Tiskové konference

29. 11. 202010:15

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 29. listopadu 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve pan ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Rádi bychom oznámili, že na dnešním mimořádném jednání vláda jednohlasně, jednomyslně rozhodla o tom, že Česká republika přejde ze stupně číslo 4 do stupně číslo 3. A datum, kdy se tak stane, bude čtvrtek příštího týdne.

Abychom se vyhnuli nedorozuměním, tak mi dovolte odcitovat některé partie z metodiky, která je všem dostupná na stránkách Ministerstva zdravotnictví a která se týká protiepidemického systému PES.

Zaprvé, ve vážné epidemické situaci, což je stupeň 3 a více, nebude doporučeno, aby se opatření realizovala regionálně, ale protiepidemická opatření budou vyhlašována celostátně.

Zadruhé, vedle indexu budou sledovány další významné faktory, které sleduje Centrální informační systém, jako nemocnost, mortalita, diagnostika, změny v testování, efektivita trasování a podobně.

Pro rozhodnutí o přechodu do nižšího stupně může být zejména pokles indexu rizika a jeho setrvání v nižší úrovni po dobu alespoň sedmi dní a významné zlepšení celkové epidemické situace dle vyhodnocení hygieniků a epidemiologů.

To nám dává důvod k tomu rozhodnutí, které jsem oznámil, protože všichni víme, že dneškem bylo splněno oněch sedm dní, kdy došlo k poklesu rizika na nižší hodnotu, a tedy prvním dnem, kdy by k té změně mohlo dojít, by bylo pondělí.

Na druhou stranu ještě do pátku minulého týdne byla většina krajů v situaci, která epidemiologicky nebyla optimální. Podle modelů, které máme, které používáme a které velice dobře odpovídají té situaci, která se děje, a byly opakovaně validovány na reálných číslech, se nicméně domníváme, že v průběhu příštího týdne dojde k dalšímu výraznému zlepšení té situace.

Už nyní po dva dny i bez zápočtu hlavního města Prahy je skóre pod hodnotou 60 a k současnému dni je většina krajů, konkrétně osm, v rizikovém skóre číslo 3. To nás opravňuje provést toto rozhodnutí. A to rozhodnutí mimo jiné umožní i to, aby se podnikatelé dostatečně zásobili na čtvrteční změnu.

Jedná se o změnu, ke které dojde i tehdy – a je to opravdu znovu v souladu s tím systémem tak, jak je nastavený – že by například některý ze dnů, který nám ještě do toho otevření chybí, dočasně to skóre třeba i vylezlo nad hodnotu 60. Říkám to zde záměrně, protože to rozhodnutí, tak jak bylo dnes přijato, bude i uskutečněno.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a pan vicepremiér Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte, abych ocenil dnešní jednání vlády, které proběhlo tak, že skutečně to bylo jednohlasně odsouhlaseno. Je pravdou, že první možné datum toho rozvolnění stupně 3 skutečně bylo pondělí, je ale současně pravdou, že to bylo za předpokladu, kdy ten index toho rizika je velmi zásadním ukazatelem, nicméně musí ještě být naplněna další kritéria, mimo jiné kraje.

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli šest krajů to nesplňuje, domnívám se, že naše definitivní rozhodnutí posunout to na čtvrtek, je rozhodnutí v tuto chvíli kompromisní, rozumné, které ad 1 dává všem podnikatelům jistotu, současně určitou možnost připravit se do toho čtvrtka a současně všem těm, kteří by třeba měli mít určitou obavu z toho, že v jejich kraji není ta situace ještě ideální, tak dává značnou míru jistoty, že tak nebude.

Co se týká těch hospodářských subjektů, obchodních subjektů, dovolte, abych jenom zrekapituloval ty nejzásadnější věci, které nás tedy budou čekat od čtvrtka. Provozovny stravovacích služeb budou mít moci otevřeno od 6 do 22 hodin a bude to platit v režimu omezeném, tak jako konečně i celá řada dalších provozoven, protože to byla ta daň za to, že to pouštíme vše naráz. To znamená, budou pouze čtyři osoby u stolu a obsazenost, a to je důležité, restaurací bude maximálně padesát procent z kapacity s tím, že nebude možné být tzv. na stojáka.

