Tiskové konference

28. 5. 202110:30

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 28. května 2021

Veronika Beníšková, Odbor komunikace Úřadu vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. O slovo bych nejprve ráda poprosila pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, dobrý den, vám všem. Dnes zasedala vláda tak, abychom projednali další vizi nebo plán, pokud jde o rozvolnění opatření souvisejících s pandemií covid-19, kdy jsme se shodli na tom, že musíme rozvolnit poměrně výrazně opatření a velmi brzy, již od pondělí. Já pak řeknu, čeho všeho, se to bude týkat.

A ten důvod je nikoli čistě epidemiologický, ale je právní. Máme tady rozsudek Nejvyššího správního soudu, který byl doručen na Ministerstvo zdravotnictví v úterý. Je okamžitě účinný a vykonatelný a v zásadě názor Nejvyššího správního soudu je velmi restriktivní, pokud jde o možnosti a pravomoci Ministerstva zdravotnictví omezovat zejména služby. Respektive uzavírat služby.

Nejvyšší správní soud je toho názoru, že zkrátka nemáme kompetenci ani v pandemickém zákoně ani v zákoně o ochraně veřejného zdraví plošně uzavírat služby. Což nesporně je velmi závažné rozhodnutí a my ho musíme respektovat a já určitě nechci jít proti rozhodnutí soudu, jakkoli si myslím, že se s ním dá polemizovat, a myslím si, že ten výklad Nejvyššího správního soudu, je skutečně velmi restriktivní a nedává velký prostor pro nějaká protipandemická opatření vůbec v rámci tedy těch plošných protiepidemických opatření, třeba v rámci restaurací a dalších služeb.

Takže my se budeme chtít proti tomuto rozsudku i bránit, budeme chtít podat ústavní stížnost. Uvidíme, jak bude rozhodnuto. Samozřejmě to nic nemění na tom, jak jsem o tom hovořil, že ten rozsudek zkrátka je zde a není tam jakkoliv odkladná účinnost. Takže v tomto směru musíme podle něj postupovat.

Právě proto Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhlo nové znění mimořádného opatření, které se týká právě služeb. Já vás s ním tedy v tuto chvíli si dovoluji stručně seznámit. To mimořádné opatření tedy stanovuje, že od pondělí od půlnoci budou otevřeny nově provozovny stravovacích služeb s tím, že v těchto provozovnách budou určitá protiepidemická opatření, režimová opatření, která v zásadě známe už z těch dalších provozů, ať je to prokázání očkování, prodělání nemoci nebo testování.

Platí to, že pokud jde o restaurace, je stejný režim jako v případě zahrádek. To znamená, kromě PCR testů a antigenních testů provedených zdravotníkem nebo ve zdravotnickém zařízení, tak budou akceptovány i samotesty. Budou tam omezení týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest, samozřejmě mimo konzumaci.

Bude umožněno pouze tolik hostů, kolik je míst na sezení. Bude nutné dodržovat rozestupy minimálně 1,5 metru, dodržovat opatření, že mohou sedět u jednoho stolu pouze čtyři osoby, pokud nejde o příslušníky jedné domácnosti. Nebude umožněna živá hudba, nebude umožněný tanec. A samozřejmě platí další opatření typu dezinfekce a nastavuje se řízený provoz vzduchotechniky, větrání a podobně. Případně nějaké detaily můžeme ještě zodpovědět.

Druhou oblastí, která se rozvolňuje, jsou umělá koupaliště, wellness zařízení, sauny a solné jeskyně. I v tomto případě tedy otvíráme tato zařízení od pondělní půlnoci. A týká se to tedy umělých koupališť, kde je omezení kapacitní, jedna osoba na 15 metrů čtverečních vodní plochy a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti. Opět prokázání prodělání očkování, nemoci nebo testování. Pokud jde o ochranné prostředky, ty se budou týkat jen při vstupu do provozovny, na chodbách v klidových a odpočinkových zónách, nikoli v tom samotném bazénu.

A pak také máme omezení, pokud jde o wellness, včetně saun a solních jeskyní, na 30 procent maximální kapacity. U těch ostatních opatření je to stejné jako v případě umělých koupališť. Takže to je druhá oblast, kterou otvíráme tedy od pondělí.

Třetí oblast se týká hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, kdy ta opatření jsou opět podobná. Prokázání testu, v tomto případě to ovšem nejsou už samotesty, ale pouze a jedině buď antigenní testy provedené zdravotníkem, nebo testy PCR, případně tedy očkování nebo prodělání onemocnění. Ochranné prostředky dýchacích cest, rozestupy, pouze místa na sezení, bez živé hudby, bez tance, dezinfekce rukou.

V zásadě to jsou velmi podobná opatření tedy těm provozovnám stravovacích služeb. Jediný základní rozdíl je, že u restaurací umožňujeme samotesty, u všech ostatních těchto provozů samotesty nejsou umožněny a musí být doloženy antigenními nebo PCR testy provedené zdravotníkem ve zdravotnickém zařízení.

Další oblast, kterou otevíráme od pondělí, to jsou herny a kasina. Těch se ostatně poměrně explicitně týkal i rozsudek Nejvyššího správního soudu, kdy – nebudu tady znovu opakovat, ale ta opatření jsou prakticky totožná.

Pak ještě u kongresů, vzdělávacích akcí, ubytovacích služeb a hromadných akcí, navyšujeme kapacitu účastníků. O tom když tak může ještě hovořit paní hlavní hygienička.

V zásadě já osobně mohu říci a víte, že jsem v rezortu nyní třetí den, v tom novém mandátu, nejsem úplně šťastný z toho, že musíme takto radikální rozvolnění v jeden okamžik udělat. Přiznám se, že kdyby nás k tomu nedonutil ten rozsudek Nejvyššího správního soudu, tak bych navrhoval spíše udržení toho termínu 14. června, byť na druhou stranu pravdou je, že ta epidemická situace se zlepšuje. To je nezpochybnitelný fakt. Dnes máme incidenci kolem 33 osob na 100 000 obyvatel, takže vidíme, že to číslo stále klesá, což je bezesporu dobrá zpráva.

Přesto určitě riziko tady stále existuje a já bych chtěl moc poprosit všechny, kteří tedy budou navštěvovat ta zařízení, o kterých hovoříme, která uvolňujeme a otevíráme od pondělí, aby skutečně dodržovali ta opatření, režimová, která jsme nastavili. Je to nesmírně důležité tak, aby nedošlo k dalšímu zhoršení nebo k nějakému obratu té epidemické situace.

Myslím si, že to si nikdo z nás nepřej a že, pokud zkrátka se budeme chovat tak, jak se chovat musíme v rámci těch zařízení, tak je šance, že i po tom rozvolnění ta situace se bude dále zlepšovat. Všichni si to přejeme. Takže to je k tomu mimořádnému opatření, asi nejdůležitějšímu, týkajícího se služeb.

Druhou oblastí, kterou bych chtěl zmínit, je ochranné opatření. Ochranné opatření týkající se přeshraničního styku a příjezdu některých osob ze zahraničí. V tom ochranném opatření, které jsme schválili, nebo vláda ho vzala na vědomí tedy, tak máme určité technické změny, o kterých bych asi teď nehovořil. Ale spíše bych chtěl zmínit to, že nově umožňujeme otevření turistiky, té standardní turistiky, tak jak ji známe z doby předcovidové.

Protože je třeba upozornit, že jinak je turistika stále uzavřena na území České republiky, tedy tak, aby lidé vstupovali, zahraniční občané, z důvodu turismu, ale umožňujeme ji na základě reciprocity, dohodnuté v rámci diplomatických vztahů se sedmi zeměmi. Ty země jsou: Maďarsko, Spolková republika Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko a Chorvatsko. A u těchto zemí bude platit, že mohou tito lidé přijet do České republiky po první dávce očkování.

Takže to je, řekněme, změna. Je to otázka nějakého jednání v předchozím období. Takže vlastně tyto země, umožníme tedy vstup jejich turistů. Stejně tak jejich certifikáty, které budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví, tak budou uznávány například pro vstup do služeb, pokud sem přijdou ti turisté, že budou moci tedy navštívit ty služby tak, jak je máme dnes otevřeny. Takže to je, řekněme ta základní změna.

A pokud dovolíte, tak bych teď předal slovo paní hlavní hygieničce. Děkuji.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Vy víte, že vždycky tady referuju i o kontrolní činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví, a v minulém týdnu po otevření restaurací kolegové z krajských hygienických stanic vyrazili na kontrolu těchto zařízení.

Musím říci, že ta situace nebyla úplně nejlepší. Kontrolovali zejména zákazníky, zda splňují všechny ty požadavky, které by měli, tedy jestli mají nějaký certifikát o očkování, potvrzení testu nebo nějaký doklad o absolvování testování nebo onemocnění, a bylo zkontrolováno takto zhruba 800 osob, z čehož 90 osob nesplňovalo tyto podmínky, což je poměrně vysoké procento, 11 procent osob je nesplňovalo.

Tady buď na místě byly uděleny blokové pokuty, a pokud osoba s přestupkem nesouhlasila, tak krajské hygienické stanice musí zahájit správní řízení s těmito osobami. Takže je to poměrně náročná činnost pro nás a vzhledem k tomu procentu záchytu těch osob, které nesplňovaly ty požadavky, tak jsme se v tomto týdnu domluvili s policejním prezidentem, že i Policie České republiky zintenzivní svoji kontrolní činnost na tomto úseku a pomůže krajským hygienickým stanicím v těchto kontrolách.

Takže tady opravdu si myslím, že je nutný apel na občany, aby opravdu splňovali ty podmínky, pokud navštěvují zařízení společného stravování. My nově zavádíme do mimořádného opatření povinnost pro provozovatele, aby viditelně u vstupu a v provozovně informovali všechny své zákazníky o těchto podmínkách, aby si to každý uvědomil, když vstupuje do této provozovny, tak jako dnes já upozorňuju na to, že by měli vstupovat v rouškách nebo respirátorech. Takže toto je to, co dělala hygienická služba minulý týden.

