Tiskové konference

21. 5. 202112:58

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 21. května 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, hezké poledne. Vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve s mimořádnými opatřeními ministr zdravotnictví pan Petr Arenberger.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Hezké popoledni, dámy a pánové. Vítám vás na tiskové konferenci po krátkém jednání vlády, které projednalo několik bodů. Primárně se opět probírala covidová agenda, což bylo nejvýznamnější aspoň z mého pohledu. Jinak ještě jsme udělovali mandát na jednání Evropské rady, která proběhne 24. a 25. května v Bruselu, kde se budou probírat záležitosti, jako je boj s pandemií a covid-19, klima, vztahy s Ruskem a Velkou Británií, větší objem dodávek vakcín v následujících týdnech, digitální zelený certifikát, pokyny pro klimatický balíček a další body.

Jinak co se týče změn, které jsme projednali v rámci mimořádných opatření v covidu-19, tak jsou to opět tři příjemné záležitosti. Ta jedna je tím, že v tom režimu t-o-n, který znáte, to znamená: testování, očkování nebo prodělaná nemoc, jsme využili tu možnost, kterou nám jak literární údaje doporučují, že vlastně už první dávka do určité míry chrání proti onemocnění, a proto v tom systému napříště, tedy od 24. května, budeme moci využívat již aplikaci první dávky a uplynutí tří týdnů od této aplikace jako určitou ochranu, která je ekvivalentní například antigennímu odběru nebo odběru PCR nebo prodělání choroby.

Takže to je velmi dobrá zpráva, že se nemusí v tomto systému čekat na aplikaci druhé dávky a potom ještě uplynutí těch doporučovaných čtrnácti dnů. Samozřejmě ta první dávka u těch dvoudávkových schémat neznamená, že by stačila trvale. Je tam zase takové určité omezení. Je to vlastně podobný režim, jako má třeba Rakousko nebo Maďarsko.

Další dobrá  zpráva, která se týká tohoto systému, je, že ochrana proti covid-19, nebo v rámci tedy opět aplikace možnosti toho t-o-n znamená, že jsme do současnosti považovali po prodělání choroby člověka chráněného a aplikovatelného jako bezpečný po dobu 90 dnů a my jsme to v současné době zase na podkladě již dostupných publikací a literárních dat prodloužili na 180 dnů.

To, ale neznamená, že by se o 180 dnů také oddalovala možnost očkování. Ta zůstává na tom původním čísle, to znamená, že po uplynutí 90 dnů od posledního pozitivního testu je možno začít s očkováním a tak je také nastavený ten systém rezervací, kdy po těch třech měsících plus minus vám umožní už potom se zařadit do fronty.

Další mimořádné opatření, které jsme schválili, je v podstatě také technického rázu. Bylo to na doporučení ministerstva školství, aby děti ve školách mohly používat šatny. Takže to je druhé mimořádné opatření.

A pak jsme projednávali ještě záležitost toho, jakým způsobem upravit zákon, který umožňuje vlastně využívání dat pro tzv. zelený certifikát a vůbec identifikace člověka z hlediska ztotožnění při prokazování, jestli máte platný, nebo neplatný certifikát nebo jeho získávání.

Tam platí, že je možné tento certifikát získat na jedné straně tím klasickým systémem, tak jak už to všichni znají, to znamená přes ten stávající systém Ministerstva zdravotnictví, ale postupně bude nabíhat i možnost získávat tohoto certifikátu přes Czech POINT. Ale ta přechodná doba, kdy bude možné používat oba systémy, je do konce tohoto kalendářního roku. Potom by to v souladu s platnými zákony přešlo už jenom na ten systém Czech POINT.

Takže to je z mé strany všechno. Já jsem dnes požádal i paní hlavní hygieničku, aby byla k dispozici, tak vám určitě ještě také něco řekne a určitě bude připravena na diskuzi, protože díky zasedání vlády, stejně jako minulý týden, tak jsme zrušili naši pravidelnou tiskovou konferenci na Ministerstvu zdravotnictví.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Přesně tak, paní Svrčinová, hlavní hygienička, má slovo.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já vždycky referuji na těch pátečních briefinzích činnost hygienické služby, takže chci říci, že k včerejšímu dnu vykonaly krajské hygienické stanice skoro 18 000 kontrol všech možných typů provozoven. Nejaktivnější tedy byly ve výrobních závodech, potom poměrně vysoké číslo kontrol se odehrálo ve školských zařízeních, tam už kolegové zkontrolovali skoro 2 000 škol, kde kontrolují dodržování těch protiepidemických opatření a kontrolují samozřejmě i dodržování zásad ve školních kuchyních při přípravě pokrmů.

