítětem ohroženým násilím v rodině a intimních vztazích.

V rámci konference také budou představeny aktivity nového projektu Odboru rovnosti žen a mužů spolufinancovaného z Norských fondů. Jeho cílem je posílit metodickou podporu a systém prevence tohoto násilí na různých úrovních, které zajišťují pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí. Projekt je ve spolupráci s organizací Konsent z. s..

Bude probíhat převážně v českém jazyce, příspěvky zahraničních hostek a hostů budou v anglickém jazyce. Do záznamu konference budou přidány české titulky.

Kontakty

Jan Exner, tel: +420 775 323 025, exner.jan@vlada.cz
Andrea Kyselákysela.andrea@vlada.cz, Technické dotazy (například k přihlašování, programu, způsobu sledování konference)