Aktuálně

13. 12. 202115:57

Vláda se zabývala pomocí nízkopříjmovým skupinám obyvatel s růstem cen energií, možnost očkovat by měli mít i zubaři a farmaceuti

Lidem, kteří kvůli své finanční situaci mají nárok na příspěvek na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře, chce vláda Andreje Babiše v demisi pomoci zvládnout současný i předpokládaný budoucí výrazný nárůst plateb za energie. Na jednání v pondělí 13. prosince 2021 proto kromě navýšení příspěvků na rok 2022 schválila i návrh novely zákona o státní sociální podpoře, kterou chce očekávaný dramatický nárůst nákladů na bydlení v příštím roce a dalších letech zohlednit.

Vláda proto jednak přijala nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Nařízení stanovuje nové hodnoty normativních nákladů pro výpočet příspěvku na bydlení, jež vycházejí z vývoje spotřebitelských cen v letošním roce.

Do propočtu normativních nákladů na bydlení byl zohledněn odhad meziročního nárůstu u cen nájemného, plynu, elektřiny, vodného a stočného a ostatních služeb souvisejících s bydlením. U nájemních bytů dojde k navýšení normativních nákladů v rozmezí cca +2,2 % až +2,8 %, což v absolutním vyjádření dělá nárůst o 150 až 444 korun měsíčně, u vlastního či družstevního bydlení se jedná o nárůst o zhruba +2,3 % až +2,4 %, tedy o 120 až 277 korun.

Vládní vyhláška ale podle zákona neumožňuje v předstihu zareagovat na již avizovaný nárůst cen energií v příštím roce. Proto se vláda rozhodla novelizovat zákon o státní sociální podpoře tak, aby výpočet příspěvku na bydlení aktuálně reagoval na navýšení cen energií a zároveň nebyla narušena základní filozofie výpočtu normativních nákladů na bydlení pro rok 2023 a další roky. V novele tedy navrhuje, aby se normativní náklady na bydlení pro rok 2022 a další roky zvýšily kromě valorizace dané nařízením vlády navíc o pevné částky podle typu bydlení a počtu osob. U nájemního bydlení by se tak normativní náklady na bydlení navýšily o částku 796 korun (1 osoba), 1 130 korun (2 osoby), 1 607 korun (3 osoby) a 1 974 korun (4 a více osob), u vlastnického či družstevního bydlení by se zvýšily o částky 832, 1 219, 1 733 respektive 2 147 korun. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda odsouhlasila také ministrem zdravotnictví předložený návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit provádět očkování proti nemoci covid-19 všem poskytovatelům zdravotních služeb. Pokud bude novela schválena, mohli by se do očkování proti nemoci covid-19 zapojit i další zdravotnické profese, například zubní lékaři a farmaceuti. Ti by ale museli projít speciálním školením, a pokud by chtěli očkovat ve svých ordinacích či lékárnách, museli by pro tyto účely vyhradit v rámci svého zdravotnického zařízení vhodné prostory. Vláda si od této novely slibuje další rozšíření dostupnosti očkování a současně i snížení objemu práce pro praktické lékaře, pediatry a lékaře v nemocnicích. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Vláda rozhodla také o prodloužení stávajícího nařízení vlády, které umožňuje výpomoc vojáků Armády ČR se zvládáním epidemie nemoci covid-19 ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče a také v očkovacích centrech. Původní mandát daný usnesením vlády měl vypršet 31. prosince, vláda dnes kvůli přetrvávající špatné epidemické situaci rozhodla o jeho prodloužení až do 30. června 2022. Ve zdravotnictví tak bude nadále moci pomáhat až 1 050 příslušníků Armády ČR.

Vláda projednala také třináct poslaneckých, dva senátní a tři krajské návrhy změn v legislativě. Souhlasila například s návrhem novely zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, kterou předložili poslanci SPD a jež má za cíl zabránit zvýšení platů poslanců a senátorů, respektive představitelů státní moci ideálně od počátku roku 2022 do roku 2025. Naopak nesouhlas členové vlády vyslovili s hned pěti návrhy SPD na novelu zákona o daních z příjmů či s návrhem Zastupitelstva Pardubického kraje na odložení účinnosti nového stavebního zákona o jeden rok.

Ministři změnili také nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Do seznamu těchto nemocí bylo nově doplněno chronické onemocnění bederní páteře způsobené dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kabinet odsouhlasil rovněž několik změn v platných protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Od zítřka se upřesňuje pravidlo o používání ochrany dýchacích cest při používání lanovek tak, že povinnost používat respirátor se bude týkat jen uzavřených kabin. Rovněž od zítřka se upřesňují pravidla pro PCR testování žáků a zaměstnanců ve školách. Od 20. prosince se změní pravidla dalšího postupu při zjištění pozitivního případu u plošného testování zaměstnanců a OSVČ a od 3. ledna se mění pravidla, jak mají v případě zjištění pozitivního případu testu postupovat školy, jejich zaměstnanci či žáci.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/vysledky-jednani-vlady-13-prosince-2021-192921/.