Aktuálně

28. 4. 202112:35

15. Týden v EU dle Mileny Hrdinkové

19. až 25. dubna 2021

Milí čtenáři,


konec minulého týdne jsme věnovali druhému dubnovému kulatému stolu Národního konventu EU a diskuzi o vztazích EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy, zejména o příležitostech pro jejich posílení.


Jednou z oblastí, která je v tomto kontextu často zmiňována, je řešení klimatické změny. Klima bylo navíc minulý týden tématem, kterému byla rovněž věnována značná pozornost. Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli ve středu politické dohody o evropském právním rámci pro klima, který v právních předpisech zakotví cíl klimaticky neutrální EU do roku 2050, a společný cíl v oblasti snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 %. Ve čtvrtek se pak předseda Evropské rady, předsedkyně Komise a několik premiérů členských států EU zúčastnilo summitu vedoucích představitelů o klimatu, který uspořádal prezident USA Joe Biden. Více o výsledcích kulatého stolu na téma vztahů EU a USA a debatách o klimatu si můžete přečíst na stránkách tohoto newsletteru.


Rada EU bude v tomto týdnu jednat ve dvou formacích, v obou videokonferenčně. V pondělí proběhlo jednání ministrů zemědělství, kteří se věnovali současné situaci na zemědělských trzích a otázkám souvisejícím s obchodem a vyměnili si také názory na aktuální stav reformy společné zemědělské politiky (SZP). Ve čtvrtek se uskuteční videokonference ministrů zahraničních věcí k tématu rozvoje. Diskutovat budou o budoucnosti evropské struktury pro financování rozvoje (EFAD). O té se diskutovalo již na neformálním zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci 16. dubna. Ministři pro rozvoj by ve čtvrtek měli poskytnout politická vodítka k upřednostňované možnosti nastavení finanční architektury.


Evropský parlament má na svém dubnovém plenárním zasedání na programu řadu důležitých a aktuálních témat. Poslanci budou diskutovat návrh Komise k digitálnímu zelenému certifikátu, ke kterému by také měli přijmout svůj společný postoj. Dále se budou zabývat investičními programy EU, které by měly významně přispět k restartu evropské ekonomiky po pandemii, např. Horizont Evropa pro výzkum a inovace, LIFE pro životní prostředí a opatření v oblasti klimatu nebo Digitální Evropa. K dalším tématům pak patří vztahy mezi EU a Spojeného království, pravidla zabraňující šíření teroristického obsahu online a samozřejmě také zahraniční politika.


V příštím týdnu nás čeká první letošní fyzické setkání lídrů EU. Portugalské předsednictví pořádá v pátek 7. května v Portu sociální summit, na který v sobotu 8. května naváže neformální jednání Evropské rady, včetně virtuálního summitu EU – Indie.