Co se týká obchodů a nákupních center, a to je důležitá zpráva, nerozlišujeme, jestli se bude jednat o obchod na ulici nebo jestli se bude jednat o obchod v obchodních centrech, všichni budou mít stejné podmínky. Doposud se to odlišovalo přes sortiment, nyní vlastně vše bude umožněno otevřít, nicméně opět za náročnějších kritérií, ale ta už nejsou odlišná od toho, co bylo nyní například pro supermarkety nebo pro menší provozovny potravin či drogérie-. To znamená jeden zákazník na 15 metrů čtverečních plochy a dodržovat dvoumetrové odstupy mezi zákazníky.

Fakticky to znamená, že informace pro provozovatele je taková: jedna osoba na 15 metrů čtverečních. Zákazník se tímto trápit nemusí, jediné, co musí hlídat, je to, aby distanc mezi ostatními zákazníky nebyl méně než dva metry.

Pouze je třeba ještě připomenout, že i když v nákupních centrech budou moci mít otevřeno všechny obchody, neplatí to pro tzv. jídelní koutky. Ty nicméně mohou být v provozu přes výdejové okénko. To znamená, lidé si tam budou moci vyzvednout svůj pokrm, odnést si ho pryč, prostě nebudou ho moci zkonzumovat na místě. A nebudou tam moci být otevřeny dětské koutky stále ještě v této kategorii.

Co se týká ostatního režimu maloobchodu, tak tam již žádné další restrikce nejsou. A tady je důležitá zpráva a děkujeme za to – po diskusích s hygieniky a s Ministerstvem zdravotnictví se nakonec nebude realizovat ten tzv. režim dvacetičtyřhodinové karantény při zkoušení například bot nebo trička. Čili tam v tomto problém dále nebude.

Co se týká venkovních trhů, tak tam bude fungovat režim podobný jako u farmářských trhů. De facto on je totožný. My stále nedoporučujeme v úrovni 3 realizovat venkovní trhy předvánoční, ale nezakazují se. Je to do značné míry na rozhodnutí jednotlivých obcí, magistrátů atd., protože respektujeme, že ty rozdíly v krajích, a zejména potom v těch městech jsou velké. Takže pokud bude tento trh umožněn, tak s rozestupy čtyř metrů, nebo zjednodušeně řečeno ob stánek s tím ale, že stále není možné v této úrovni 3 konzumovat na místě, ať už u nějakého stolku nebo tzv. na stojáka.

Co se týká služeb, jako jsou kosmetické služby atd., tak je toto umožněno rovněž. To znamená, i tento režim bude fungovat od čtvrtka ve smyslu toho, že je možné otevřít tyto provozovny. A opět tam bude platit velmi podobný systém jako v maloobchodě, to znamená jeden zákazník na 15 metrů čtverečních prodejní nebo provozní plochy, rozestupy dva metry a platí to i v čekárně s tím, že je třeba používat roušky nebo respirátor pro toho, kdo provádí ten úkon, zákrok, například ten kadeřník. A jedna drobná změna, na které jsme se rovněž shodli: Není třeba ochranný štít, to znamená, stačí rouška, stačí respirátor. Pochopitelně u toho zákazníka je ideální rouška nebo respirátor za předpokladu ale, že to služba dovoluje. Pokud to nebude dovolovat, tak se to na to vztahovat nebude.

Co se týká průmyslu, žádná změna není. To znamená, tam to v tuto chvíli už bylo v režimu takovém, že se doporučovaly antigenní testy, ve velkoobchodu a ostatních kancelářských provozech, pokud to bylo jenom trochu možné, tak dodržování práce z domova nebo home office. Opět na tom se nemění nic.

Solária a podobné provozovny – opět platí stejný režim, jako pro všechny ostatní. Čili já to ještě jenom zopakuji, aby nebylo pochybností, ale všechno je to v tzv. detailním schématu PES, který bude navěšen na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. On už tam je od středy, nicméně tyto dvě drobné změny, ty ochranné štíty a ty čtyřiadvacetihodinové karantény tam budou ještě teď upraveny.

Takže i ta solária na 15 metrů čtverečních prodejní plochy jeden zákazník a dva metry od sebe a rouška či respirátor. Není nutný ochranný štít. Úplně totéž je u fotografických služeb, čili opět jeden zákazník na 15 metrů čtverečních plochy, dva metry včetně čekáren, rouška, respirátor, není nutný ochranný štít. Samozřejmě u zákazníka u toho fotografování ne v momentě, kdy se fotí, pokud to tedy jenom trošku je možné.

