Důležité informace

22. 4. 202118:28

Balíčky pro návrat zpět do normálního života

Představujeme plán kroků pro obnovování dosud omezených činností při ústupu epidemie covid-19.

Jednotlivé kroky budou realizovány formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která budou předkládána vládě.

Načasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy.

BALÍČEK 1: již schválený vládou a částečně realizovaný

Realizace: od 12. 4. 2021, další fáze 26. 4. 2021

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: cca 203 tisíc.

Obnovené činnosti:

BALÍČEK 2: plán předložení ke schválení vládou dne 26.4.2021

Realizace: plán 3. 5. 2021 (nebudou-li k 26. 4. známky zhoršování epidemiologické situace)

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 98 tisíc

Charakteristiky:

Obnovené činnosti:

BALÍČEK 3: dle epidemiologické situace (<100/100tis týdně)

Realizace: až dojde k setrvalému poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad mezi 10.–17.5.2021 při příznivém vývoji.

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 13 tisíc

Charakteristiky:

Obnovené činnosti:

BALÍČEK 4: dle epidemiologické situace (<75/100tis týdně)

Realizace: až dojde k setrvalém poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad ve 2. polovině května při příznivém vývoji, nejméně 1 týden po balíčku 3.

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 260 tisíc

Charakteristiky:

Obnovené činnosti:

BALÍČEK 5: dle epidemiologické situace (<50/100tis týdně)

Realizace: až dojde k setrvalém poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad je velice nejistý, snad červen–červenec, nejméně 1 týden po balíčku 4.

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 31 tisíc

Charakteristiky:

Obnovené činnosti:

BALÍČEK 6: dle epidemiologické situace (<25/100tis týdně)

Ochrana dýchacích cest a další opatření budou upřesněna.

Balíčky pro návrat zpět do normálního života - školy