Veronika Beníšková, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, nyní je prostor pro vaše dotazy. První dotaz Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Já mám dotaz na pana ministra. Co říkáte jako právník tomu, že je tady už několikáté rozhodnutí soudu, že Ministerstvo zdravotnictví překročilo své pravomoci. Možná očekáváte nějaké žádosti o náhradu škody právě v souvislosti s tím posledním rozhodnutím? A pak se ještě doptám.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Jako právník mohu říci, že samozřejmě z toho úplně šťastný nejsem. Je pravdou, že tady byla nějaká rozhodnutí týkající se třeba i nedostatečného zdůvodnění a podobně. Je jasné, že pokud se to opakuje i po tom zhruba roce, co ta opatření se vydávají, tak to není úplně optimální a budeme to řešit i s kolegy z legislativy, abychom se zkrátka tomuto vyhnuli.

Na druhou stranu faktem je, že toto opatření, které vlastně, respektive ten poslední rozsudek Nejvyššího správního soudu se netýká v zásadě zdůvodnění. Nejvyšší správní soud tam sám řekl, že nebude už hodnotit zdůvodnění. Ale týká se skutečně toho samotného výkladu zákona, ať už pandemického, nebo zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy přestože určitě respektujeme ten rozsudek, tak i z mého pohledu ten názor Nejvyššího správního soudu je velmi restriktivní, pokud jde o výklad a pokud jde skutečně o možnosti ministerstva dělat nějaká opatření třeba i podle zákona o ochraně veřejného zdraví, protože vlastně v zákoně o ochraně veřejného zdraví jsou explicitně vyjmenovány třeba provozovny stravovacích služeb, restaurace, kde mohou být činěna ta opatření, a Nejvyšší správní soud říká, že ale to neznamená v zásadě, že ta opatření mohou být toho rázu, o kterém hovoříme, to znamená nějaké plošné zavření těch restaurací atd.

Takže je to do jisté míry i otázka výkladu Nejvyššího správního soudu, který respektujeme, ale jinak souhlasím s vámi, že pokud i v minulosti byla nějaká mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, rozhodnutí, opakovaně rušena, tak já se tomu chci vyhnout zkrátka.

Jako právník si myslím, že bychom měli respektovat názor soudu, ač můžeme s ním polemizovat, a určitě, jak jste o tom hovořila, nechceme tady čelit nějakým žalobám na náhradu škody nebo něco podobného.

I proto jsme po úvaze přistoupili k tomuto rozvolnění, které se nám nemusí úplně pozdávat. Znovu říkám, já bych bez toho rozhodnutí Nejvyššího správního soudu byl trošku opatrnější a počkal bych v rámci té lhůty do 14. června, jak to bylo původně naplánováno. Ovšem nemyslím si, že to je v tuto chvíli možné.

Izabela Niepřejová, Česká televize: A prosím ještě doplňující dotaz na vás oba. Nezaznamenali jste tedy od svých předchůdců nějaké informace o tom, že by měl někdo na ministerstvu upozorňovat na to, že to nesplňuje ten právní rámec, postup podle pandemického zákona? A pane ministře, vás se ještě zeptám, jestli jste dnes zvládli nebo stihli projednat něco jiného než to rozvolnění. Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak já začnu. Jak říkám, já jsem na ministerstvu teď nově vlastně třetí den a hned jsme museli se tímto zabývat, takže tu historii neznám. Nevím, jak probíhala komunikace na Ministerstvu zdravotnictví. Určitě není správné, pokud zkrátka byly nějaké informace o tom, že by třeba postup mohl být nezákonný, byť je jasné, že se zvažují právě i ta epidemiologická rizika a hrozby nějakého nárůstu počtu nakažených. Takže to je něco, co se stalo přede mnou a nechci se k tomu asi moc v tuto chvíli vracet. Důležité je, co nás teď čeká do budoucna.

Pokud jde o otázku nějakých dalších bodů, tak jsme nic dalšího neprojednávali.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Já jsem na ministerstvu od půlky března a samozřejmě byla jsem upozorňována na to, že některá odůvodnění našich rozhodnutí nejsou úplná. To jsme doplňovali s kolegy podle pokynů soudu. Ale na to, že by byla nezákonná, jsem nebyla upozorněna.

Veronika Beníšková, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Další dotaz, ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na kompenzace podnikům. Znamená to, že když restaurace budou otevřeny, už vláda nebude uvažovat o prodloužení některých kompenzačních programů například?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: O tomto jsme dnes nejednali. To je o nějaké debatě s kolegy, s paní ministryní financí a s panem ministrem průmyslu a obchodu, takže to teď téma nebylo. My musíme vyřešit tu otázku zdravotnickou v tuto chvíli, to je naprostá priorita, abychom se dostali do souladu s nálezem Nejvyššího správního soudu. A pokud jde o kompenzace, to asi bude k další debatě.

Veronika Beníšková, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Další dotaz televize Prima.

Zbyněk Zykmund, TV Prima: Dobrý den, nejdřív na pana ministra krátké upřesnění. Vy jste říkal, že se otvírají diskotéky a taneční kluby, ale současně je zakázaný tanec, jestli jsem to správně pochopil. Tak jestli můžete toto vysvětlit a jestli vám to připadá logické.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Z epidemického hlediska mi to připadá zcela logické, protože tanec nesporně znamená mnohem větší kontakt mezi lidmi, zadýchávání se, šíření té choroby, potenciální. Takže tady jsme přesvědčeni o tom, že lidé mohou přijít, mohou si sednout, mohou se pobavit, konzumovat, ale tanec jakožto pohyb, jakožto nějaká činnost, která se vztahuje tedy ke kontaktu mezi lidmi, tak umožněna v tuto chvíli není.