Troufám si tvrdit, že to jsou asi ty nejdůležitější změny. Vše ostatní bude na běžných internetových stránkách. Ještě jednou děkuji i panu ministru zdravotnictví za spolupráci.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já ještě jenom doplním dvě drobnosti. Jedna je, že s tím souvisí také zrušení zákazu vycházení a umožnění prodeje v neděli, protože to jsou ty věci, které zapadají do toho systému číslo 3, do té úrovně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a teď už dotazy. První Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Mě by zajímal názor možná vás obou na tu situaci, kdy někteří lidé – možná už i z frustrace nebo i kvůli existenčním problémům – začali porušovat ta opatření. To znamená, že například otevřeli i přes zákaz své podniky. Jak to vnímáte? A jestli k tomu tedy můžete připojit nějaký komentář. Děkuju.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak na jednu stranu samozřejmě chápeme, že lidé jsou frustrovaní. Nikdo z toho nemá radost. Když se podíváme, restrikce jsou napříč celou Evropou. Každá země se s tím pere nějakým způsobem. Popravdě řečeno ta ekonomická opatření jsou velmi obdobná. My třeba máme velmi podobné opatření – téměř shodné – jako je v Rakousku.

Takže chápeme, že jsou lidé frustrovaní. Chápeme, že živnostníci a podnikatelé prožívají nejnáročnější období možná posledních let. Taky proto jsme měli zájem, aby se nic dále už nezdržovalo, a v momentě, kdy je to nejbližší možná doba, respektive kdy ty kraje klesnou, tak to otevíráme.

Na druhé straně to ale neznamená, že se mohou porušovat zákony. Nikoho neopravňuje nic k tomu, aby prostě flagrantním způsobem se choval tak, jak jsme třeba viděli v tom nočním klubu v Praze v těch posledních hodinách. A co je horší, zjistilo se, že to tam bylo zřejmě nikoliv poprvé. A tady je třeba být naprosto důsledný. Jestliže prostě celá republika dodržuje striktně zákony, jestliže podnikatelé mají zavřeno, živnostníci si prostě prožívají svoje kruté chvilky, jestliže děti nemohou chodit do škol, jestliže všichni se snaží dodržovat v maximální možné míře proto, aby pomohli nejenom sobě, ale hlavně i těm ostatním, tak toto je absolutně neakceptovatelné.

A tady musí činit Praha jednoznačně, protože to je pod magistrátem. Je možné tam uložit relativně vysoké pokuty, nepletu-li se tři miliony pro právnické subjekty, dva miliony pro fyzické osoby. A je to jasná výzva primátoru Hřibovi, který už byl, pokud se nepletu, informován panem ministrem zdravotnictví, aby okamžitě v tomto začal činit.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz. Ještě Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: A ještě bych se tedy možná zeptala, jestli na tom, že to bude od čtvrtka – třetí stupeň, panovala jednohlasně shoda na vládě. A možná tedy jenom jestli můžete ještě znovu potvrdit, že skutečně od čtvrtka to tak bude, i když by se ta situace, řekněme, nevyvíjela tak, jak předpokládáte.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Byli jsme velmi rádi, že po diskuzi došlo opravdu k jednomyslnému souhlasu. Ani nebylo potřeba hlasovat nebo rozdělovat se na ty, kteří jsou pro a kteří jsou proti. Byla to diskuze zajímavá, ale velice korektní, a byl to jednotný názor celé vlády. A potvrzuji, že, protože ten předpoklad, tak jak je nastaven, je velmi pravděpodobný. Já, jak jsem řekl mnohokrát, jsem lékař, tak já se zdráhám říkat – nebo nikdy neříkej nikdy. Ale tak, jak jsem řekl, i když dojde k drobným zakolísáním, změnám, i když ten pokles nebude třeba tak rychlý, jak nyní předpokládáme, ale není důvod se domnívat, že by to tak mělo být, tak toto rozhodnutí platí. A bude platit.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Televize Nova.