Další sférou, kde teda vyrazili ve velkém množství na kontroly, jsou kontroly zařízení společného stravování, kde podle situace v tom kterém regionu mají buď dohody s Policií České republiky, nebo s městskými policiemi, kdy chodí kontrolovat zejména plnění mimořádného opatření na zahrádkách.

Bohužel vám zatím ještě nejsem schopna říct, jaké jsou výsledky těch kontrol, protože z každé té kontrolní akce podle zákona o kontrole je pořízen protokol a ten se musí teprve vypořádat v námitkovém řízení a víte, že zahrádky jedou teprve krátkou dobu, takže výsledky těch kontrol budeme vědět až později.

A ten zbytek kontrol tvoří kontroly v ubytovnách, kontroly mimořádných akcí, kdy každá ta mimořádná akce je ohlášena na krajské hygienické stanici a kolegové vyrážejí na kontrolu, zda jsou tam plněny ty podmínky, které jsou stanoveny.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Prostor pro dotazy. Česká televize.

Mariana Novotná, Česká televize: Měla bych několik dotazů. Jednak k tomu, co bylo ohlášeno, že se dnes zřejmě rozhodne, a nemluvili jste o tom: Školy, nošení roušek ve školách. Pan premiér říkal, že by chtěl znovu mluvit o skončení této povinnosti. Tak jestli se to řešilo, jestli je jasné, kdy by se tak mohlo stát. Další dotaz bych měla na testy, PCR a antigenní. Jestli je jasné, skrz letní cestování, kolik jich státu bude hradit, jaká by nově mohla být cena PCR testů. Protože vy jste, pane ministře, avizoval možné zlevnění. Potom bych se ještě zeptala, prosím, pane ministře, k tomu očkování, k té bezpečné lhůtě. Jestli budete uznávat jako bezpečného člověka pacienta, který už dostal první dávku očkování, a jestli to bude platit i zpětně pro ty, kteří už vakcínu dostali ještě před tím vaším rozhodnutím. Doufám, že si poznamenáváte, ještě mám dva dotazy. Tak potom bych se ještě zeptala…

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Nebo je můžeme položit poté.

Mariana Novotná, Česká televize: Poté. Dobře, děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: O první otázku požádám paní hlavní hygieničku.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Co se týká odložení těch roušek, tak samozřejmě to bude na pořadu dne v nejbližší době, ale určitě to nebylo pořadem jednání dnešní vlády. My máme ještě velký balík rozvolnění ve školách od pondělka, už schválený z minulého týdne, kdy se nám vrací do škol děti ze středních a vysokých škol, studenti, kdy se nám vrátí do lavic děti od října poprvé. Takže tam musíme ještě počkat, jestli se něco nestane s epidemickou situací, a víte, že vždycky vyčkáváme těch deset až čtrnáct dní. Takže to je zhruba má odpověď na to, kdy to bude přehodnoceno.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Co se týče PCR testování, antigenních testů a jejich cen, my jsme to dnes neprojednávali. Bude to předmětem zasedání vlády v pondělí, s největší pravděpodobností. Jinak, co se týče těch testů, tam se předpokládá, že se částečně sníží úhrada za antigenní testy, ale tak, aby to ještě bylo i v těch odběrových profesionálních místech rentabilní. Čili tam hovoříme o nějakých 250, a teď mě neberte za slovo, korunách.

Potom se bude také snižovat cena na jedné straně toho klasického PCR testu ze zdravotní indikace, kde je už připraven do sazebníku zdravotních výkonů od 1. července nový výkon, který snižuje tuto úhradu na, v tomto okamžiku myslím, že je návrh 614 korun nebo bodů.

Pokud se jedná o poolované testy, čili testy z hlediska té řekněme preventivní indikace, tam si dovedeme představit cenu kolem 350 korun, ale opět to bude ještě předmětem dalšího jednání, protože je potřeba, aby i tyto testy byly rentabilní.

Pochopitelně, při tom poolování můžete dosáhnout velmi dobrou cenu, pokud máte možnost to poolování provádět, protože některé metody umožňují, obzvlášť ty automatizované, udělat možná za tuto cenu i klasické PCR vyšetření bez poolování nebo poolování třeba jenom dvou vzorků. Jinde se na tuto cenu mohou dostat, protože ty náklady na to poolování jsou také nějaké, tak třeba až při pěti až deseti vzorcích. Čili, to je ještě pořád otevřeno. Jinak, ta dobrá zpráva je v tom, že cena obou dvou těchto vyšetření bude snížena.

Vy jste se ptala na očkování, a jestli platí zpětně. Tam, pochopitelně pokud ten dotyčný bude naočkován, tak to samozřejmě bude platit i zpětně.

Mariana Novotná, Česká televize: A i po první dávce?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: I po té první dávce. Poté, co to nabude účinnosti, to znamená od dvacátého čtvrtého.

