Koordinace a spolupráce

2. 12. 202115:04

Národní konference Nelegální návykové látky 2021

Odkaz pro sledování konference ze záznamu, prezentace v PDF, program konference a kontakt pro média. Konference se konala 2. 12. 2021.

Sledování konference ze záznamu

Videozáznam konference je dostupný na platformě YouTube: https://youtu.be/FdMCn-gptn0

Prezentace a program konference

Prezentace uvolněné ke zveřejnění najdete v připojených dokumentech.

V jednotlivých blocích konference vystoupili:

Panelová debata

Panelové debaty na téma "Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 – výhled na období 2022-2024" se zúčastnili:

Debatu moderovala Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku. Podrobný program konference je v připojeném PDF.

Národní konferenci Nelegální návykové látky 2021 pořádal Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  - Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace se konference konala formou online. 

Kontakt pro média

Kristina Labohá Vurmová, +420 737 247 167,  Vurmova.Kristina@vlada.cz