Pro práva lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

2. 6. 202113:59

Výbor pro práva lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

Výbor byl zřízen Radou vlády pro lidská práva dne 22. dubna 2021 k řešení priority této rady "Ochrana práv osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením". Priority výboru k řešení na období 2021-2022 jsou: 1. Oddlužení, 2. Dluhové poradenství včetně povinného odborného sociálního poradenství v oddlužení, 3. Chráněný účet, 4. Srážky ze mzdy, 5. Dopady změn exekučního řádu (milostivé léto).

Výbor navazuje na činnost Pracovní skupiny pro ochranu práv osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.

 

 Složení výboru

Aktuální počet členek a členů: 14

Předsedkyně:  

Zuzana Trávníčková, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, VŠE

 

Zástupkyně a zástupci orgánů státní správy:

 

Zástupkyně a zástupci občanské a odborné veřejnosti:

 


Informace o činnosti výboru zprostředkuje tajemnice Barbora Hnátová (hnatova.barbora@vlada.cz).