Dokumenty

4. 1. 202116:16

Plán legislativních prací vlády na rok 2021

Plán legislativních prací vlády na rok 2021 byl schválen usnesením č. 1309 ze dne 14. prosince 2020.

Plán legislativních prací vychází z úkolů vyplývajících z Koaliční smlouvy, Programového prohlášení vládyVýhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2022 a reflektuje závazky České republiky vyplývající z členství v Evropské unii. Předložený návrh Plánu obsahuje celkem 53 legislativních úkolů, z toho 2 věcné záměry zákonů, 4 návrhy zákonů, 15 návrhů novel zákonů, 14 návrhů nařízení vlády, 17 návrhů novel nařízení vlády a v 1 případě dosud nebyla určena forma budoucí právní úpravy. Vláda chce mimo jiné navrhnout novely zákoníku práce, zákona o spotřebních daních nebo o ochraně spotřebitele. Navrhnout chce také věcný záměr zákona o sociální práci, návrh energetického zákona či návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2022. Spolu s plánem byl předložen Výhled implementačních prací vlády na rok 2021 a další léta.

leden 2021

únor 2021

březen 2021

duben 2021

červen 2021

červenec 2021

srpen 2021

září 2021

říjen 2021

listopad 2021

prosinec 2021