Tiskové zprávy

23. 9. 20069:53

Prohlášení předsedy vlády ČR

Včera 22.9.2006 ve 23.00 zasedala mimořádně vláda za účasti předsedů výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro obranu a pro bezpečnost.

Vláda obdržela od zástupců zpravodajských služeb a Policie ČR informace o zvýšeném riziku teroristického činu na území hlavního města Prahy, souvisejícím se zvýšenými bezpečnostními riziky obdobného charakteru v zahraničí.

Vláda v této souvislosti rozhodla o posílení bezpečnostních opatření na území hlavního města Prahy s cílem eliminovat existující rizika.

Mirek Topolánek v.r.
Předseda vlády ČR