Mariana Novotná, Česká televize: A ještě dva dotazy bych tedy s dovolením měla. Jeden se týká dětských táborů, protože tento týden mělo být jasné, za jakých podmínek je bude možné pořádat. Stále se to neví. A pane ministře, ještě právě k volnočasovým aktivitám dětí by mě zajímalo, proč se měnila ta pravidla? Například skauti budou muset mít zakrytá ústa v lese, ale při sportu tomu tak nebude. Tak jestli už je kolem toho jasněji. Ještě jedna otázka prosím na vás. Vy jste měl dnes donést panu premiérovi dokumenty kolem vašeho majetku a smluv s vinohradskou nemocnicí. Tak co všechno jste mu přinesl, mluvili jste o tom už nějak a platí, že rozhodnutí o tom, jestli budete pokračovat ve funkci, se dozvíme až příští týden? Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já také děkuji. Asi ty první body, jestli bych mohl poprosit paní hygieničku. A když už mám slovo, tak k těm dokumentům. Ano, dokumenty předložím dnes odpoledne, a jakým způsobem to bude mít vliv na další ministerské působení, záleží samozřejmě na panu premiérovi.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Co se týká té otázky k letním dětským táborům, tak pravidla ve své podstatě zůstávají stejná, jako byla loni. Máme je projednaná, všechny zainteresované strany je už dostaly z naší strany. Ještě se budou dolaďovat poslední drobnosti, jako třeba loni byla zakázána u stanových táborů příprava stravy dětmi, takže tam stanovujeme pravidla, za jakých teda ta příprava ze strany dětí bude dovolena. A ta druhá otázka byla ještě? To byly myslím ty tábory jenom…

Mariana Novotná, Česká televize: Proč se mění podmínky pro volnočasové aktivity dětí, v lese třeba platí roušky, jinde při sportu ne atd.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: V tom lese to není tak, že je to v lese. Pokud ti skauti v tom lese budou dělat třeba orientační běh nebo šplh, tak samozřejmě roušky nemusí mít. Ale pokud si budou v hloučku vykládat o tom, že tohle je mandelinka a támhleto je roháč, tak samozřejmě tam roušky budou mít.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz. ČTK chtěla.

Soňa Remešová, ČTK: Děkuji. Já bych se ještě chtěla doptat na ty tábory. Loni se netestovalo povinně, letos to tak tedy nebude znovu?

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Na tábory budeme považovat testy, a proto přes celé léto budou k dispozici testovací místa a zadarmo bude mít každý občan včetně těch dětí možnost se jít nechat otestovat. Předpokládáme, že u starších dětí už bude k dispozici i vakcína, která bude pokrývat ten věk 12 až 16 let. Takže kdo bude očkován, tak samozřejmě bude vyjmut tady z tohoto pravidla, anebo kdo bude 180 dní po prodělání onemocnění, protože jsme měli nemocnost i mezi dětmi poměrně vysokou začátkem roku nebo v březnu, v dubnu.

Soňa Remešová, ČTK: A ještě jsem se chtěla doptat na to pravidlo platnosti prvního očkování, jak se to bude dokladovat? Tou kartičkou z toho očkovacího místa, nebo to už bude možné stáhnout certifikáty.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: My jsme hovořili dnes s panem kolegou Dzurillou, který to má na starosti, a ubezpečil nás, že to bude dostupné elektronicky.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Prima.

Zbyněk Zykmund, TV Prima: Dobrý den, chci se zeptat, jak to vypadá, pane ministře, s očkováním mladších věkových skupin? Jak se postupně otevírají, jaký je tam zájem? Protože podle některých informací tam ten zájem postupně klesá. Možná, jak tedy chcete motivovat ty lidi? Mluví se o kampani, zapojení nějakých známých osobností dále ještě. T ak, jestli k tomu můžete něco říci. A potom k těm dokumentům, které máte předávat panu premiérovi. Jestli můžete naznačit, co teda v nich je. Možná, jak rozsáhlé jsou, jestli jsou tam tedy dokumenty, majetková přiznání, jestli tam jsou výpisy těch políček, jak jste o nich mluvil. Nebo co konkrétně tam je? A pak budu mít ještě jeden dotaz. Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Děkuji. Na tu kampaň jste si v zásadě odpověděl. Ano, chceme dále informovat o tom, že očkování je jedinou možností, jak se s covid-19 účinně vypořádat. Takže určitě to budeme cílit i na nižší věkové kategorii na jedné straně. Jinak ten zájem, si myslím, je přiměřený a také ho v zásadě i velmi dobře uspokojujeme. Proto otevíráme vlastně z neděle na pondělí další věkovou skupinu a potom z úterý na středu další. Takže v té době pak už bude otevřena vlastně pro 30 plus, tedy od středy.

