Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

28. 1. 202112:28

Záznamy z jednání v r. 2020

Připojené dokumenty obsahují usnesení přijatá na jednáních rady i usnesení přijatá formou hlasování  per rollam (vzdáleně).