Tiskové konference

26. 9. 200612:38

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády dne 25. září 2006 ve státním zámku v Kolodějích".

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na večerní tiskové konferenci po jednání vlády. Dovolte mi, abych zde přivítal premiéra české vlády Mirka Topolánka, vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, ministra financí Vlastimila Tlustého a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavu Kopicovou. Poprosil bych v tuto chvíli o úvodní slovo premiéra Mirka Topolánka.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji. Jak jste si jistě všimli, tak to nemám v papírové podobě, protože jsme nechtěli zdržet tuto tiskovou konferenci déle, než je nezbytně nutné. Chtěl bych vás seznámit se základními parametry schváleného rozpočtu na rok 2007. Příjmová strana rozpočtu obnáší 966,7 mld. Kč, výdajová strana rozpočtu 1058 mld. Kč, což je deficit 91,3 mld. Kč s tím, že tyto údaje budou upřesněny o vliv prostředků z Evropských fondů, což ale nemá vliv na saldo rozpočtu. Přestože ten operační prostor, který jsme měli k dispozici díky nastavenému rozpočtu minulou vládou, byl velmi malý, minimální, tak jsme výrazně posílili některé následující rozpočtové položky. Nalezli jsme prostředky na prevenci proti pandemii chřipky a modernizaci očkovacího kalendáře dětí v kapitole ministerstva zdravotnictví. Výrazně jsme navýšili prostředky na vědu a výzkum, a to o 1,5 mld. Kč a na vysoké školy o 1 mld. Kč. Zvýšili jsme současně výdaje na kofinancování regionálních programů Evropských fondů tak, jak jsme prezentovali dopředu o 1 mld. Kč. Velké zvýšení výdajů si vyžádalo financování dopadu zákona o sociálních službách ve výši další 4 mld. Kč. Posílili jsme výdaje na zemědělství o 2,5 mld. Kč, výdaje na ministerstvo vnitra o 700 milionů Kč, a na ministerstvo obrany 539 milionů Kč. Výdaje ministerstva dopravy byly navýšeny o 1,5 mld. Kč s tím, že 1,2 mld. Kč z této částky bude použito na financování ztráty dopravců při provozování osobní veřejné dopravy a 300 milionů bude použito na posílení financování pražského metra. Kromě toho jsme posílili některé další kapitoly v menším rozsahu, např. ministerstvo kultury o 500 milionů Kč. V souvislosti s projednáváním návrhu rozpočtu na příští rok vláda rozhodla o zahájení prodeje části státního podílu ve společnosti ČEZ do maximální výše výnosu 31 mld. Kč s tím, že z těchto prostředků budou z účtu Fondu národního majetku financovány výhradně výdaje související s realizací investičních akcí v oblasti infrastruktury a projekty na odstraňování následků ekologických škod v rámci schválených privatizačních projektů. O tuto částku jsme snížili deficit rozpočtu. Celkově lze říci, že výdajová struktura rozpočtu doznala velmi pozitivních změn při minimálním zvýšení nerealistické výše schodku schváleného minulou vládou. K dosažení tohoto výsledku jsme provedli krácení výdajů zejména v oblasti běžných výdajů rozpočtu v celkové výši 6,4 mld. Kč. To je do úvodu všechno, a já bych mohl ještě dodat, že na ministerstvu životního prostředí došlo také k rozpočtovému navýšení, i když to navýšení vzhledem k celkovým změnám je marginální, a nyní bych dal slovo svým kolegům, kteří by vás možná podrobněji informovali o jejich kapitolách a o celkové struktuře rozpočtu.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Tak slovo má v tuto chvíli ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová.

Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji, já budu velmi stručná. Myslím, že to první slovo jsem dostala, protože si pokládám za čest, že jsem byla poměrně úspěšná, nebo velmi úspěšná, při projednávání rozpočtu, protože jak jste slyšeli pana premiéra, ten rozpočet je velmi napjatý, a já jsem ráda, že nebylo příliš obtížné získat podporu pana premiéra i pana ministra financí a navýšit rozpočet. Jak řekl pan premiér, jedná se o 1 mld. Kč na VŠ a 1,5 mld. Kč pro vědu a výzkum, společně výzkum na VŠ i Akademii věd. Děkuji.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji. V tuto chvíli pan místopředseda vlády Petr Nečas.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já mohu pouze konstatovat, že se nám podařilo díky projednávání rozpočtu zajistit financování nesmírně důležitého zákona o sociálních službách, který se bude týkat velké části našich spoluobčanů s různými handicapy, starších spoluobčanů a podobně. Chci velmi zdůraznit, že návrh minulé vlády počítal s rozpočtovými prostředky, které byly prakticky o téměř 4 mld. Kč nižší než jsou na tyto účely používané prostředky v letošním roce. Přestože důsledkem zavedení nového zákona bylo ve skutečnosti zvýšení výdajů, vláda se zachovala nesmírně sociálně zodpovědně a sociálně solidárně, protože v případě zákona o sociálních službách se jedná o směřování finančních toků k těm nejpotřebnějším z našich spoluobčanů, a vláda v tomto postupovala nesmírně zodpovědně.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji a na závěr ministr financí Vlastimil Tlustý.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Dámy a pánové, dobrý večer. Já jsem vše podstatné řekl na tiskové konferenci v odpoledních hodinách a souhrnnou informaci jste právě vyslechli. Jsem připraven na vaše případné otázky.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji. V tomto případě je prostor pro vaše dotazy. Prosím, pan Houska, televize Nova.