Co se týče dokumentů, je jich celá řada. Já jsem se snažil sebrat všechno, co bylo k dispozici, takže ten šanon je asi 15 centimetrů tlustý a je k dispozici. Obsahuje všechno to, co pan premiér požadoval, a z mého pohledu to vysvětluje tu problematiku tak, že tam nedošlo, kromě tedy toho zadání těch pozemků, které jsou stejně ale dostupné v katastru nemovitostí, do majetkového přiznání, tak tam k nějakému zásadnímu pochybení nikdy nedošlo.

Zbyněk Zykmund, TV Prima: A ještě tedy se doptám. Jestli doporučí Ministerstvo zdravotnictví, že astrouzenecou a johnsonem se budou očkovat lidé nad 60 let. Co bude s těmi, kteří už dostali první dávku, ale přitom jim šedesát, právě těchto vakcín, ale přitom jim šedesát vlastně nebylo? A možná ještě k tomu otázka. Proč u nás tedy  bude ta hranice právě 60 plus, když v některých jiných státech je ta hranice třeba nižší. Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já myslím, že to jsou všechno velmi dobré otázky. My o tom jednáme. Jsou různá doporučení, na jedné straně expertů přes očkování, na druhé straně Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zatím definitivní stanovisko ještě rozhodnuto nebylo.

To, co mohu už deklarovat tady, je, že ta bezpečnost v porovnání s tím, co vyvolává onemocnění covid-19, je výrazně vyšší. Když onemocníte onemocněním covid-19, tak máte riziko trombóz několikasetnásobně větší než po očkování. A totéž platí třeba při užívání hormonální antikoncepce nebo při kouření, nebo dokonce nedej bože kombinace obou, kde to riziko je asi stokrát vyšší než po aplikaci této vakcíny.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Český rozhlas.

Václav Štefan Český rozhlas: Dobrý den, měl bych dva dotazy. Jeden se týká toho, že vlastně některé zdravotní pojišťovny chtějí, aby ty testy zdarma byly jen po indikaci lékařem a v případě, kdy je test potřeba pro návštěvu kadeřnictví anebo nějaké jiné služby, tak by si je lidé hradili sami. Tak jestli je to reálný scénář i pro Ministerstvo zdravotnictví. Říkali jste, že o tom tedy nejspíš budete teprve jednat v pondělí. A druhý dotaz je, jestli se už rýsuje nějaká shoda na tom, o kolik by měly vzrůst platby za státní pojištěnce. A pokud ano, tak k jaké částce tedy ta debata míří a odkdy by k tomu navýšení mělo dojít? Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Tak co se týče testů zdarma, my razíme ten režim, který už tady zmiňovala paní hlavní hygienička, a myslím, že už se o tom zmiňoval i pan premiér, že je to zatím v jednání a na stole, že bychom propláceli PCR testy dvakrát měsíčně ze zdravotního pojištění, a v červnu tedy ještě čtyřikrát měsíčně antigenní testy.

Vnímáme samozřejmě různé rezonance, především od Svazu zdravotních pojišťoven, kde přišel přípis, který nás žádá o zvážení tohoto postupu. To má samozřejmě logiku, protože, jak už jsem tady zmiňoval, testování je vlastně taková ta berlička, ale samozřejmě velmi podstatné berlička k tomu, abychom se nějakým způsobem snažili udržet tu epidemii v těch rozumných mezích. Ale to, co je hlavní, tak je očkování a do toho bychom měli vrhnout co nejvíce prostředků a vlastně i našich sil jednotlivců k tomu, abychom byli co nejrychleji natestováni, protože určitě je to užitečnější, nejen pro zdravotní systém, ale především pro nás.

Platby za státní pojištěnce řešíme na různých úrovních. Určitě jste asi zaregistrovali ty nejrůznější návrhy, které se pohybují někde mezi stovkou a pěti stovkami za měsíc za jednoho státního pojištěnce. V tomto rozmezí to zatím pokračuje dál. Já to vnímám tak, že určitě k nějakému rozumnému průsečíku dojdeme, a bude to samozřejmě úhrada od nového roku.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další, televize Nova.

Marek Bruna, TV Nova: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat: Europoslanci chtěli, aby testy byly v létě po celé Evropské unii zdarma. Proč tedy naše vláda trvá na tom, že v nějakém omezeném počtu těchto testů zdarma? A pak budu mít ještě jeden dotaz.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: My tedy testy zdarma také nabízíme a z hlediska toho preventivního jsme vycházeli z těch údajů a vlastně osvědčilo se to i během vyšetřování ve školách, že v zásadě antigenní test, a to jsme si ověřili, nemusí být už provázen u natestované populace při nízké frekvenci výskytu nových případů tak často, jak jsme to měli nastaveno od začátku. A z toho v podstatě vycházíme a zároveň chceme všem těm, kteří třeba jedou do zahraničí nebo z nějakých důvodů potřebují tento test, tak jim to pokrytí nějakým způsobem i umožnit právě ze zdravotního pojištění.

