Aktuálně

5. 3. 202115:55

Výsledky mimořádného jednání vlády 5. března 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti
(odůvodnění usnesení č. 248)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno

3. Příprava mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.