Aktuálně

24. 2. 202123:36

Výsledky mimořádného jednání vlády 24. února 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. března 2021
čj. 165/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a k žádosti o revokaci usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
čj. 203/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Podpora provádění testů na onemocnění COVID-19 laickou osobou u společností podnikajících v České republice a osob samostatně výdělečně činných z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven
čj. 204/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.