Aktuality

14. 12. 202118:21

Členské státy EU schválily program nadcházejícího předsednického tria

Na zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) byl dne 14. prosince schválen společný program francouzského, českého a švédského předsednického tria. Trio program vymezuje základní programový rámec a agendu působení Rady EU pro období od ledna 2022 do června 2023.

Společný program Francie, Česka a Švédska vychází z rámce Strategické agendy 2019-2024 a opírá se o aktuálně projednávané otázky na půdě EU, včetně pracovní program Komise na rok 2022. Reflektuje zároveň hlavní prioritní oblasti jednotlivých členů tria, díky čemuž jsou respektovány národní zájmy všech tří partnerů. Jeho cílem je, nad rámec určení agend působení Rady EU v tomto osmnáctiměsíčním období, i zajištění obsahové návaznosti jednotlivých předsednictví.

Samotná přípravná jednání o společném programu započala před dvěma lety. První návrh z pera Generálního sekretariátu Rady EU, vzešlého ze společného vstupu všech tří zemí, byl zaslán členům tria v červenci letošního roku a od té doby byl předmětem připomínkování na národní úrovni, jednání na úrovni diplomatů na Stálém zastoupení ČR při EU a průběžného konsolidování. Výsledkem spolupráce je osmnáctiměsíční program, který odráží jak národní, tak unijní priority. Priority programu významně ovlivňují projednávanou agendu Rady EU, z toho důvodu musí být program vždy odsouhlasen všemi členskými státy Evropské unie. Ke schválení došlo 14. 12. 2021 Radou pro obecné záležitosti (GAC).

Program tria je stejně jako Strategická agenda rozdělen do čtyř pilířů, v rámci kterých uvádí klíčové návrhy a otázky, kterými se Rada bude v nadcházejícím období zabývat:

Obsahové priority  tria reflektují široké spektrum politických, sociálních a ekonomických výzev. V první řadě však adresují nutnost reagovat na aktuální krizi způsobenou celosvětovou pandemií nemoci COVID-19. Snahou tria bude především zmírnit ekonomické a sociální dopady krize.

Program předsednického tria také představuje jednu z rovin obsahových příprav českého předsednictví v Radě EU. Česká republika se bude nyní moci soustředit na finalizaci národních priorit předsednictví. Finální podoba programu musí být připravena před samotným zahájením předsednictví, tedy ke konci června příštího roku.