Kamil Houska, televize Nova: Já bych se chtěl zeptat pana premiéra, jak on hodnotí těch 91 mld. Kč, jestli to v souvislosti s tím, o co se původně hrálo, jestli to považujete za úspěch, anebo jestli to je, podle vás, pro zemi, řekl bych, špatná zpráva.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Je zcela evidentní, že pokud tady nebude vláda s mandátem, která provede reformní kroky, tak je predikován podobný rozpočet na příští, přespříští i další léta, a nikdy se nedobereme plnění maastrichtských kritérií a přijetí eura. My jsme zdědili rozpočet, který byl strukturálně sestaven špatně a na výdajové straně měl celou řadu položek, které byly buď nesmyslné, nebo nerealistické. My jsme říkali, že sestavíme poctivý rozpočet s tím, že některé kroky vůbec nebyly jednoduché, vůbec nebylo jednoduché o nich rozhodnout, a chtěli jsme posílit speciálně ty kapitoly, které buď byly podhodnocené anebo souvisejí s našimi prioritami. Takže, já ten schodek pokládám v tuto chvíli za realistický a maximum možného, čehož šlo v rámci toho předloženého rozpočtu sociální demokracií dosáhnout.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já bych jenom dodal, že se jedná skutečně o realistický a poctivý rozpočet, protože ten rozpočet předkládaný minulou vládou je nutné označit za velmi nepravdivý, protože on v sobě nezahrnoval metodiku ESO a také zákon o rozpočtových pravidlech. My jsme všechny tyto věci vzali v potaz, a především jsme také zajistili financování těch prostředků, které nám ukládají některé zákony. A dokonce i v té sociální oblasti se ukazuje, že ta minulá vláda vůbec nepočítala s některými výdaji, které byly dány ze zákona. Vedle toho vláda ale nerezignovala ani na nutná, chcete-li, i ne zcela populární opatření, tzn. v oblasti běžných výdajů stanovila určité limity. My jsme tady o tom mluvili odpoledne s panem ministrem financí, tzn. v oblasti čerpání tzv. rezervních fondů, ale i např. v oblasti některých investicí v oblasti administrativních budov apod. To znamená, že jsme se nesnažili pouze pasivně přijmout ten rozpočet, který tady byl v minulosti, my jsme ho hodně restrukturalizovali ve prospěch sociálně potřebných, ve prospěch vědy a výzkumu, a také jsme se nebáli některých kroků, které vedou směrem k omezení výdajů.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji. Další dotaz, prosím. Pan Takáč, Česká televize.

Daniel Takáč, ČT: Dobrý večer, můžete ještě trochu podrobně, kde jste škrtali, i kterých resortů, co se týká těch běžných výdajů? Mě by zajímalo konkrétně, co nezaplatíte, co se nepostaví?

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Tak kolegové už to uvedli. My jsme dnešním Usnesením vlády se rozhodli zastavit výstavbu nových administrativních budov, které byly v rámci kapitol plánovány, to je jedna zjevná úspora. Dále jsme se rozhodli udržet tzv. běžné výdaje, které se týkají centrálních orgánů, jako jsou ministerstva, v mezích výdajů letošních, tzn. nedochází u těchto běžných výdajů k žádnému nárůstu pro příští rok. To je druhé významné opatření. Jak jsme tu uváděli při předchozí tiskové konferenci, rozhodli jsme se zmrazit čerpání z rezervních fondů, aby prostředky v těchto rezervních fondech byly k dispozici resortům v příštím roce. Ponechali jsme na jednotlivých resortech také promítnutí důsledků zákoníku práce, které jsou v tuto chvíli velmi těžko odhadnutelné. Je pouze evidentní, a to už jsme také uváděli, že se promítnou v jednotlivých kapitolách, ale ponecháváme reakce na tyto důsledky na jednotlivých resortech. Jinými slovy – jednotlivé resorty se budou muset vypořádat s důsledky tohoto zákona.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Prosím další dotaz.