Bára Divišová, TV Nova: Dobrý den, já bych poprosila, jestli byste mohli konkrétně vlastně říct, jaká opatření budou platit pro fitness centra a zoologické zahrady. A ještě bych se zeptala: V sobotu má být Mikuláš, jestli je ohledně tohoto zvyku taky nějaké doporučení. A ještě potom jeden dotaz, jestli můžu vznést.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Speciální mikulášská vyhláška není, ale bude vycházet z toho, jaký je počet osob, které mohou být zároveň v zastavěné oblasti a tak dále. Takže z toho vyplývá i nošení roušek a podobně, takže asi budou Mikuláši samozřejmě i čerti muset dodržovat stejná opatření jako pozemské bytosti. A pokud se týká té druhé části vaší otázky…

Bára Divišová, TV Nova: Jestli můžete konkrétně říct, jak to bude, co se týče opatření s fitness centry a zoologickými zahradami.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, já ty fitness centra tady mám. Takže dodržování opět rozestupů – minimálně dva metry platí. Důležitá věc uvnitř opět jedna osoba na 15 metrů čtverečních. Já myslím, že to už je teď věc, která se prolíná prakticky vším.

Víte, že kolem toho byla velká diskuze. I my jsme měli – a teď to říkám za ten hospodářský sektor – určité obavy, aby se zvládlo ten jeden na 15 metrů čtverečních. Šli jsme na ten takzvaný polský a slovenský model. A v tuto chvíli se zatím osvědčuje, nejsou žádné apokalypsy. Je pravda, že třeba Rakousko, Německo má jeden na 10 metrů čtverečních, ale nutno říct, že Němci to mění. A Němci budou mít jeden na 10 metrů čtverečních v provozovnách do 800 metrů a nad 800 metrů budou zavádět jeden na 20 metrů čtverečních. Dokonce tam trošku zpřísňují.. Ale tím chci říct jenom, že ty země do značné míry to dělají hodně podobně.

Co se týká šaten, sprch a tak dále, tak tam budou režimová opatření nastavená individuálně. A trénink individuální bude v minimálních odstupech opět dva metry s výjimkou samozřejmě klient – trenér, když prostě bude nějakým způsobem užším v tom sportovním výkonu anebo prostě v tom tréninku se svým zákazníkem. Nicméně je tam zákaz fyzické interakce, pokud to samozřejmě jen trošku je možné. Co je důležité – skupinové lekce budou v režimu devět plus jedna. To znamená opět deset lidí v té skupince, která bude třeba cvičit.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já to ještě doplním o informaci, že v tomto režimu pouze sportovci profesionální, kteří jsou pravidelně testováni, takže s minimálním rizikem. Všichni ostatní sportující budou mít i při trénincích a zápasech roušky. A týká se to tím pádem také těch ostatních sportovních aktivit. Jenom to říkám, aby to bylo jasné, protože právě hluboký výdech při sportovní aktivitě a další s tím spojené projevy fyzického těla je potřeba regulovat stejně u všech. Nebylo by to ani správné ani spravedlivé ani epidemiologicky odůvodnitelné.

K vaší otázce stran zoo je tam úprava kapacity. Bude to umožněno, je tam jenom omezení kapacitou té zoologické zahrady. Já mám pocit, že v tomto stupni se jedná o 25, ale bude – teď mě neberte úplně za slovo – myslím si, že je to tak, ale je to upraveno v té tabulce nižší úrovně. Já se přiznám, že už je těch informací tolik, že je úplně všechny zpaměti neznám. Nebo ne neznám, ale nejsem si je schopný zapamatovat úplně do detailů. A samozřejmě je také – nejenom kvůli době adventní, ale obecně – jsou upraveny i bohoslužby. Zejména se to týká velkých svatostánků, kde je rovněž ten počet omezen nikoli absolutním počtem osob, ale kapacitou toho kostela nebo jiného místa.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ještě bych dodal jednu věc, která zde možná trošku zapadla, i když to jasně vyplývá z toho PES. Znovu říkám, dodržujeme striktně stále schéma PES. To znamená, všechna ta opatření jsou tak, jak byla naplánována před těmi 14 dny, teď se tam dodělávají ty detailní schématka, že bude otevřeno v neděli. To znamená, neděle od příštího týdne už bude standardně otevřeno.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Úplná drobnost – ty roušky u toho sportu platí pochopitelně ve vnitřních prostorech, jenom abychom se vyhnuli nedorozuměním.