Zbyněk Zykmund, TV Prima: Potom druhá věc. Někteří rodiče teď uspěli vlastně u hygieny, kdy si stěžovali se svými právními zástupci na roušky a bylo jim řečeno, že povinné nejsou. Tak možná v tomto duchu, jak to bude s rouškami ve škole? Jak vy to v tuto chvíli vnímáte, nebo možná i paní hlavní hygienička? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já mohu říct, jak to vnímám já. Bavili jsme se o tom. Já si myslím, že povinnost nošení roušek, respirátorů, tak by měla být udržena do konce školního roku, to znamená do konce června a poté uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, pokud jde o návrat dětí do škol. Ale já si myslím, že bychom měli zkrátka to vydržet a toto opatření udržet do konce června.

Přeci jenom děti nejsou skupina, která by byla doposud jakkoliv proočkována, logicky, byť se může ta situace možná změnit rozhodnutím o registraci vakcíny Pfizer a umožněním očkovat ty děti od 12 let výš. Ale to teď není zkrátka na stole, a přeci jenom stále děti mohou být potenciálními přenašeči do rodin a tak dále.

Takže já si myslím, že to opatření bychom měli v tuto chvíli udržet do konce června. Pokud jde o nějaké spory, nevím, možná paní hlavní hygienička se může vyjádřit.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Co se týká názoru krajských hygienických stanic, ty musí ctít mimořádné opatření a nemohou z něj krajské hygienické stanice udělovat žádné výjimky. Vím naopak o případu, kde nebyly dodržovány třeba ani testy, nebyly dodržovány roušky, ale tam krajská hygienická stanice, protože ředitel školy odmítl zaplatit blokovou pokutu na místě, zahájila správní řízení.

Zbyněk Zykmund, TV Prima: Poslední věc, když už jste mluvil o těch školách, pane ministře, od září, tak jestli už máte představu, jak by to mělo vypadat. Protože zřejmě část dětí už bude naočkovaná, zvlášť pokud se otevře 12 plus, 16 plus bude zřejmě otevřeno určitě. Tak jenom jestli už máte představu, jak to pak bude, když budou očkované, nenaočkované děti, ten režim, děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Představa je taková, že by začátek školního roku měl být spojen řekněme s plošným protestováním dětí metodou PCR tak, abychom byli skutečně schopni po tom návratu dětí do škol po létě, po cestování a podobně případně zachytit nějaké vznikající potenciální vznikající clustery ve školách a podobně.

Takže to je nějaká představa, kterou teď cizelujeme společně s hygieniky, paní hlavní hygienička se k tomu může vyjádřit. Určitě to bude spojeno i se sekvenováním na případné mutace. Tam já zkrátka považuji to za to největší riziko, protože znovu – budou prázdniny, lidé budou cestovat po celém světě a to riziko zavlečení nějakých mutací a rozvoj té choroby na základě tohoto je poměrně velké i v rámci škol.

Takže proto chceme na začátku připravit to plošné testování, možná paní hlavní hygienička může doplnit.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Sám už jste naznačil, co bude jedním z hlavních důvodů, proč se budou testovat zejména děti, je to, že pro děti od šesti do dvanácti let nebude k dispozici ještě vakcína. Takže tam určitě to plošné testování po dvou měsících, kdy se znova poskládá ten kolektiv, kdy děti během léta budou pobývat na táborech a s rodiči na dovolených, je zcela na místě.

Dojednáváme podmínky a možnost provedení i s ministerstvem školství, se kterým jsme ve shodě. Teď ještě doladíme nějaké poslední požadavky, měli jsme zrovna k tomu včera jednání. Takže tam si myslím, že zejména to jsou děti z prvního stupně základních škol, tam to protestování na začátku roku má svůj význam.

Veronika Beníšková, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Další dotaz Český rozhlas.

Eva Šelepová, Český rozhlas: Dobrý den. Já se chci zeptat, jestli budete vy jako Ministerstvo zdravotnictví usilovat o nějakou změnu v zákoně pro případné horší časy, aby bylo možné zavřít plošně, legálně, ty provozy bez nouzového stavu. Protože teď to vypadá, že po roce a půl si s tím vláda nebyla schopna poradit, že bez nouzového stavu tato plošná opatření nenastanou legálně. Nechci vůbec malovat čerta na zeď, ale budete se o něco takového snažit?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já bych úplně neřekl, že si vláda s tím nebyla schopna poradit. Víte například, že pandemický zákon byl zákonem, který vlastně prošel velmi detailní debatou s opozicí. Byť jsem tedy nebyl ministrem zdravotnictví, ale že ta debata proběhla, že to byl celospolečenský nebo celopolitický konsensus. Takže je to určitě i o debatě a o tom, jak se ten zákon nastavil a proč se tak nastavil

Ale taky je třeba říci, že ta judikatura se vyvíjí, a teď máme to rozhodnutí soudu, na které musíme reagovat. Ale pokud jde o tu změnu toho zákona, to budeme teď diskutovat.

Souhlasím s tím, že ty kompetence Ministerstva zdravotnictví by v tomto směru měly být precizovány, abychom se nedostávali do nějaké komplikované situace. Protože pak máte pravdu, že jediná možnost je vyhlášení nouzového stavu, což si myslím, že asi není to úplně nejoptimálnější, pokud to nebude naprosto nezbytně nutné, kdyby se ta situace nedej bože zhoršila nějak zásadně.