Ale stejně tak, jak jsme slyšeli tady z toho druhého pohledu, nemůžeme vyčerpat zbytečně moc prostředků ze zdravotního pojištění právě na toto testování, které někdy bylo děláno ty tři dny, když někdo opravdu měl zájem, tak každé tři dny si nechat udělat test, to ani možná neprospívá tomu nosu. Takže určitě je potřeba to nějakým způsobem rozumně regulovat a dávkovat.

Marek Bruna, TV Nova: Ten druhý dotaz teda: Zeptal bych se na roušky v létě, jak by to s nimi mohlo být? Říkali jste, že o rouškách ve školách jste nemluvili. Jak podle vás, kdy bychom je mohli sundat a kdy třeba? Děkuji.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Tak samozřejmě, že zvažujeme i používání roušek v letním období, kdy samozřejmě je to hodně nepříjemné. Každopádně kde to zůstane, zachováno bude pro návštěvníky zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Ještě zvažujeme i rozsah, jak budou zachovány v hromadné dopravě a v obchodní síti. Takže ten výhled je takovýto a není to záležitost několika měsíců, ale spíše týdnů, kdy budeme toto rozhodovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz iDNES.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Pane ministře, souhlasím s vámi, že když příliš často se člověk chodí, řekněme, vyžaduje ten negativní test, že mu to může poškodit nos. Nicméně v současnosti, když člověk neprodělal covid a neočkoval se, i kdyby chtěl, protože mu to nebylo zatím umožněno, je to jediná možnost, aby mohl jít legálně na zahrádku restaurace, do fitness, případně až se otevřou bazény. Vy tedy vlastně říkáte, že ti lidé, kteří doposud nedostali šanci se očkovat a byli zdraví, neměli covid, si vlastně musí připlatit za to, aby mohli na tu zahrádku restaurace jít nebo do toho fitness. Jestli si nemyslíte, že by celou tuhle věc, tu operaci, dva PCR testy měsíčně hrazené ze zdravotního pojištění nebo čtyři antigenní byste měli spustit ve chvíli, kdy alespoň jednou se oočkují, tak jak jste řekl, že bude stačit jedna dávka očkování, všichni lidé, kteří o to mají zájem a kteří od tohoto státu tuto možnost ještě nedostali? Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já myslím, že odborně se k tomu vyjádří asi paní hlavní hygienička. Z té úrovně technické, samozřejmě, my jsme to směřovali do této úrovně a vycházíme z toho, že právě dojde k tomu průsečíku na jedné straně možnosti otevření všech skupin, které jsou registrovány pro aplikaci očkovacích látek, a na druhé straně rozumného nabídnutí těch testů zdarma. Ale paní hlavní hygienička mě určitě doplní.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Zachováváme možnost obou dvou těch testů z toho důvodu, že ten, kdo ještě nemoc neprodělal nebo není očkován, bude třeba akutně potřebovat odjet, tak tam zachováváme i ten antigenní test, jehož výsledek má za deset patnáct minut a do několika hodin se mu propíše do certifikátu. Ten PCR platí týden a samozřejmě budou zachovány i možnosti testování při příchodu do té služby těmi samotesty, které bude záležet na provozovateli, jestli nabídne svému klientovi on, nebo vím, že jsem nebyl testován, ale mám tady samotest, udělám si ho před vstupem a ukážu ti ho, že jsem teda negativní.

Jinak pro to cestování budou vyžadovány členskými státy testy, které jsou na listu, který schválila Evropská komise. Je tam zhruba třicet pětatřicet testů v této chvíli, takže tady bych chtěla nabádat občany, aby si zkontrolovali, že opravdu to odběrové místo dělá testy, které bude uznávat evropské společenství.

My jsme na to upozorňovali všechny laboratoře, všechna odběrová místa a ten seznam visí na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Můžu prosím doplnit na paní hlavní hygieničku? Ovšem znamená to to, že pokud půjdete třeba někam ke kadeřníkovi, do solárka, do fitness, oni vám to asi nedají jako zákazníkovi zdarma nebo hrazené ze zdravotního pojištění. Prostě si lidé za to zaplatí cash. Je to tak?