Redaktorka, Reuters: Já bych prosila pana ministra financí. Pane ministře, jak velký schodek veřejných financí představuje rozpočet s tímto deficitem, co navrhujete?

Vlastimil Tlustý, ministr financí: 4 % podílu na HDP, přičemž, a to už jsme také uváděli, ale já to radši zopakuji, my jsme do bilance státního rozpočtu pro příští rok zapojili výnosy z privatizace části akcií akciové společnosti ČEZ, přičemž těchto 31 mld. Kč se ovšem projevuje v té celkové bilanci, kterou jsem uvedl, tzn. 4 % na HDP je deficit pro příští rok.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz. Pan Houska.

Kamil Houska, televize Nova: Chtěl bych se ještě zeptat na souvislosti s tím ČEZem. Sociální demokraté říkají, že to je v této chvíli nevýhodný obchod pro stát, a že to je podle nich důvod, proč nárokují zprivatizovat část Letiště Praha. Jestli byste toto mohli nějak okomentovat.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Za prvé musím říci, že je velmi podivné, když někdo chce privatizovat bez přípravy státní podnik Letiště Praha. Podle našich odhadů, a my ty práce zahájíme, my se té privatizace nevzdáváme, převod na akciovou společnost, všechny s tím související procedury, výběr poradců atd. 9 – 12 měsíců je potřeba, pokud se nestane nic mimořádného. Tyto příjmy těžce můžeme zapojit do rozpočtu příštího roku, bylo by to nekorektní. U těch 31 mld. Kč, kde chceme využít části státního podílu ve společnosti ČEZ není ještě rozhodnuto o způsobu, takže je zbytečné o tom spekulovat, protože existují minimálně dva nebo tři způsoby, jak toto provést a minimálně jeden z těchto způsobů neohrožuje ty výnosy státu tak, jak jsou někdy prezentovány sociální demokracií. Mně připadá ten prodej Letiště Praha takto překotný velmi podivný. My jsme z té analýzy, která je k tomu k dispozici, usoudili, že je nemůžeme zapojit do rozpočtu příštího roku.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Já bych dodal, pokud by sociální demokraté mysleli vážně záměr privatizovat Letiště Praha, tak by v tuto chvíli musel tento státní podnik již být převeden do formy akciové společnosti. Všimněte si rozporu, kdy oni hovoří o prodeji minoritního podílu akcií, přičemž ten podnik v tuto chvíli nemá podobu akciové společnosti.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já možná ještě jednu informaci, která tady nepadla, která úplně nesouvisí s rozpočtem, ale souvisí s tou předchozí otázkou. Vzpomínám si na dobu, kdy jenom telefonáty mezi politiky a některými členy Rady pro Českou televizi vyvolali televizní krizi. Myslím, že by bylo dobře, aby jste se zeptali Jiřího Paroubka, jak je možné, že on jako předseda nevládní strany si povolává na kobereček členy Rady České televize a členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Podle našich informací se může jednat o útok na tuto televizi, případně odvolání ředitele. Dávám to jako spekulaci, nicméně, to se stalo, a já bych byl velmi rád, kdybyste směřovali své úsilí i tímto směrem.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz. Pan Takáč.

Daniel Takáč, ČT: Ještě jednou, jestli se mohu vrátit k rozpočtu. Jedna věc, část peněz, kterou získáte …nesrozumitelné…

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: K té první otázce. My se těch privatizačních kroků nevzdáváme, nicméně pořád platí náš dlouhodobý záměr tyto příjmy z privatizace, výnosy z privatizace alokovat do důchodového rezervního fondu, takže o ně v této chvíli nemíníme vylepšovat hospodaření státu. S takto připraveným rozpočtem, který jsme dostali od sociálních demokratů, nebylo možné jinak pokrýt těch 31 mld. Kč než výnosem z privatizace. Je to zcela evidentní. Na tu druhou otázku odpovím, my jsme na jednání včera s tripartitou si vzájemně odsouhlasili nárůst platů o 5 %, a to platí. Nicméně platí současně to, že ty běžné výdaje těch jednotlivých kapitol budou na úrovni roku 2006, čímž neříkáme, že se to týká pouze mezd, ale všech běžných výdajů, které tato ministerstva mají.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz, prosím.

Redaktor, ČTK: Já bych se chtěl zeptat jenom na ty platy. Takže, vláda schválila 5% nárůst platů státním zaměstnancům?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já myslím, že je to dohoda se sociálními partnery. Vláda neschvaluje růst platů.

Redaktor, ČTK: Takhle, jdou na to peníze ze státního rozpočtu.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Státní rozpočet s tím počítá v běžných výdajích jednotlivých kapitol.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz, prosím. Pokud nejsou, děkuji a hezký večer.