Ale my to nepředpokládáme vzhledem k tomu, že jsme v jiné situaci, máme proočkovanost, budeme navyšovat počty očkovaných, máme tu přirozenou imunizaci, tzv. promořenost atd. Takže to si myslím snad, doufejme, nenastane ta situace. Ale souhlasím s tím, že nějaké změny by navrženy býti mohly. Ale bude v tomto směru záleže i opět na nějakém konsensu v rámci Poslanecké sněmovny.

Eva Šelepová, Český rozhlas: Také bych se ráda zeptala na indickou mutaci na Českolipsku. Tam se údajně začala nějakým způsobem více šířit. Budete tam přijímat nějaká opatření, nebo to zatím jenom sledujete?

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Hygienická služba nemůže jenom sledovat, ona musí přijímat opatření. Takže tam Krajská hygienická stanice libereckého kraje opravdu velmi aktivně prošetřila ve své podstatě všechny kontakty, které tam byly. Zpětně nechali udělat ještě sekvenaci u těch vzorků, které už byly pozitivní předtím z předchozího období. Odhalilo se tam 64 případů a ty v poslední době odhalené případy jsou opravdu už jen kontakty těch pozitivních případů. Takže ta sekvenace, všechno to vyšetření tam proběhlo.

Dokonce se tam jednalo i se samosprávou, kdy samospráva zrušila veškeré akce, které měla naplánované, jako vítání občánků, den dětí a podobně. Není to velká obec, takže tam velmi aktivně krajská hygienická stanice spolupracovala i se samosprávou. Takže si myslím, že to ohnisko je už uklidněné, za poslední týden nám tam kolegové už nedohlašovali žádné další pozitivní případy.

Veronika Beníšková, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, další dotaz televize Nova.

Eliška Kopánková, TV Nova: Pane ministře, já se ještě vrátím k těm školám a konkrétně k rouškám a závěrečnému focení ve školách. Protože to kdyby mělo probíhat bez roušek, tak by školáci od sebe museli stát venku a měli by mít rozestupy dva metry. Ministerstvo školství vás mělo žádat o nějakou výjimku, tak v jaké fázi se ta žádost nachází? Děkuji.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Včera jsme možnost toho focení prodiskutovávali s ministerstvem školství a budou tam nastaveny stejné podmínky, jako třeba fotografování na svatbě. Takže děti se postaví do řad, na lavičky sednou a na okamžik toho focení si je budou moci na základě mimořádného opatření, které v tomto směru upravíme, sejmout a může dojít k tomu fotografování.

Eliška Kopánková, TV Nova: Pardon, to bude platit od kdy, pokud se mohu zeptat?

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Budeme to připravovat na pondělní vládu.

Eliška Kopánková, TV Nova: Ještě bych měla dotaz na pana ministra. Pane ministře, jak hodnotíte teď vakcinaci. Podruhé přes 100 000 naočkovaných přes den. Jste spokojený? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Určitě jsou to optimistická čísla. Víte, že to byl nějaký plán Ministerstva zdravotnictví v minulosti dostat se na tu hranici 100 000 dávek aplikovaných denně, což se v tuto chvíli daří.

Dodávky nejsou nijak zásadně omezeny, máme nějaký výhled zejména u vakcín Pfizer a Moderna. Takže já si myslím, že dnes očkování funguje dobře a to, co je teď nejzásadnější, aby se lidé šli nechat očkovat.

To je to řešení, protože máme tady nějaká opatření, máme tady nějaké restrikce, ale vše záleží na tom skutečně, jak brzy budeme mít tu kýženou proočkovanost 70 až 80 procent populace, a v tomto směru si myslím, že musíme dělat všechno pro to, abychom toho dosáhli co nejdříve. Takže já si myslím, že k tomu směřujeme, je to dobře a teď musíme pokračovat dál.

Eliška Kopánková, TV Nova: Ještě poslední dotaz. Objevují se případy, kdy lidé zjistili, že prodělali covid, zpětně. Nechali si udělat testy protilátek, mají je vysoké, tím pádem by se neměli ještě nějakou dobu očkovat, ale musí se testovat a vlastně nemají prokázaný pozitivní výsledek PCR testu. Tak jestli neplánujete je zahrnout do takové té skupinky očkování atd. Děkuji.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Tak k tomu asi odpovím já. Celoevropsky se vede tato diskuse, ale bohužel zatím není ještě stanoven limit protilátek. A navíc je trošku problém, u koronaviru není imunita vázaná na protilátky ale je to buněčná imunita, která chrání člověka před onemocněním. Takže vedou se zatím vědecké diskuse na území celého evropského společenství i v Americe. Pokud samozřejmě bude nějaký limit stanoven, tak Česká republika se jím bude řídit.