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Ano, samozřejmě. Ale oni mají možnost zadarmo si zajet do odběrového místa si nechat ten test udělat a ten PCR, když vím, že jdu v pondělí na pedikúru, ve středu jdu ke kadeřníkovi a v pátek jdu ke kosmetičce, tak mi bude ten týden platit. Takže tam ta možnost je dána a v té době ve své podstatě do začátku června budeme otevírat očkování pro všechny věkové skupiny, pro které je to očkování určeno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Seznam Zprávy.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Pane ministře, já se chci zeptat, jaký bude harmonogram poté, co pan premiér vyhodnotí dokumenty, které vy mu dnes odpoledne dáte. Znamená to, že budete mít v pondělí nějakou schůzku? Druhý na to navazující dotaz, jak vyhodnotíte teď vztahy s panem premiérem? Věříte, že tu situaci ustojíte? Včera o vás pan premiér prohlásil, že jste šlendrián a ten, kdo vám dělá daně, že mu máte dát výpověď. Tak jaké jsou teď vaše vztahy? A druhý dotaz, Česká vakcinologická společnost včera doporučila neočkovat látkami od AstraZenecy a Johnsonu lidi mladší 60 let, tak upraví ministerstvo pravidla pro očkování na základě tohoto doporučení? A pak se ještě zeptám na jeden doplňující dotaz. Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Můžete rovnou, já si to tady zapíšu.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Jestli vláda dnes řešila případného nového nejvyššího státního zástupce. Jestli náhodou Ministerstvo spravedlnosti nepředložilo už návrh na tu personální změnu? Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Tak jaký bude harmonogram, s tím jsem nebyl seznámen, takže to nechávám na panu premiérovi. Co se týče mé účetní, tam nevznikla chyba. Normální daňové přiznání a celé účetnictví mám v pořádku. Tam vznikla chyba pouze při překlopení vlastně těch dat do majetkového přiznání a tam jsme si to s tím právníkem už vyjasnili

Samozřejmě, zodpovídám za to já, takže už jsem se opakovaně omluvil za tu chybu toho nepřeklopení, protože všechna ta data, která jsou, tak jsou veřejně dostupná, třeba co se týče pozemků. Takže to nebyl záměr to tam nezveřejnit, protože stejně ta data dostupná ve veřejných zdrojích jsou.

Co se týče AstraZenecy, tam už jsme o tom vlastně hovořili, že to probíráme na našich odborných tělesech a určitě se k tomu vyjádříme.

A na vládě jsme o novém nejvyšším státním zástupci zatím nejednali dnes.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Novinky.

Klára Beranová, Novinky.cz: Dobrý den. Já bych se vás chtěla zeptat, kdy představíte, a jak by případně mohl vypadat šestý balíček, ke kterému se Česko blíží a u kterého není příliš známých detailů. Pak by mě zajímalo, co budete dělat s lidmi, nebo co oni mají dělat, když nepřijdou na druhou dávku vakcíny, protože například odjeli do zahraničí. Tak by mě zajímalo, co s nimi. A potom bych se ještě chtěla zeptat, jestli ještě mimo testy, očkování a ten odstup od prodělání covidu nebudete uznávat případně také případně potvrzení o protilátkách. Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já bych se tedy vyjádřil k těm protilátkám, protože to jsme probírali i se Společností alergologie a klinické imunologie, s jejím předsedou, a na jejich webu je k tomu stanovisko, že hladiny protilátek se v podstatě stanovují pouze v situacích, kdy třeba je pacient po očkování, ale předpokládáme u něj nějakou imunosupresi a třeba malou reaktivitu na tuto látku, nebo naopak třeba prodělání covidu a podobně. Čili za těchto situací se protilátky stanovují.

Jinak, co se týče vázání toho, jestli očkovat, nebo neočkovat po prodělaném onemocnění, tam platí to standardní pravidlo: prostě po 90 dnech je očkování otevřeno pro všechny, kteří nemají nějakou kontraindikaci a před těmi 90 dny onemocnění prodělali.

A co se týče covidového pasu nebo těch digitálních zelených certifikátů, jak se tomu teď nově říká, tak tam se nepočítá se stanovováním hladin protilátek k tomu, aby to bylo začleněno jako jeden z těch ochranných prvků. Těch důvodů je celá řada, protože hladiny protilátek nejsou jediné, které nás chrání proti infekci. Je to i buněčná imunita a podobně. Prostě ta situace je trochu složitější, a proto se to tam principiálně nezačleňuje. Zbytek bych dal paní hlavní hygieničce.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Co se týká přípravy tzv. šestého balíčku, my máme zpracovaný návrh toho, jak to bude vypadat až do podzimu, až někdy do října. Tento návrh chceme projednat v pondělí na Radě pro zdravotní rizika a poté představit hejtmanům a široké společnosti a vládě České republiky.

Klára Beranová, Novinky.cz: A kdy by tak mohl ten balíček začít platit, protože se k tomu už docela blížíme?

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Tak podívejte se, vy všichni se upínáte jenom k té incidenci. Ano, klesáme. My ale očekáváme, že teď kolem té padesátky, pod padesátkou to až tak rychle nepůjde. Počítáme, že tak nějak do konce prázdnin se budeme nějak pohybovat kolem těch 25 na 100 000 obyvatel. Takže my s tímto počítáme a nemůžeme opravdu rozvolňovat velmi rychle, protože, jak sami víte, jdou poslední skupiny dětí teprve do školy v pondělí. My opravdu si musíme dát čas na vyhodnocení toho, co nám to udělalo v populaci. Takže s tímto počítáme v tom balíčku, respektujeme to, co bylo dohodnuto, třeba i ty termíny s Ministerstvem kultury, se sportovci a podobně.

Klára Beranová, Novinky.cz: A ještě pardon, co mají dělat ti lidí, kteří nepřišli na druhou dávku vakcíny?

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Tak pokud nepřišli na druhou dávku vakcíny, tak budou mít trochu problém, protože po třech měsících jim přestane platit jejich certifikát. Samozřejmě bavíme se o dvoudávkových vakcínách. Vždycky lze domluvit nějaký náhradní termín očkování, ale samozřejmě nemůže nepřijít z toho důvodu, že měl nějaké soukromě záležitosti. Jediné, proč by neměl přijít, je opravdu nemoc.

Opravdu, máme to nastaveno, i ty dávky na očkovacích místech, tak, aby se dostalo na všechny, ale zase ty rezervy nejsou tak velké, protože za chvíli se nám začnou překrývat první a druhé dávky ve větším množství, a opravdu ty dodávky, které máme, máme potvrzené na to, co jsme zatím stihli naočkovat.

Bohužel, zatím nám ještě firmy neohlásily dodávky na červenec a dál, takže tam trošičku tápeme, ale doufáme, že minimálně ten hlavní dodavatel Pfizer nám ohlásí co nejdříve, jaké budou dodávky na ty další měsíce.

Ale dávek je nasmlouváno opravdu hodně, takže na každého občana se dostane. Myslím si, že nebudu daleko do pravdy, když řeknu, že na podzim, včetně těch teenagerů, pro které dostaneme očkovací látku, pokud tedy projde schválením EMA, někdy během letních měsíců. Takže budou naočkováni ti, kteří budou mít o očkování zájem.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Česká televize.

Jana Gerleová, Česká televize: Pane ministře, já bych se chtěla zeptat. Proč jste v dokumentaci k privatizaci uváděl počet nemovitostí nula, a pokud jste měl dokumentaci během privatizace k dispozici, proč jste tu nulu neopravil?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Jestli na to můžu krátce zareagovat. Já si nějak nevybavuji,  jestli jsem vyplňoval nějakou dokumentaci už v této fázi. Jinak tak jak mě ubezpečili na Praze 1, tak privatizace probíhala standardním způsobem a žádná pravidla tam porušena nebyla.

Jana Gerleová, Česká televize: Ale je tam uvedeno, že jste nevlastnil žádnou nemovitost. Je tam uvedeno počet nemovitostí nula, přitom jste v té době už nemovitosti vlastnil.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Samozřejmě nějaké pozemky a nějaké budovy jsem vlastnil, ale já si opravdu nevybavuji, jak tam byla formulována nějaká otázka, jestli jsem nějaký dotazník vyplňoval. V každém případě pro moje bydlení tam stále zůstával ten byt, ve kterém žiji už 25 let, a na základě toho došlo k privatizaci.

Jana Gerleová, Česká televize: Takže jste tu dokumentaci vyplňoval vy?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já si to už opravdu nevybavuji. Jsou to tři roky, dokonce možná čtyři, protože ta privatizace probíhala déle než rok podle mých ještě zbytků myšlenek, které jsem tehdy měl.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Seznam.

Šimon Trantina, TV Seznam: Já mám dva dotazy na pana ministra. Podle dat Ústavu zdravotnických informací k tomuto týdnu na očkování stále ještě čeká necelých 40 000 lidí nad 80 let. Tak jak zhodnocujete tuhle situaci a jak ji budete řešit, ještě než se budou otevírat další věkové skupiny na očkování? A pak ještě navážu na kolegy s těmi dokumenty. Vy jste tedy říkal, že na všechny ty otázky ty dokumenty nabídnou odpověď. Tak poté, co si je premiér nastuduje, zveřejníte aspoň některé z nich?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Děkuji. Co se týče očkování těch nejvíce rizikových skupin, to znamená 80 plus, to intenzivně řešíme především s praktickými lékaři, protože takový problém není v těch velkých očkovacích centrech, ale v databázích praktických lékařů. Rozklíčováváme to nejen s jednotlivými praktickými lékaři přímo z toho centrálního systému, ale také přes krajské koordinátory praktických lékařů, kteří byli zřízeni před několika týdny, abychom zjistili, kde je ten problém.