Bára Divišová, TV Nova: Jestli ještě jenom můžu doplnit, za jakých podmínek budou moci fungovat zimní střediska? Potom bych se ještě zeptala na testování zdarma antigenními testy. Kdy představíte nějakou strategii ohledně toho testování? A ta zařízení, která vlastně budou testovat, tak by si ty antigenní testy měla objednávat sami? Jestli to bude v praxi tak, že jim potom zpětně bude pojišťovna ty testy proplácet, jestli je bude proplácet všechny nebo jenom ty využité. A jestli jste se také zabývali otázkou, že vlastně ty antigenní testy vykazují různou spolehlivost.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká zimních středisek, tak nemáme ještě definitivní rozhodnutí, ale v každém případě v tuto chvíli pracuje skupina z Ministerstva průmyslu a obchodu, z Národní sportovní agentury a z Ministerstva zdravotnictví a hygieny ve spolupráci s klíčovými asociacemi a svazy, které mají co do činění s lyžováním a s – řekněme – provozem v rámci skiareálů. A během jednoho týdne – troufám si tvrdit, že to bude na konci příštího týdne – budeme mít kompletní takzvaný doporučující manuál.

Je pravda, že se v manuálu necháme inspirovat hodně Rakouskem. Manuál, který bude zaměřen na režim na lanovkách v rámci lyžování, pochopitelně režim takzvaných front pod lanovkami, půjčovny bot, půjčovny lyží a tak dále. Nicméně to, jestli to definitivně bude, nebo ne, to bude ještě otázkou další diskuze, ale bude tento manuál připraven s tím, že současně i budeme sledovat, jak se vyvíjí situace v Evropě, protože všichni určitě sledují to, že zatím v Evropě na to není jednotný názor. 

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Pokud se týká antigenních testů, tak již v pondělí by měly být připraveny další informace, které jsou vyhotoveny Centrálním řídicím týmem včetně edukačního videa, včetně algoritmu tak, aby všechno to, co potřebují vědět ti, kteří budou testy provádět, to měli zavčas k dispozici. Předpokládáme, že k zahájení toho testování by mělo dojít na přelomu toho příštího týdne. Bude se jednat o pilotní projekt učitelů.

Testy v tomto případě jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, protože je budou provádět zdravotnická anebo jiná pojišťovnou nasmlouvaná zařízení. Hodnota úhrady test + výkon je 350 korun, což odpovídá zhruba 150 korunám za test a asi 200 korunám za provedení toho vlastního výtěru. Rozdílů jsme si vědomi, a proto je v tom doporučení toho algoritmu uvedeno, že testy, které bude to dané místo používat, musí mít minimálně specifitu a senzitivitu, která bude v tom doporučení uvedena.

Nebude se jednat o centrální nákup. Těch testů je několik od různých výrobců. Budou muset splňovat tato kritéria. Nakupovat si je budou přímo ti, kteří testy budou provádět. Do datových schránek nemocnic byly odeslány informace, zejména ta velká odběrová místa. Těm bylo i doporučeno, kolik těch testů si mají objednat, stalo se to už minulý týden. Toto zařizoval odbor přímo řízených organizací, ale samozřejmě jsou tam i další zdravotnická zařízení, která jsou mimo přímou působnost Ministerstva zdravotnictví. Bude se postupovat stejně, v tomto pomáhá Ústřední krizový štáb.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz Český rozhlas.

Tereza Chlubná, Český rozhlas: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, na základě čeho jste se rozhodli, že oblečení v prodejnách nebude muset jít na těch 24 hodin tzv. do karantény, když lékaři říkají, že riziko přenosu viru tam je, když třeba infikovaný člověk si převléká oblečení přes hlavu. Tak co tady u vás zvítězilo v tom rozhodnutí? Děkuji. 

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Byla kolem toho poměrně velká diskuse. Je pravda, že někteří epidemiologové byli toho názoru, že by to mělo zůstat určitou dobu v tzv. karanténě. Nebyla tam úplná shoda, jak dlouho ta doba má trvat. Někdo říkal 48 hodin, někdo 24 hodin, pak byli i ti, kteří říkali, stačí několik hodin. Faktem je i to, že jsme sledovali menší firmy, živnostníky atd., protože pro ty, kteří mají relativně hodně zboží na skladě, se to dá do určité míry ustát i těch 24 hodin. Pro ty, co mají třeba jedny body od toho druhu nebo nevím jedno tričko, jedny džíny atd., tak by to znamenalo, že vlastně by si museli zásadním způsobem posílit svůj sklad, a je otázkou, jestli by to zvládli a stihli.