Veronika Beníšková, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, iDNES.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, zda některý z ministrů, kterýkoliv, vznesl při jednání vlády otázku, jaké to může mít konsekvence pro stát, když vlastně stát přiznal svou chybu vinou vašich předchůdců – vy s tím nemáte nic společného, to řešili vaši předchůdci – a jestli jste se bavili o tom, zda vláda udělá nějaký krok směrem k podnikatelům, kteří byli takto podle soudu nezákonně omezeni, aby nepřišla vlna žalob na Českou republiku, která by byla asi poměrně dost drahá? A jestli případně vy sám budete něco takového na některém z příštích jednání vlády navrhovat, abyste vlně těch žalob zabránili? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak my chceme té vlně žalob zabránit právě tím, že rozvolňujeme ta opatření. Právě proto jsme se sešli dnes mimořádně na vládě a já jsem kolegy informoval o tom, že to je zkrátka v tuto chvíli jediná možnost na základě rozhodnutí soudu. Ale zase je třeba říci férově a objektivně, že rozhodnutí soudu je v tomto směru, v tomto kontextu, v tomto výkladu pandemického zákona, potažmo zákona o ochraně veřejného zdraví nové a Ministerstvo zdravotnictví obdrželo ten rozsudek v úterý, a dnes tedy předložilo vládě rozvolnění.

Takže já si myslím, že v tomto směru nejsme v nějakém zásadním prodlení. Zkrátka postupujeme podle posledního účinného rozsudku Nejvyššího správního soudu, který respektujeme. Znovu říkám, můžeme mít různé názory, můžeme s ním polemizovat, ale já nesporně, pokud budu ministrem zdravotnictví, tak budu respektovat rozhodnutí českých soudů a to je jeden z příkladů. Takže tady si myslím, že děláme to, co dělat máme.

Veronika Beníšková, tiskový odbor Úřadu vlády: Děkuji, další dotaz, Televize Seznam.

Alžběta Kvitová, TV Seznam: Dobrý den, pane ministře, považujete za dobrý krok to, že k potvrzení o bezinfekčnosti stačí tři týdny od první dávky očkování? Protože podle řady epidemiologů tady i přes to hrozí relativně velké riziko nákazy nebo přenosu toho viru z naočkovaného na neočkovaného. Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Je to rozhodnutí, které tady padlo před mým nástupem. Myslím si, že není to tak, že by po první dávce v zásadě člověk nebyl jakkoliv chráněn. Samozřejmě ta data se ještě sbírají, nikdo nemá úplně v ruce zcela exaktní studie a je to zkrátka nějaké rozhodnutí, které padlo, ale teď bych ho asi neměnil.

Myslím si, že pokud už tady máme to rozhodnutí, tak z něj musíme vycházet a asi nedává smysl ho teď měnit. Pokud by situace se nějakým způsobem zásadně zhoršila, epidemická, což zatím tak není, zatím ta situace se stále zlepšuje, tak se můžeme bavit o nějakých parametrických úpravách. Ale asi nedává úplně v tuto chvíli smysl dělat nějakou revizi opatření nebo rozhodnutí, která byla učiněna před mým nástupem, pokud se epidemická situace stále vyvíjí dobře.

Možná paní hlavní hygienička byla spíše u toho, tak jí dám slovo.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Já bych k tomu uvedla, že my jsme si provedli analýzu výskytu onemocnění po očkování, jak po první, tak po druhé dávce, a to procento těch nemocných po první dávce je velice nízké. Pohybuje se asi u 1,5 procenta. Ale 70 až 75 procent lidí z toho onemocnělo v rozmezí třetí až sedmý den po očkování. To znamená, že oni byli infikováni ještě před tím, než dostali první dávku. Takže tady naše data prokazují, že by to mělo být v pořádku.

To samé jsou některé studie ze zahraničí, které prokazují, že již po první dávce, ne že úplně nevznikne onemocnění, vždycky, i po druhé dávce ta ochrana není stoprocentní. Tady u těchto vakcín se pohybuje v řádu zhruba 90 procent ochrany. Tak pořád tady budeme mít deset procent lidí, kteří by mohli přenášet. Ale i ty zahraniční studie potvrzují to, co nám říkají naše data z České republiky.

Veronika Beníšková, tiskový odbor Úřadu vlády: Děkuji, Novinky.

Klára Beranová, Novinky.cz: Dobrý den, pokud jsem to tak správně pochopila, tak opatření na sportovištích zůstávají stejná? Tak by mě zajímalo, jestli plánujete někdy rozvolnění této oblasti? Děkuji.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Co se týká sportovišť, tak samozřejmě s tím, že jsme otevřeli sportoviště vevnitř, tak tam se změnily ty podmínky a zesouladily tak, že samozřejmě pouštíme i šatny u těch sportovišť. Pouštíme použití těch hromadných míst, která jsou tam k dispozici, a ve své podstatě je to totožné jako ty podmínky teda teď u těch vnitřních sportovišť, bazény, wellness centra a podobně.

Klára Beranová, Novinky.cz: Pardon, ta kapacita tam zůstane zatím stejná?

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Ne, měnili jsme i kapacitu. Víte, že tam byl maximálně skupina dvanácti osob, celkem třicet. A zesoulaďujeme to s tím, co je to ostatní, takže 15 metrů čtverečních na osobu.

Veronika Beníšková, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. A nyní již dotazy prostřednictvím webexu. První dotaz poprosím Seznam Zprávy.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Dobré dopoledne, pane ministře, já mám tři dotazy. Začnu prvním: Redakce Seznam Zprávy mají k dispozici interní dokument, který odhaluje, že se na Ministerstvu zdravotnictví už od počátku vědělo, že se překračuje zákon, když v mimořádných opatřeních se vydávaly ty plošné zákazy. Klíčoví lidé z Ministerstva zdravotnictví mají už od konce února k dispozici varování od vysoce postaveného úředníka, že podle pandemického zákona nemohou plošně nařizovat třeba to uzavření restaurací. Nebojíte se, a oni se na to ptali i kolegové, že opravdu dojde k hromadným žalobám, k hromadným náhradám škody a co na to říkáte? Vím, že jste tehdy nebyl ministr, ale není to závažné toto? Děkuji. A pak se ještě doptám.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Řeknu zcela otevřeně, že samozřejmě s tím nemohu být spokojen i z pohledu právníka. Takže já se určitě kolegů, kterých se to týká, budu na to ptát, jakým způsobem to vyhodnocovali, jakým způsobem postupovali, ale těžko mohu hodnotit, co bylo před mým nástupem. Mohu teď být zodpovědný za to, co je po mém nástupu a tady zkrátka znovu říkám: Respektujeme poslední rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: A potom mám teda ještě dva dotazy. Chtěl jsem se zeptat, jak to bude s tím certifikátem o očkování? Jestli byste mohl popsat, jaký bude mechanismus toho, aby to lidé mohli získat? Blíží se doba dovolených. A ještě ten druhý dotaz, jak to bude s rodiči, kteří už jsou očkováni a budou na dovolenou brát své dítě? Bude tam povinnost testů? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o certifikáty nebo ty tzv. covid pasy, byť v zákoně není tento název, ale je to certifikát, tak v zásadě my dnes máme připravenou novelu, kterou já jsem po mém nástupu ještě revidoval, protože ona byla předložena v úterý do Sněmovny s žádostí o projednání v legislativní nouzi, ta vůle v tom znění tu novelu projednat, ona to vlastně byla novela zákona o ochraně veřejného zdraví a pandemického zákona, tak nebyla napříč politickým spektrem z mého pohledu poměrně nepřekvapivě, protože mám pocit, že byla příliš extenzivní a skutečně v legislativní nouzi by to asi nebylo úplně optimální. Proto jsem zadal kolegům, a to jsme teď udělali, udělat mnohem užší tu novelu, omezit sběr dat, který tam byl naplánován, a skutečně to omezit pouze na ty certifikáty. Tu novelu budeme předkládat v pondělí na vládu.

A pokud jde o tu otázku vaši, tak v zásadě to budou certifikáty, které budou takto vydávány na základě toho, že člověk prodělal onemocnění, byl očkován nebo byl testován, a s tímto certifikátem tedy bude moci například odjet do zahraničí a bude takto uznatelný. To je něco, co musíme udělat, protože byť tady máme nějakou shodu na těch tzv. covid pasech v rámci Evropy, tak nemáme tu úpravu v české právní normě.

Takže my musíme udělat právě novelu zákona o ochraně veřejného zdraví tak, abychom vůbec umožnili ten proces výdeje těch certifikátů na základě atributů, o kterých jsem hovořil. Jestli mě paní hlavní hygienička v tomto směru doplní.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Současné systémy byly testovány v prostředí Evropského společenství tak, aby naše přístupové brány byly kompatibilní s evropskými, protože samozřejmě ten certifikát použijete i v zahraničí, a od 1. června je nastavený systém tak, aby občan přes www.uzis.ocko si byl schopen stáhnout certifikát. Ti, co už mají vydaný starý certifikát, tak zhruba od stejného data si ho budou moci třeba jenom na základě scanu QR kódu vyměnit, popřípadě přes to svoje přístupové heslo, aby dostali tedy nový certifikát, který už bude mít tu vizuální podobu, jak požaduje Evropské společenství.

Budou dva druhy těch certifikátů. Jeden bude o provedeném testování, jeden bude o provedeném očkování a o prodělání nemoci. Samozřejmě chystá se i mobilní aplikace, která zhruba ve stejném termínu začne fungovat, kdy ve svém mobilním telefonu můžete mít i certifikáty svých rodinných příslušníků. Bude se vám tam ukazovat, jak dlouho vám ještě platí třeba antigenní test, jak dlouho vám platí PCR test a jak dlouho vám platí očkování. Takže toto všechno budou mít občané od příštího týdne k dispozici.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Mohl bych se, pane ministře, jednom doptat na děti? Budou dovolené letní, mnoho rodičů už bude mít očkování, tak jenom jestli před dovolenou se budou muset děti testovat, v jakém to bude režimu, aby rodiče věděli před létem. Děkuji.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Tak tady na to asi odpovím já. Co se týká testování dětí, bude také záležet, kam pojede rodina na dovolenou. V rámci celé České republiky do šesti let věku děti žádný test nebudou potřebovat. Samozřejmě děti nad šest let podle toho, kam pojedou, budou potřebovat nějaký test. Proto bude zachováno testování pro občany tak, aby měli nárok v červnu na čtyři antigenní testy a dva PCR testy, a potom v červenci a srpnu uvažujeme dva a dva testy.

A tady zase apel třeba i na rodiče, pokud jsou si vědomi, že třeba častěji jezdí někam na dovolenou, zhruba dnes nebo v pondělí bude evropská agentura rozšiřovat specifikaci použití očkovací látky Pfizer i pro děti ve věku od 12 do 16 let, takže tyto děti se budou moci testovat.

Předpokládáme, jak jdou ty vlny za sebou, toho očkování, že ke konci června otevřeme očkování i pro tyto děti, takže se budou moci zaregistrovat. Takže kdo počítá s tím, že jede někdy v červenci, v srpnu na dovolenou, tak už bude moci nechat očkovat i své dítě. Pro očkování dětí budou určena pouze některá vybraná očkovací centra, kde jednak působí pediatři jako očkující lékaři a kde je poblíž, v případě nějakých komplikací, které teda moc neočekáváme, i dětské oddělení.

A poté, pokud vysoutěží zdravotní pojišťovny distributora očkovací látky Pfizer, tak od podzimu jsme už domluvení s pediatrickými společnostmi, že by očkovali pediatři ve svých ordinacích, protože oni jsou opravdu zvyklí pravidelně očkovat děti.

Veronika Beníšková, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Další dotaz Hospodářské noviny.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den, mám dva dotazy. První se týká ještě těch certifikátů, chci se jenom zeptat, zdali budou obsahovat QR kód, které umožní rychlé ověření na území Evropské unie.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ano. Stručná odpověď, ano, budou tam QR kódy.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobře, děkuji. A druhý dotaz se týká PCR testů, zdali o prázdninách klesnou jejich ceny na slibovaných někde kolem 640 korun nebo jaký očekáváte vývoj v ceně těchto testů?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ano, je to tak. Včera k tomu ještě proběhlo nějaké jednání. Tu finalizaci ještě teď budeme činit, ale každopádně vypadá to skutečně velmi pravděpodobně na pokles té ceny někde na 614 korun, pokud si správně pamatuji, ale teď nechci, nemám to teď před sebou… Ale každopádně zkrátka pokles ceny tam bude a určitě vás s tím obeznámíme oficiální cestou ještě.

Veronika Beníšková, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji a poslední dotaz, Deník N.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý den. Já mám jeden dotaz na pana ministra a jeden dotaz na paní hlavní hygieničku, takže bych začala panem ministrem. Velká Británie, ale i Slovensko očkuje těhotné a kojící ženy. Velká Británie dokonce má jako prioritu očkování těhotných žen, a to z toho důvodu, že je u nich větší riziko nějakých komplikací. Mě by zajímalo, jestli neuvažujeme právě i my o přeřazení těhotných žen mezi rizikové skupiny nebo mezi nějakou přednostní skupinu, která by byla přednostně očkována? To je první dotaz, děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Za mě nikoliv. Pokud jde o nějakou prioritní skupinu, já si myslím, že, já jsem o tom včera i hovořil třeba s paní ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jak jsme na to s nějakými daty, studiemi. Ony ty studie stále probíhají, samozřejmě ta data nejsou úplně robustní logicky. Například na této skupině očkovanců nebo těch, které jsou očkovány, ženy těhotné.

Není to kontraindikace těhotenství bezesporu. Není to tak, že by nemohly být tyto ženy očkovány. Je to na vyhodnocení daného lékaře, jestli tedy očkování u té ženy provede, nebo nikoliv. Je to samozřejmě třeba i nějakých přidružených chorob, které ta žena může mít. Může mít chronickou chorobu a tak dále.

Ale že by to bylo tak, že bychom vlastně tyto ženy měli jako prioritní skupinu, k tomu, aspoň pokud já mám informace i ze strany paní ředitelky Storové , tak nejsou nějaká zásadní validní data a studie, které by nás k tomuto vyzývaly, respektive na základě kterých by to bylo potřebné, o čem hovoříte.

Určitě se na to podíváme. Je to stále o tom, že ta situace se zkrátka vyvíjí. I různé země mají různé přístupy. Vychází třeba z nějakých svých lokálních studií, lokálních dat, takže je to poměrně dynamické a nemohu vyloučit, že třeba nějaká studie v Británii v tomto směru je, ale v tuto chvíli my prioritně ženy těhotné očkovat nebudeme.

Barbora Janáková, Deník N: A druhý dotaz je na paní hlavní hygieničku. Policie si v poslední době stěžovala, že při kontrolách hostů v zahrádkách restaurací nemá dost pravomocí, a hlavně že oni jim ukazují jakousi fotku negativního testu, ale oni nedokážou ověřit, jestli je to přímo test, který si ti lidé provedli. Mě by zajímalo, jestli plánujete v tomto ohledu nějak redefinovat, jakým způsobem se mají hosté, ať už na zahrádkách, nebo v restauracích, prokazovat? Děkuji.

Pavla Svrčinová, pověřená hlavní hygienička ČR: Tak musím říct, že včera jsem mluvila opravdu s policejním prezidentem a ten nic takového nenaznačoval. Ale každopádně vždycky má policista možnost zavolat na místně příslušnou krajskou hygienu nebo vykonávat ty kontroly přímo společně s pracovníky krajské hygieny, a tam konzultovat, jestli doklad, který mu osoba předložila, je validní, nebo není.

Samozřejmě my připravujeme na webové stránky ministerstva vzory všech certifikátů i ze zahraničí tak, aby věděli kontrolující, co může předložit Polák, co může předložit občan Slovenské republiky a co by měl předkládat český občan.

Veronika Beníšková, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkujeme vám, to je z dnešní tiskové konference vše. Hezký den.