Aktuálně

15. 11. 202122:10

Výsledky jednání vlády 15. listopadu 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1295/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
čj. 1189/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují pravidla provedení očkování s účinností od 16. listopadu
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Koncepce činnosti Grantové agentury České republiky 2021+
čj. 1333/21
Předkládají: předseda vlády a místopředsedkyně Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh skupiny grantových projektů Grantové projekty orientovaného základního výzkumu
čj. 1332/21
Předkládají: předseda vlády a místopředsedkyně Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Vnitřní předpisy Hospodářské komory ČR – novelizace
čj. 1337/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2021
čj. 1336/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí OBSE ve Stockholmu ve dnech 2. a 3. prosince 2021
čj. 1335/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Informace o zabezpečení projektu „Legiovlak“ v roce 2021 a zajištění jeho dalšího financování v letech 2022-2026
čj. 1341/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Vyrozumění veřejného ochránce práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěných pochybení úřadu
čj. 1326/21
Předkládá: veřejný ochránce práv

2. Informace o záměru veřejné zakázky "Modernizace kamerového systému s přechodem na IP kamerový systém a migrace dat do jednotného bezpečnostního systému"
čj. 1329/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Informace o veřejné zakázce „Realizace opatření ke správě vojenských újezdů 2022-2025“
čj. 1323/21
Předkládá: ministr obrany

4. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví
čj. 1331/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

5. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. října do 31. října 2021
čj. 1347/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

6. Plán spravedlivé územní transformace
čj. 1170/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj