Tiskové konference

13. 12. 202115:25

Tisková konference po jednání vlády 13. prosince 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejprve paní vicepremiérka Alena Schillerová.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak dobrý den. Já bych nejdříve probrala body, které nám asi zabraly dnes na vládě nejvíce času, kde proběhla velmi dlouhá debata. Byli přizváni i zástupci Člověka v tísni, to znamená neziskovek, abychom to debatovali. A tím tématem, třaskavým, byl návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným částek, které se započítávají, částek za pevná paliva atd.

Jsou to tzv. normativní náklady na bydlení, podle kterých se potom vypočítává příspěvek, tzv. příspěvek na bydlení, a bylo nutné, aby vláda toto nařízení vlády dnes schválila, protože ona se vždycky stanovuje ta částka, ze které se vypočítává příspěvek na bydlení, se stanovuje na celý kalendářní rok a bylo by velmi složité, že by to příští vláda, byť doufáme, že vznikne co nejdříve, nemusela stihnout a tito lidé by byli v této těžké situaci, ve velice složité situaci.

No a proč jsme to tolik diskutovali? Diskutovali jsme to proto, protože vlastně se to počítá podle indexu spotřebitelských cen, které podle zaužívané praxe se počítají vždy za nějaké předcházející čtvrtletí. Tentokrát Ministerstvo práce a sociálních věcí tam zahrnulo i říjen, ale to není ta rozhodná doba, kdy tak dramaticky vzrostly ceny energií. Takže vlastně ten dopad na růst nákladů normativního bydlení se nějak dramaticky neprojeví. Jsou to jednotky procent, což samozřejmě neodpovídá tomu, co se odehrálo v tom posledním čtvrtletí.

My jsme velmi debatovali i za účasti legislativců, za účasti předsedy Českého statistického úřadu, zda nemá jiný výklad ten index spotřebitelských cen, protože tam není specificky uvedeno žádné časové období, a nakonec jsme dospěli k závěru, že to beze změny zákona prostě možné není.

Takže vláda schválila nařízení vlády ve znění, tak jak bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí předloženo, a následně schválila i novelu zákona o státní sociální podpoře, která bude obsahovat více vyspecifikované zmocňovací ustanovení pro výpočet nebo pro vydání nařízení vlády pro výpočet těchto normativních nákladů tak, aby se mohly zohlednit. Ale samozřejmě bude to až otázka doby budoucí.

To není úplně dobrá zpráva, proto ta debata se protáhla na více než dvě hodiny, protože samozřejmě se v těchto položkách, sociálních, neprojeví to, co se, pro ty nejpotřebnější občany neprojeví to, co skutečně dopad zvýšených cen energií pro ně znamená.

Stejně tak jsme se vrátili ještě jenom diskuzně, protože ta podpora už je nastavena, využili jsme přítomnosti zástupců Člověka v tísni, vrátili jsme se k mimořádné okamžité hmotné pomoci, kdy víte, že i ze strany budoucí vládnoucí kolice je apelováno, aby toto právě byla ta pomoc. Nicméně ta pomoc, tak jak je nastavena Ministerstvem práce a sociálních věcí metodicky, tak vlastně na ni dosáhnou lidé až při vyúčtování, nikoliv v souvislosti se zálohami, kde samozřejmě působí to, co se podařilo vyjednat panu vicepremiérovi Havlíčkovi, to znamená, že se snížily zálohy. Ale i tak je to problematické, protože v ten okamžitý moment se pomoc k nim, na tyto zvýšené energie, nedostává. Maximálně, když jsou nuceni zaplatit zálohu a zůstanou úplně na okraji bez prostředků, tak si mohou na životně nezbytné náklady požádat o tuto mimořádnou okamžitou pomoc. Čili to není ta pomoc, kterou si my představujeme, aby zafungovala vůči rostoucím cenám energií.

Slyšeli jste dnes na tiskové konferenci pana vicepremiéra Havlíčka, že ty energie skutečně porostou dramaticky o více než padesát procent, spíše i více, a proto hnutí ANO požádalo o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, protože budoucí vládnoucí koalice vyřadila tři zákony, které jsou vhodné na řešení energií, z jednání Poslanecké sněmovny a my je chceme vrátit na jednání ve středu a chceme o nich hovořit.

Jednak je to prominutí DPH, nebo respektive sazba DPH na nulu, to je první zákon, který zafungoval už když jsem v listopadu a prosinci prominula DPH, tak zafungovalo, projevilo se to na celkových cenách, kdy klesly za období listopadu ceny energií o více než šestnáct procent, u plynu o více než jedenáct procent. My chceme, aby tato dočasná výjimka na období jednoho roku platila dál a pomohla v tom nejtěžším období všem našim občanům. To znamená zejména střední třídě, protože i ta bude postižena, ti sociálně slabí, důchodci, ale i střední třída bude postižena, a je to administrativně nejjednodušší opatření, které existuje.

Proto ho vracíme zpátky do hry, proto chceme o něm jednat na půdě Poslanecké sněmovny. Já jsem vlastně i vyjednávala v Evropské unii, protože je to v rozporu s právem, tak dnes po směrnici, kterou jsme schválili na Radě Ecofin tento týden, může být maximálně snížená sazba na energie. Napsala jsem dopis panu komisaři Gentilonimu, jednala jsem s ním a on řekl, že má pro tuto naši dočasnou výjimku pochopení a v současné době probíhají jednání na technické úrovni.

Další zákon energetický jsou obnovitelné zdroje a obchodování s emisními povolenkami. Všechny tři slouží k tomu, aby pomohly vyřešit energetickou krizi. Tyto sociální zákony, nařízení vlády a zákon, který jsme dnes schválili, samozřejmě také doplňuje mozaiku této pomoci, ale pro velmi malý okruh lidí, upozorňuji. Skutečně to nařízení vlády zvyšuje normativy na bydlení, výpočet pro normativ na bydlení o jednotky procent. Snad se to pohybuje kolem tří procent, což není to, co dnes ti lidé potřebují.

Pak bych ještě zmínila, že jsme projednávali celou řadu poslaneckých návrhů, z nichž většinu jsme odmítli jako vláda. Buď odpovíme na vaše dotazy nebo mě doplní ještě pan vicepremiér Havlíček. Já bych upozornila, že jsme projednávali další z řady návrhů na zmrazení platů ústavních činitelů, který je v podstatě stejný a shodný s tím, který podal Andrej Babiš jako poslanec opakovaně, v minulém volebním období a teď znovu.

Liší se od sebe pouze tím, že návrh Andreje Babiše navrhuje delší dobu zmrazení platů, ten dnešní, ke kterému jsme přijali souhlasné stanovisko, navrhuje zmrazení platů na čtyři roky. Takže přijali jsme také souhlasné stanovisko. Samozřejmě jakékoliv zmrazení platů ústavních činitelů vzhledem k situaci, ve které se nacházíme, bude hnutí ANO podporovat. Děkuji vám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, pan vicepremiér Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak dovolte, abych vás seznámil s některými dalšími návrhy, ke kterým jsme zaujali následující stanovisko. Hlavní město Praha připravilo návrh týkající se živnostenského zákona, konkrétně byla zde potřeba zmocnit obce k vydání nařízení regulujících ubytovací služby. Týká se to zejména tzv. sdílených služeb. Zjednodušeně řečeno, šlo by o to, aby obce měly možnost nařídit určité časové období, kdy je zakázáno například v rodinných domcích nebo v bytových domech nebo v rekreačních ubytovacích zařízeních neubytovávat, jinými slovy zakázat ubytování anebo stanovit specifické podmínky.

My jsme k tomu dali nakonec neutrální stanovisko, a to z toho důvodu, že chápeme tuto potřebu. Na druhou stranu zase Listina, konkrétně základních práv, článek 26, zakotvuje právo každého podnikat, provozovat jinou hospodářskou činnost atd. Takže jsme to neshodili, dali jsme neutrální.

Naopak kladné stanovisko jsme dali v návrhu nařízení vlády, které stanovuje seznam nemocí z povolání. To byla celkem dlouho projednávaná záležitost. Konkrétně se aktualizoval seznam nemocí z povolání s nově existujícími potřebami. Taková ta sporná položka tam byla zejména se zaměstnavatelskými svazy, kdy se vyjasňovalo to, jak přistoupit k chronickému onemocnění zad, bederní páteře, které je způsobeno dlouhodobým přetěžováním, těžší nebo těžkou fyzickou prací. Toto bylo schváleno, nicméně za splnění veškerých posudkových podmínek. Takto to bylo vynegociováno se zaměstnavatelskými svazy.

Pozitivně jsme se rovněž vyjádřili k poslaneckým návrhům týkajícím se tzv. občanského soudního řádu, jeho novelu, kdy se změny týkají posílení pozic právních orgánů řízení podle části tzv. páté občanského soudního řádu. Stejně tak jsme se pozitivně vyjádřili k návrhu novely občanského zákoníku, který se týká rozhodování o dětech během soudních řízení. Za mě je to vše, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Děkuji, dámy a pánové, dobrý den i ode mě. Já jsem dnes na vládě předložil několik materiálů. Prvním z nich je novela zákona o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, kdy velmi stručně řečeno chceme rozšířit možnosti očkování proti nemoci covid-19 i o jiné profese, než jsou lékaři.

V tuto chvíli může očkovat jakýkoliv atestovaný lékař, ať je to praktický lékař, samozřejmě praktický lékař pro děti a dorost nebo jakýkoliv ambulantní specialista, ale nemůže podle zákona očkovat zubní lékař potažmo lékárník, což jsou obě také vlastně regulované profese. Jsou to zdravotníci a z našeho pohledu, vzhledem k té situaci, ve které se nacházíme, a tak, jak jsme vedli debatu třeba s představiteli iniciativy Lékaři pomáhají Česku, kde jsou právě i zapojeni zubní lékaři, kteří by chtěli očkovat ve svých ordinacích, tak je na místě tuto změnu zákona přijmout a umožnit tedy očkovat i zubním lékařům a lékárníkům v lékárnách proti nemoci covid-19.

Jsou tam nastaveny určité podmínky, které nejsou jakoukoliv nesplnitelné. Ostatně my v této právní úpravě hodně vycházíme z německé právní úpravy, která byla shodou okolností přijata minulý týden v pátek, kde skutečně taktéž v Německu umožňují očkovat zubním lékařům a lékárníkům proti nemoci covid-19. A takováto úprava platí už například v Polsku, platí ve Francii i v dalších zemích.

Takže je to mimořádná situace a myslíme si, že v této situaci je nutné, aby očkování bylo co nejvíce dostupné. A například očkování v lékárnách reálně může zajistit vyšší dostupnost, protože lékárenská síť je velmi hustá. Podobně i v případě zubních lékařů. Takže to je další krok k tomu, aby bylo očkování ještě dostupnější.

Samozřejmě jde o změnu zákona. My jsme ho dnes schválili, v tzv. paragrafu 90 budeme navrhovat, aby byl projednán, to znamená již v prvním čtení ve Sněmovně. Bude záležet na Sněmovně, na Senátu, jestli ho přijme, ale já věřím tomu, že ano, protože myslím si, že je naším společným zájmem, aby se očkovalo proti nemoci covid-19, aby očkování bylo pro naše občany co možná nejdostupnější.

Další změny nebo návrhy, které jsem předložil vládě a byly schváleny, se týkají změn v mimořádných opatřeních. Jsou to vlastně avizované změny, které mají zejména ulehčit zaměstnancům, potažmo dětem, jejich rodičům při testování. Dnes v současné době platí systém takový, že pokud je buďto zaměstnanec, anebo dítě otestováno v rámci toho plošného testování antigenními samotesty pozitivně, musí pak samozřejmě jít na konfirmační test PCR do některého z odběrových míst, ale k tomu, aby mohl na toto testování jít, na ten konfirmační test PCR, musí mít vystavenou žádanku, aby mohlo to vyšetření být proplaceno z veřejného zdravotního pojištění.

Tuto žádanku v současné době vystavují praktičtí lékaři, potažmo praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří si opakovaně stěžují, že jsou tím skutečně velmi zahlceni, že ta administrativa s tím spojená je náročná, nemají pak čas se věnovat skutečně péči o pacienty, potažmo očkování, což po nich v této situaci požadujeme. Proto tedy chceme změnit ten systém.

U těch zaměstnanců to bude fungovat tak, že na základě toho, že zaměstnanec bude pozitivně otestován tím samotestem, zaměstnavatel mu vydá vzorové potvrzení o tom, že byl zaměstnanec pozitivně testován a s tímto potvrzením půjde zaměstnanec na odběrové místo, jakékoli, kde mu již bude vystavena žádanka a bude mu proveden konfirmační test PCR. To znamená, nebude tam nutný ten krok, aby žádal svého praktického lékaře o vystavení této žádanky. Toto mimořádné opatření, tato změna nabyde účinnosti od 20. prosince, to znamená od příštího pondělí.

Druhá změna se týká testování ve školách, kde je to podobné, akorát s tím rozdílem, že se to bude týkat dětí, které jsou pozitivně otestovány, a tu žádanku bude vystavovat krajská hygienická stanice. Tady je to trošku komplikovanější, proto ta účinnost změny je až od 3. ledna. Určitě to bude komunikováno na školy tak, aby s tím byly srozuměny, ale opět by to mělo zrychlit celý ten proces, aby se děti co nejdříve dostaly k tomu konfirmačnímu PCR, a zjistily tedy, jestli jsou, nebo nejsou pozitivní.

Změna, která ještě přichází a která je účinná již od 14. prosince v tomto mimořádném opatření, se týká testování metodou PCR. V některých školách, víte, že se testuje metodou PCR, pokud ta škola si to zvolila. Tady na základě požadavků z praxe není a nebude již striktně vázáno to testování na pondělí. Víte, že každé pondělí se testuje obecně ve školách, a v případě PCR testů vzhledem ke kapacitám laboratoří někdy to byl problém. Takže bude moci si ta škola zvolit i jiný den pro to testování metodou PCR, byť zůstává ta sedmidenní frekvence, tzn. každých sedm dní, ale může to být třeba úterý, středa nebo jiný den mimo pondělí. To vychází z požadavků z praxe a vlastně je to už teď účinné od 14. prosince.

A poslední změna mimořádného opatření ochrany dýchacích cest, které tedy reguluje ochranu dýchacích cest. Tady vycházíme zase z podnětů z praxe, aby bylo to zcela zřejmé, kdy upřesňujeme povinnost ochrany dýchacích cest, pokud jde o otevřené sedačkové lanové dráhy. Tady nebyl úplně jasný ten výklad, jestli, pokud je lyžař v areálu, kde jsou vlastně otevřené sedačkové lanovky, vleky, tak jestli tam musí mít ochranu dýchacích cest, nebo nemusí. V takovém případě samozřejmě ji mít nemusí, tak toto explicitně dáváme do mimořádného opatření.

Ta povinnost ochrany dýchacích cest platí pouze pro uzavřené kabinky, to znamená tam, kde je uzavřený prostor, tam samozřejmě je poměrně velká koncentrace osob a hrozí tam větší riziko, takže tam je nutné mít nasazený respirátor. U otevřených lanovek, tam to nutné není. Takže to je spíše upřesňující změna tohoto mimořádného opatření.

Za mě asi vše. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První dotaz, Česká televize.

Ondřej Pražák, Česká televize: Dobrý den, já bych se nejprve zeptal pana ministra zdravotnictví: Vy jste zmiňoval, že by se mohlo očkovat v lékárnách. Jak by tam musel být nastavený ten systém? Musely by tam mít nějaké oddělené zóny, čekací po tom očkování na těch dvacet minut, jako je to třeba v očkovacích centrech nebo čekárnách u lékařů? Ještě druhý dotaz na vás. Jestli můžete potvrdit, že by zítra měly do Česka dorazit ty tzv. dětské vakcíny. Jestli to tedy znamená, že už by se v tomto týdnu mohly začít očkovat děti mezi pěti a jedenácti lety? A pak bych měl ještě další dotazy na paní vicepremiérku.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o očkování v lékárnách, my v tomto zákoně vlastně řešíme pouze tu kompetenci, aby mohli vůbec lékárníci očkovat v lékárnách. Ty technické požadavky, ty budou řešeny ve věstníku Ministerstva zdravotnictví. Ale v zásadě by to mělo být velmi jednoduché.

Já jsem se díval například, jak to funguje v Polsku, kde skutečně vlastně je pouze oddělený prostor nějakou stěnou, paravánem tak, aby nebylo nutné, aby tam byla nějaká separátní místnost, což by logicky v řadě lékáren možné nebylo. Takže bude stačit pouze nějaké technické oddělení nějakou stěnou, kde zkrátka bude ten člověk očkován. My nepředpokládáme, že by do těchto lékáren chodily stovky lidí, aby tam musela být nějaká čekárna. Spíše to bude po jednotlivcích. Takže věříme tomu, že to lékárny zvládnou. Ale chceme skutečně ty podmínky nastavit tak, aby to bylo zvládnutelné ve většině lékáren.

A tady skutečně si od toho slibujeme, že ta lékárenská síť u nás je poměrně hustá. Často jsou ty lékárny na malých obcích, kde třeba není očkovací místo. Možná tam někdy nemusí být ani praktický lékař k dispozici, ale lékárna tam je. Takže myslíme si, že proč tedy neumožnit to očkování i v těchto místech. Ale skutečně ty podmínky by měly být co nejjednodušší, aby to bylo možné provést v zásadě v jakékoli lékárně.

Pokud jde o tu otázku těch tzv. dětských očkovacích vakcín. Ony jsou to vlastně vakcíny stejného složení, akorát nižší sílu mají, třetinovou oproti těm vakcínám pro dospělé. Tak ano, zatím nemáme jinou informaci od firmy Pfizer, než že ty vakcíny dojdou do České republiky zítra, 300 000 dávek s tím, že následně distributor, společnost Avenier, je bude distribuovat do očkovacích míst, potažmo ordinací praktických lékařů pro děti a dorost.

V tuto chvíli víme asi o 120 těchto lékařích, kteří si objednali asi 6 800 dávek, pak máme asi zhruba padesát očkovacích míst. Já věřím tomu, že i počet lékařů se bude ještě zvyšovat, aby skutečně to očkování bylo dostupné. Podle posledních informací za dnešek, potažmo víte, že ten registrační systém byl zprovozněn těsně před půlnocí, tak máme přes 8 000 již registrovaných těchto dětí ve věku pět až jedenáct let. Takže chceme, aby zkrátka i tato možnost pro rodiče byla dostupná. Ale znovu zdůrazňuji, vždy musí být souhlas rodičů s tím, že to dítě se očkuje, obou rodičů. Děkuji.

Ondřej Pražák, Česká televize: Ještě s dovolením dotazy na paní vicepremiérku. Vy jste to už zmiňovala, že jste se zabývali některými poslaneckými návrhy, tak jak jste se k nim postavili? Tam byly některé z pera SPD, dále jste tam měli řešit korespondenční volbu ze Senátu a taky některé návrhy z Pardubického kraje, například odložení platnosti stavebního zákona? A úplně poslední dotaz ještě, jak jste se postavili k tomu prodloužení výpomoci vojáků v nemocnicích kvůli covidu? Děkuju.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak já to proberu na ty, na které jste se ptal. Ptal jste se na návrh zastupitelstva Pardubického kraje na odložení účinnosti stavebního zákona. Tam jsme odsouhlasili nesouhlasné stanovisko. S tím nesouhlasíme. Pak – nerada bych na něco zapomněla, ono jich je velké množství.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já když tak doplním to korespondenční hlasování. To bylo nesouhlasné stanovisko.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tam jsme dali nesouhlasné stanovisko. Pak jste se ptal? Tak já je proberu všechny, abych na některý nezapomněla.

Vojáky, výpomoc vojáku jsme schválili, mě doplňuje tady pan ministr zdravotnictví. Z pera SPD byl návrh poslanců na vyplácení příslušných sociálních dávek, minimalizace neoprávněných vyplácení sociálních dávek, tam jsme schválili nesouhlasné stanovisko. Pak návrh poslanců SPD na osvobození příjmu z podílu, to se týká vlastně dividend, to je v rozporu s právem EU, nesouhlasné stanovisko vlády. Návrh poslanců SPD, kdy ruší soudní exekutory a vrací exekuce do působnosti státu, respektive na soudy, nesouhlasné stanovisko vlády. Návrh poslanců SPD na to, aby se do ústavního pořádku zavedl institut celonárodního referenda, nesouhlasné stanovisko vlády bylo schváleno. Návrh poslanců SPD na to, aby se příslušnost exekutorů řídila tzv. principem teritoriality, čili jeden dlužník rovná se jeden exekutor, nesouhlasné stanovisko vlády.

Pardubický kraj jsem vám odpovídala. Pak tam byl ještě jeden návrh zastupitelstva Pardubického kraje na změnu rozpočtového určení daní zase ve prospěch krajů. Nesouhlasné stanovisko. Já si myslím, že důvody jsou jasné, RUD se měnil naposled v letošním roce a municipality kraje, města, obce jsou v přebytku opakovaně, jak za rok 2020, tak teď už i v roce 2021.

Pak tady byl ještě návrh poslanců SPD na zvýšení částky daňového zvýhodnění na první, druhé, třetí a každé další dítě od 1. ledna 2022, nesouhlasné stanovisko vlády. Návrh poslanců SPD na změnu zákona 35 BA, zákona o dani z příjmu, kde se chtějí zvýšit některé slevy na poplatníka, nesouhlasné stanovisko vlády.

Návrh poslanců SPD na zavedení do důchodového systému institutu minimálního starobního důchodu, který by byl ve výši 15 200, nesouhlasné stanovisko vlády. Návrh poslanců SPD na zmrazení platů, tam jsem už o tom mluvila, tam jsme dali souhlasné, protože to je v podstatě stejný návrh, jako podal poslanec Andrej Babiš, jenom je tam jiné časové hledisko. Je kratší než návrh Andreje Babiše, takže tam jsme v tuto chvíli, bychom si těžko odůvodnili, že bychom s tím nesouhlasili, když ho podporujeme u Andreje Babiše.

Pak teda, když už jsem tak rozjetá, tak senátní návrh zákona, změna trestního zákoníku, kde byla nějaká změna navrhována v institutech nutné obrany, oprávněného použití zbraně, nesouhlasné stanovisko vlády. O korespondenční volbě mluvil pan vicepremiér Havlíček.

Ještě možná návrhy poslanců za hnutí ANO, to se týká, tam se snižuje ingerence státu do rodinných záležitostí a podporuje se vlastní odpovědnost rodičů, například že mohou uzavírat dohody o poměrech nezletilého dítěte po dobu po rozvodu bez nutnosti schválení opatrovnickým soudem. Tam jsme dali souhlasné stanovisko jako vláda. A pak tam byl návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na změnu, a o tom také mluvil pan vicepremiér Havlíček, to bylo to Airbnb a tam jsme dali neutrální stanovisko.

Ještě tady byl návrh poslanců za hnutí ANO. To se týká změny občanského soudního řádu, to také bylo řečeno, umožní správnímu orgánu vstupovat před soud, aktivně vystupovat například finančnímu arbitrovi, tam je souhlasné stanovisko. Dále ještě návrh z pera poslanců SPD, kdy chtěli v podstatě jiný přístup u daňových slev a daňových bonusů a v podstatě odstropování výše příjmů, kdy se uplatňuje, což by samozřejmě znamenalo velký zásah do státního rozpočtu a nedává to smysl. Takže nesouhlasné stanovisko. Návrh poslanců z SPD, které se týká progresivního zdanění právnických osob, kde chtěli, aby se zavedla nižší sazba korporátní daně, a to 15 procent u příjmů do tří milionů, nesouhlasné stanovisko vlády. A to už je všechno.

Ondřej Pražák, Česká televize: Děkuju.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Není zač.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěla paní vicepremiérky zeptat na příspěvek na bydlení, na ten zákon, jste říkala, že jste přijali návrh. Jaký model navýšení jste přijali a vychází třeba z návrhu MPSV, tam byla nějaká tabulka růstu, bude se to přepočítávat, nebo jak se to bude dělat? Děkuji.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tam jde o to, že my jsme víc než dvě hodiny debatovali o tom, zda bychom mohli přímo už do nařízení vlády, které bude účinné od 1. ledna 2022, promítnut ty aktuální navýšení cen energií. A po této vyčerpávající debatě s legislativci, s předsedou Českého statistického úřadu, se zástupci Člověka v tísni, my jsme dospěli k názoru, že to nelze. To znamená, vlastně ta ustálená praxe vychází z toho, že se berou vždy ceny za to předcházející čtvrtletí. MPSV tam zahrnulo i říjen, ale to samozřejmě, roku 2021, neřeší skutečný problém dopadu cen, které se projevily na konci roku.

A problémem je právně nejasné, a k tomu dospěla legislativa, pan zástupce Legislativní rady vlády, právně nejasné zmocnění v zákoně o státní sociální podpoře, které prostě se těžko vykládá, takže se muselo vyjít z ustálené právní praxe, kterou aplikuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, od které se těžko dá odchýlit. Takže my, nebo respektive MPSV připravilo, v podstatě hlasovali jsme o návrzích z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, připravilo zpřesnění toho zmocňovacího ustanovení tak, aby se dalo vycházet vlastně i z nějakých, když to řeknu, predikcí nebo z nějakých aktuálních dat při tom příštím výpočtu v normativu na bydlení. Takže asi tolik.

Soňa Remešová, ČTK: No, a ještě na pana ministra zdravotnictví: Některé školy plánují zavřít před prázdninami už tento pátek. Objevují se návrhy, aby se testovaly děti v pátek. Je to možné nebo bude to možné? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak samozřejmě, pokud se škola, potažmo její ředitel rozhodne, že využije to ředitelské volno, kterým může uzavřít školu dříve, tak asi to není věc, které bychom mohli jakkoli bránit. Pokud jde o testování ovšem, tam zatím platí ten termín v pondělí, protože to se týká asi drtivé většiny škol stále. Já jsem vysvětloval, i proč si myslím, že je to smysluplnější, než třeba je to testování někam posouvat, protože když si uvědomíme, že to dítě musí ještě jít právě na onen konfirmační test, tak si nedokážu představit třeba, kdybychom ho posunuli někam ještě blíže ke Štědrému dni, jak by pak rodiče někde 24. sháněli odběrové místo pro konfirmaci PCR testem.

Takže já si myslím, že to pondělí v tomto směru je ideální termín, kdy, pokud tam bude nějaké pozitivně otestované dítě, tak pak bude dostatečný časový prostor na to, aby rodič s tím dítětem zašel na konfirmační test PCR, a následně, víte, že do 48 hodin je výsledek, takže aby zkrátka věděli rodiče už na Štědrý den, jestli dítě je pozitivní, nebo není a podle toho se mohli zachovat. Takže myslím si, že takto je to dobře nastaveno.

Pokud jde o nějaké dřívější uzavírání škol, tam by se to asi muselo řešit individuálně, například v komunikaci s krajským úřadem. Nevím, to je věc asi spíše na pana ministra školství, ale jinak platí to, že obecně se bude testovat ve školách naposledy před Vánoci v pondělí 20. prosince.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, prosím, Český rozhlas.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý den, já bych měla dva dotazy. Jeden asi na někoho z vicepremiérů, jestli vláda probírala fakt, který potvrdil pan ministr Metnar, že Česko zatím nebude posílat do Polska vojáky. Mimochodem, o tom vyslání měla zítra rozhodnou Poslanecká sněmovna. Tak jestli jste tohle probírali na vládě? A pak bych se zeptala ještě posléze na pana ministra Vojtěcha jeden dotaz.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Ano, probírali jsme to. Informoval nás pan ministr obrany, který přišel trošku se zpožděním, protože telefonoval s polskou stranou, že polská strana velmi poděkovala za tu pomoc, ale že v tuto chvíli to zvládá a nebude potřebovat pomoc ani České republiky, ani Maďarska. To znamená, my jsme reagovali ten minulý týden na nějaký jejich požadavek, který v tuto chvíli není akutní. Takže jsme se o tom bavili, takto nás informoval.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Děkuji, a na pana ministra Vojtěcha, jestli bych mohla: Pane ministře, jestli víte o problémech, a případně je můžete komentovat, které se objevily dnes ráno při registraci dětí pět až jedenáct let k očkování proti koronaviru? Ten systém pustil některé rodiče k registraci i na dnešek, přestože nejsou vakcíny a v některých krajích naopak zase nenabídl žádné místo. Tak jestli byste byl tak laskav, jestli o tom víte a jestli se to bude nějak řešit? Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Kolegové mě informovali, že tam byl nějaký technický problém, ale pokud vím, tak už ho vyřešili. Dostal jsem pouze takovouto informaci, ale nemyslím si, že by to byl problém, který by byl plošný. Doufám, že ne, protože zatím máme skutečně, jak jsem o tom hovořil, asi 8,5 tisíce reálně zaregistrovaných dětí ve věku pět až jedenáct. Takže určitě s registrací jako takovou problém není, protože ta data o tom vypovídají, že se zatím registrovalo 8,5 tisíce dětí. Ale jestli tam byly nějaké takovéto problémy, pravděpodobně ano, ale myslím si, že už jsou vyřešeny. Já si myslím, že tady by ten problém reálně býti neměl.

Také bych chtěl ale upozornit na to, že rodiče mohou samozřejmě využít a oslovit své praktické lékaře pro děti a dorost, protože nejsou jen ta očkovací místa s registrací, ale je samozřejmě možné navštívit lékaře, kterého každý má nebo každé dítě, mladistvý má svého praktika pro děti a dorost a ten také očkovat může.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotazy? Pokud už žádné nejsou, děkujeme a hezký zbytek dne.