Mimo jiné jsme se dívali i na to, jak to dělají v zahraničí, protože opravdu drtivá většina těch opatření je konzultována s kolegy, a nejenom z okolních zemí, ale i z ostatních evropských zemí, a i když někde určité náznaky tohohle jsou, tak je pravda, že tento režim, těch 24, tam ve většině není zrealizován. To znamená, nakonec jsme se přiklonili, zejména tedy Ministerstvo zdravotnictví, k tomu, že to není nezbytně nutné a že to nikoho neohrozí.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, televize Prima.

Zbyněk Zikmund, CNN Prima News: Dobrý den, pánové. Já bych se chtěl zeptat, pane ministře, jakou máte predikci, že se ta opatření, to rozvolnění od čtvrtka, projeví na tom počtu nakažených? Kdy by mohla přijít potom případná další úprava a jaký je výhled na Vánoce? Potom na pana ministra Havlíčka, jestli teda to znamená i to, že ve čtvrtek skončí podpora podnikatelů nebo nějaká část té podpory, nebo jak to bude vůbec s tou podporou pro podnikatele dál? A ještě zpět pana ministra Blatného, jestli už je jasno v tom, která společnost bude mít na starosti kampaň k očkování, protože v týdnu jste říkali, že vlastně by se mělo rozhodnout do neděle. Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuju, pokud se týká Vánoc a toho, jakým způsobem se ta situace vyvíjí, tak víme dobře, že když dojde k nějaké změně v populaci, tak projev v těch počtech nakažených, případně hospitalizovaných má odstup zhruba dva týdny. Jsme si vědomi, a ani to jinak být nemůže, že pochopitelně zvýšení mobility a zvýšení počtu kontaktů minimálně zbrzdí to zpomalování ještě víc, protože dojde ke kontaktům, které nyní nebyly možné.

Věříme, že ve spolupráci i s tím testováním, proto je to testování načasováno tak, jak je načasováno, zejména to testování, které nabídneme všem, nám bude schopno pomoci alespoň část těch lidí, kteří nebudou mít příznaky a mohli by roznést tu nemoc do svých rodin a okolí, že se nám je podaří identifikovat, což, jak jsem řekl minule, je z naší strany snaha o to postupovat nejenom restriktivně, ale i proaktivně a dělat něco pro to, aby se nemuselo znovu přistupovat k nějakým opatřením, která jsou veskrze nepříjemná pro všechny.

Takže odpověď na vaši otázku: Nejdříve za dva týdny budeme schopni vidět nějaké změny. Věříme, že to bude v době, která bude taková, že případné drobné změny ten systém unese bez zaváhání a že v kombinaci s těmi proaktivními opatřeními budeme schopni jim i jaksi aktivně bránit nebo je snižovat.

A pokud se týká informační kampaně, tak tam jsme se… To rozhodnutí, co je od příštího týdne je takové, že začne zatím náš tiskový odbor od pondělí pravidelně na stránkách našich a na stránkách covid.gov.cz uveřejňovat nebo uvádět na pravou míru ty nejhorší a nejčastější dezinformace. Při každé z našich tiskových konferencí nebo datových konferencí v pátek vždy vybereme jednu takovou nejzásadnější z toho týdne a bude k ní komentář.

Pokud se týká té hlavní kampaně, o které asi mluvíte, tak tam to všechno jde o něco pomaleji, než bychom si všichni přáli. Proběhla první, já to zopakuji, 27. 10. byly uvolněny ty peníze, na to navazovala neodkladně příprava, v urychleném, tak jak to umožňuje ten krizový zákon, v urychleném řízení bylo vypsáno výběrové řízení na právní kancelář, která vypíše to zadávací řízení, protože to tak musíme udělat. To už proběhlo, a nyní se připravuje vypsání toho vlastního výběrového řízení, kde se jedná o tu sumu zhruba 50 milionů korun. A dopředu říkám, že jestliže chceme, a to chceme a musíme, respektovat právní předpisy, tak náš právní odbor mě informoval, že nebude možno počítat s výsledkem toho výběrového řízení dříve než 1. ledna.

