Aktuality

2. 3. 202117:14

Pracovní skupina k dopadům covidu-19 vyjádřila znepokojení nad současnou situací ve vztahu k rodinám

Pracovní skupina Rady vlády pro rovnost žen a mužů k dopadům pandemie covid-19 na rovnost žen a mužů upozornila na špatnou situaci rodin během epidemie a varovala před narůstajícím konfliktem uvnitř společnosti. Situace rodin z hlediska psychického, sociálního i ekonomického je alarmující, a proto doporučuje skupina čtyři opatření, která by měla Rada vlády a zejména vláda zvážit.

Celý podnět pracovní skupiny a jeho odůvodnění naleznete zde.

Pracovní skupina vyzývá Radu vlády pro rovnost žen a mužů a vládu k následujícím krokům:

A.           Vytvořit jednotnou komunikaci ohledně pandemie napříč ministerstvy s cílem, aby výsledná sdělení byla jednotná. Dezinformační weby profitují z informačního chaosu a nejistoty a je nutné s nimi počítat.

B.            Vytvoření jasné a epidemiologicky udržitelné strategie návratu dětí do škol. Jasná komunikace plánu otvírání škol podle předem definovaných indikátorů, které by byly pochopitelné a předvídatelné pro širší veřejnost, tj. rodiče i pracovníky a pracovnice ve školství.

C.            Vytvoření národní testovací strategie na covid-19 pro pracovníky a pracovnice ve školství a pro žáky, žákyně, studenty a studentky. Cíl testování by měl spočívat v zabránění vzniku ohnisek nákaz ve školách, včasný záchyt nakažených a zajištění plynulého chodu škol. Stejně tak je třeba zajistit strategii očkování pracovníků a pracovnic ve školství.

D.           Vytvořit opatření tak, aby náklady spojené se snížením reprodukčního čísla byly ve společnosti rozloženy rovnoměrněji. Konkrétně důsledněji kontrolovat protiepidemická opatření v průmyslových podnicích tak, aby se tam nešířila nemoc covid-19. Výsledek by měl být takový, že děti se vrátí do škol dříve, jelikož se bude více omezovat přenos v průmyslových podnicích. Podobně navrhujeme, aby opatření zvýšila motivaci firem, aby více využívala práci na home office. Z existujících průzkumů  vyplívá, že se využívání práce z domova je výrazně pod jarními hodnotami.