Aktuálně

15. 3. 202116:02

Výsledky jednání vlády 15. března 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Andreje Babiše, Karla Raise, Lukáše Bartoně, Františka Váchy, Heleny Langšádlové, Vlastimila Válka, Jana Jakoba, Marcely Melkové, Zdeňka Podala, Petra Gazdíka, Dominika Feriho a Ondřeje Babky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1165)
čj. 258/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

2. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost ŠKODA ELECTRIC a.s.
čj. 256/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Změna krizového opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let
(odůvodnění usnesení č. 292)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR
(celé znění ochranného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021
čj. 267/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Vyhodnocení aplikační praxe Metodického pokynu pro očkovací kampaň
čj. 276/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro)
čj. 227/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh usnesení vlády o služebním hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu za rok 2020
čj. 245/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Žádost o udělení souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v roce 2021 na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – od r. 2021
čj. 233/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Jmenování členky Správní rady Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky
čj. 228/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Zpráva o vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky
čj. 235/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Polské republice dne 12. února 2021
čj. 232/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu ve dnech 23. a 24. března 2021
čj. 264/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.


D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Návrh nové koncepce báňské záchranné služby, která bude respektovat zřízení státní hlavní báňské záchranné stanice se státem garantovanou akceschopností
čj. 241/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a
předseda Českého báňského úřadu

2. Informace o veřejné zakázce „Přepravní prostředek pro RBS-70NG“
čj. 247/21
Předkládá: ministr obrany

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (37)
čj. 229/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (38)
čj. 243/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Smlouva na Zajištění podpory IS AVISME v letech 2021-2025 - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 231/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 ve státním podniku DIAMO
čj. 237/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje aplikace Registru silničních vozidel“, uzavřené s firmou ICZ a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace Registru silničních vozidel (RSV), týkající se realizace požadavků uživatelů na změny a úpravy v RSV, tzv. uživatelský release.
čj. 239/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

8. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 238/21
Předkládá: ministr zemědělství 

9. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 257/21
Předkládá: ministr zemědělství

10. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na České správě sociálního zabezpečení
čj. 244/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí