Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

3. 8. 20219:40

Informace týkající se čistého příjmu a odpracovaných hodin předsedy vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkající se výše čistého měsíčního příjmu a denního rozsahu odpracovaných hodin předsedy vlády ČR za posledních 6 měsíců.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 14. července 2021 Vaši písemnou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací, kolik činí čistý měsíční příjem předsedy vlády ČR v roce 2021 za posledních 6 měsíců, a kolik hodin každý den předseda vlády ČR pracuje rovněž za posledních 6 měsíců.

K Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že platové náležitosti předsedy vlády ČR taxativně stanovuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě tohoto zákona náleží v roce 2021 předsedovi vlády ČR měsíční plat ve výši 243.800 Kč a víceúčelová paušální náhrada ve výši 31.200 Kč. Veškeré tyto finanční prostředky předseda vlády ČR pravidelně zasílá na dobročinné účely na program nadace pro rodiče samoživitele.

Průměrný denní rozsah pracovní doby předsedy vlády se pohybuje obvykle od 7:00 do 22:00 hodin ve většině případů včetně víkendů, přičemž však je často výše uvedená doba předsedou vlády ČR přesáhnuta.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního