Aktuálně

28. 1. 202112:08

3. Týden v EU dle Mileny Hrdinkové

18. až 24. ledna 2021

Milí čtenáři,


vedle pokračujících debat a jednání o distribuci a využívání vakcíny proti co-vidu-19 v členských státech EU se v posledním lednovém týdnu můžeme těšit na řadu dalších zajímavých témat. Patřit k nim budou zahraničně politické otázky, například klimatická a energetická diplomacie nebo spolupráce EU a Spojeného království v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, reforma Společné zemědělské politiky po roce 2020, e-justice, bankovní unie nebo udržitelná mobilita.


Minulý týden ve čtvrtek se uskutečnila první letošní videokonference členů Ev-ropské rady k tématu reakce na covid-19. Lídři se zaměřili zejména na vakcínu, a to na nutnost spolehlivých a zrychlených dodávek a navýšení výrobních kapacit. Kromě vakcíny diskutovali o možnostech, jak zabránit šíření nových mutací koronaviru, a v souvislosti s tím o opatřeních přijímaných na vnitřních a vnějších hranicích EU. Nechyběla ani otázka očkovacích certifikátů a jejich využití.


Rada EU se tento týden sejde ve třech formacích. Hned v pondělí se v Bruselu setkali ministři zahraničních věcí, kteří měli na programu sdílení vakcín proti covid-19 se třetími zeměmi, situaci v Egyptě, Íránu nebo Venezuele, klimatickou a energetickou diplomacii nebo spolu-práci mezi EU a Spojeného království v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky.


Rovněž v pondělí proběhla neformální videokonference ministrů zemědělství, kteří se věnovali rybolovným právům pro rok 2021, zejména s ohledem na rybí populace sdílené se Spojeným královstvím, či reformě Společné zemědělské politiky po roce 2020. V pátek by se měla uskutečnit neformální videokonference ministrů spravedlnosti, kteří budou diskutovat o organizovaném zločinu.


Evropský parlament pracuje tento týden ve výborech, které mají na programu svých schůzí celou řadu zajímavých témat. Výbor pro životní prostředí a veřejné zdraví bude s ředitelem agentury EMA diskutovat o vakcínách proti covid-19, poslance Výboru pro hospodářství a mě-nu čeká strukturovaný dialog s komisařkou pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů Mairead McGuinnessovou a debata s předsedou Euroskupiny Paschalem Donohoem. Od pondělí do čtvrtka pak v rámci jednotlivých výborů proběhnout prezentace pro-gramu portugalského předsednictví.


Tento pátek se uskuteční první letošní kulatý stůl Národního konventu o EU, tento-krát na téma Nový Pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky. Těšíme se na debatu mimo jiné o tom, zda nový návrh představuje zásadní posun v řešení migrace a reformě azylového systému nebo zda povede k efektivní ochraně vnějších hranic Unie.