Jestli je problém v tom, že opravdu je to někdo, kdo třeba čeká na to, až přijede mobilní tým a naočkuje toho dotyčného, anebo jestli je to třeba systém, kdy na začátku někteří praktičtí lékaři potvrzují, že třeba tyto rizikové pacienty ze své databáze tam rovnou vložili, aby jim zajistili místo na očkování, a pak se zjistilo, že třeba někteří prodělali zrovna to onemocnění, nebo dokonce zemřeli nebo z nějakých důvodů se rozhodli nebýt očkováni. Takže paralelně s tím zajišťováním toho očkování zároveň probíhá, říkáme tomu čištění databáze, abychom věděli, jak jsou tato čísla validní.

A co se týče zveřejnění, tak já stále říkám, že všechno je v pořádku a jsem o tom přesvědčen. Takže pokud bude pak zájem, tak určitě věci, které jsou volně přístupné, jako je majetkové přiznání nebo katastr nemovitostí, tak si myslím, že není žádný problém, a jinak o tom určitě můžeme nějak mluvit.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády:  Tak a ještě přes webex pan Ťopek, Hospodářské noviny.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den, měl bych dva dotazy na vás, pane ministře. První se týká toho očkování. Jde mi o to, že roste zájem mezi firmami zřídit si vlastní očkovací centra. Mimo jiné tím chtějí udržet výrobu v chodu. Chci se zeptat, zda o tom zájmu firem víte a zda mohou počítat s nějakou podporou ze strany Ministerstva zdravotnictví, například co se týká dodávek vakcín, případně jiné formy podpory?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Ano, děkuji za dotaz. My o tom víme, my jsme jednali s představiteli průmyslu. Víme o tom, že třeba u firmy Hyundai tam dokonce vzniklo očkovací centrum, ale není to to typické firemní očkovací centrum, jak jsme byli informováni, ale je to v podstatě veřejně přístupné očkovací centrum, které zajišťuje tato firma.

Na druhou stranu v situaci, kdy zásobujeme jednotlivé kraje na počet těch příslušných potenciálních očkovanců, tak vlastně do toho kraje přijde nějaká zásilka, která se musí rozdělit na určitý počet očkovacích míst. Pokud to zvýšíme a pokud té očkovací látky je stále relativně limitovaný počet, tak to vlastně snižuje počty těch dodávek do jiných očkovacích center.

My ale zapojení firem, stále s ním nějakým způsobem počítáme především v situaci, kdy se to otevře do celé věkové populace, která může být očkována, čili těch 16 plus. A pokud bude dostatek očkovací látky, což předpokládáme během prázdnin, tak si myslím, že i tento způsob očkování nám určitě pomůže v tom, abychom tu vakcinaci urychlili a zkvalitnili.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobře, děkuji, pane ministře. A druhý dotaz: Ještě se krátce vrátím k těm dokumentům, o kterých už dnes tady byla několikrát řeč. Tím, že jste předal soupis nebo seznam, soubor dokumentů panu premiérovi, byla splněna vaše podmínka, kterou jste uvedl minulý týden, když vás média žádala o zveřejnění daňových přiznání. Chci se vás zeptat, zdali teda jste ochoten je zveřejnit. Neptám se úmyslně na ta, která jsou veřejně dostupná, která jste před chvilkou zmínil, jako je katastr nemovitostí nebo majetkové přiznání, ale zdali jste schopen veřejnosti předložit daňové přiznání, jak jste uvedl minulý týden?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já jsem minulý týden, myslím, se nezavazoval k tomu, že bych předával daňová přiznání, což není veřejně běžně přístupný dokument. To, co deklaruji, je, že tato daňová přiznání jsou v pořádku. Ten hlavní problém nebyl v tom, jestli mám nebo nemám dobře nebo špatně spočítané daňové přiznání, ale především počet nemovitostí, který byl prokopírován do tzv. majetkového přiznání, a to je záležitost, kterou v tomto okamžiku řešíme.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobře, děkuji. Ještě jenom malinký doplňující dotaz. Je součástí dokumentů, které jste předal panu premiérovi, také souhlas nemocnice vinohradské nebo Ministerstva zdravotnictví k tomu, abyste za nemocnici vy prováděl klinické studie?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Klinické studie probíhají na žádost zadavatele, což je buď tzv. CRO, nebo přímo ten výrobce a ten oslovuje jednotlivá pracoviště, respektive jednotlivé lékaře, se kterými chce navázat spolupráci. A to je naprosto standardní postup, který v podstatě každý lékař může mít, a záleží na tom, kde si ten zadavatel přeje, aby ta konkrétní studie proběhla.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Takže ten souhlas tam není teda, ten nemáte, chápu to dobře?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Je to souhlas, existuje souhlas s vykonáváním ambulantní praxe a na základě toho probíhají ty činnosti, která ta ambulantní praxe může poskytovat.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme, to už je z dnešní tiskové konference vše, děkujeme. Hezký víkend.