Právě proto paralelně spouštíme i tady tuto kampaň a bavili jsme se i se zástupci některých svazů podnikatelů a podobných profesních organizací, protože víme, že důvěra zaměstnanců k jejich vlastním zaměstnavatelům je často vysoká, takže se snažíme a rozhodně tomu nebudeme bránit, aby na tomto boji proti dezinformacím participovaly i další menší celky.

My se budeme snažit o to, aby to bylo koordinované, a budeme se snažit dělat všechno pro to, aby z více stran ta informace šla, protože opravdu si musíme uvědomit, že jedině tehdy, když se společně přesvědčíme o tom, že vakcína povede k proočkování dostatečného počtu obyvatel, tak jedině to je spolehlivá záruka situace, že se 3., 4. až bůh ví kolikáté vlny už nebudou nikdy opakovat. Vzpomeňme jenom na to, jak efektivně v minulosti očkování zabránilo například neštovicím, spalničkám a dalším chorobám.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká podpory, tak podpora bude následující. Pro subjekty, které čerpají kompenzace na zaměstnance, a tady jenom ještě jednou to zopakuji, všechny firmy, živnostníci nebo kdokoliv, kdo měl zavřeno, tak měl možnost čerpat pro všechny své pracovníky sto procent kompenzace mezd a současně odvody všechny. Toto logicky skončí v momentě, kdy se otevře, nicméně program Antivirus pokračuje dál a pokračuje tzv. Antivirus B. To znamená ti, kteří ještě nebudou v plném výkonu a budou mít pracovníky na překážkách, mohou čerpat šedesát procent kompenzace mezd.

Program Nájemné, což byl druhý klíčový program, který hradil ty nejdůležitější fixní náklady těm postiženým firmám, ať už to jsou restaurace, nebo prostě maloobchody atd., tak byl koncipován tak, že se bude proplácet padesát procent z posledních tří měsíců. Jinými slovy za 1,5 měsíce 100 procent nájemného. A protože to bylo za ty měsíce předcházející, tak si vlastně všichni mohli zažádat, a je dobře, že to skutečně spouštíme v tom příštím týdnu, protože když to vlastně přepočteme, tak de facto přesně 1,5 měsíce měli zavřeno. Takže zjednodušeně řečeno, plus mínus jeden den všichni ti, kteří byli postiženi, měli zavřeno a měli platit nájemné, tak po celou dobu té restrikce, toho zavření, měli ze sta procent kompenzované nájemné, což logicky tady také končí.

Co se týká programu Covid – Kultura, tak ten jede dál. Je to program, který administruje kompletně Ministerstvo průmyslu a obchodu, nicméně komunikujeme to intenzivně s Ministerstvem kultury. Ta dobrá zpráva z minulého týdne, věřím, že ji všichni zaregistrovali, že po asi třech týdnech nám Evropská komise konečně dala notifikaci, takže všechny připravené žádosti se okamžitě začaly proplácet. Ti lidé tam jedou 24 hodin denně, střídají se, a od té doby, co jsme dostali tu notifikaci, tak už se zadministrovalo několik tisíc žádostí. Peníze začaly odcházet, takže věřím, že aktéři v kultuře, kteří stáli delší dobu, už peníze postupně dostávají.

Stejně tak se začal proplácet program rovněž administrovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to je pro podnikatele ve sportu, ať už jednorázové akce, anebo prostě různé kluby i z těch nižších soutěží nebo z té nižší soutěže, tak ten rovněž už jede. A v zásadě u konce je program Covid – Bus, což je program, který kompenzuje přes tzv. sedačkovné fatální ztráty, respektive náklady, které mají na výdaje jednotliví dopravci, zejména malé firmy, rodinné firmy, živnostníci, kteří skutečně už stojí několik měsíců.

Ten program měl alokaci jedné miliardy korun a v zásadě přesně tu miliardu asi mínus asi 20, 30 milionů byl vyčerpán. Je uzavřen a všichni ti, kteří v těch problémech byli, a byly to tisíce subjektů, nebo stovky subjektů, abych byl přesný, celkem je to přes tisíc, stovky subjektů, tak byli uspokojeni.