Tiskové konference

5. 1. 202214:14

Tisková konference po jednání vlády, 5. ledna 2022

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády a předávám slovo panu premiérovi Petru Fialovi, děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Dnes poprvé v letošním roce jednala naše vláda a přijala řadu rozhodnutí, která pomohou občanům zvládat ty problémy, kterým čelí naše Česká republika.

První věc, o které chci mluvit, je pomoc lidem, kteří jsou zasaženi nárůstem cen energií, což je problém, se kterým se musíme potýkat vlastně od počátku, od první chvíle, kdy jsme byli jmenováni. My jsme dnes rozhodli o tom, že se navýší adekvátně příspěvek na bydlení a rozšířili jsme ho také tak, aby na něj dosáhlo více lidí. Současně jsme rozhodli, že v případě dalších dramatických výkyvů na trhu s energiemi bude moci vláda mimořádně zvýšit normativy na základě vládního nařízení, aby nemuselo docházet neustále k úpravě zákona. A to samozřejmě má ten cíl, aby ta pomoc, která bude potřeba, pokud bude potřeba, tak byla rychlá a byla co nejúčinnější. Chceme, jak už jsem říkal, i v této chvíli pomoci co nejrychleji a co nejúčinněji, proto zákon předkládáme v legislativní nouzi, aby lidé na ty příspěvky mohli dosáhnout už co nejdříve.

Současně naše země čelí také vzrůstající inflaci a drahotě. Dopadá to na spoustu lidí. Říkali jsme, že je potřeba proti tomu něco dělat. Jak víte, tak jsme na to reagovali i tím, že jsme zvýšili tarifní mzdy jenom těm skupinám občanů, státních zaměstnanců nebo zaměstnanců, kteří stojí v první linii boje s covidem. U těch ostatních došlo k zachování té úrovně z loňského roku.

A my jsme považovali za správné, abychom stejně přistoupili i k ústavním činitelům. Proto jsme dnes přijali rozhodnutí, nebo návrh, aby se platy ústavních činitelů vrátily na úroveň roku 2021. Považujeme to za správné a spravedlivé. Tento zákon nebo úpravu zákona také předložíme v legislativní nouzi tak, aby byl účinný už od února.

Samozřejmě jsme se zabývali také tím, jak budeme postupovat a jak chceme postupovat proti šíření varianty omikron, tedy dalším zápasem s nemocí covid-19. S těmi detaily vás seznámí moji kolegové, hned po mě pan místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Ale dvě základní věci vám mohu říci už nyní.

My jsme včera jednali se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, s klíčovými sociálními partnery. Seznámili jsme je s naším návrhem na testování zaměstnanců od 17. ledna prostřednictvím antigenních testů a dnes jsme i na základě té včerejší diskuse toto rozhodnutí na vládě přijali.

A ta druhá informace je, že Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s šířením nákazy variantou omikron dospělo také k tomu, že je možné a potřebné, a to i na základě zahraničních zkušeností, zkrátit karanténu a izolaci na pět dní. Podrobnosti k tomu řekne pan ministr zdravotnictví.

A ještě přidám jednu informaci personální. Víte, že pro naši vládu je důležitá podpora vědy, výzkumu, inovací, že na to klademe velký důraz, že i proto jsme pověřili nebo vytvořili pozici člena vlády. Paní ministryně Langšádlová se tomu speciálně věnuje a vláda dnes také rozhodla o tom, že předsedkyní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, tedy důležitého poradního orgánu vlády, bude jmenována právě paní ministryně Helena Langšádlová. Tolik informace ode mě.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, vicepremiér a ministr zdravotnictví pan Vlastimil Válek.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, abychom zvládli pandemii, abychom se uměli vyrovnat s hrozbou omikron, máme stále ty stejné nástroje. Ten nejsilnější nástroj, nejdůležitější nástroj je očkování. První, druhá a boostovací dávka. Proto jsme pro boostovací třetí dávku otevřeli očkovací centra pro všechny, kteří mají pět měsíců po druhé dávce.

Toto je jediný způsob, jak se občané České republiky můžou chránit proti vážnému průběhu onemocnění, proti tomu, aby neumřeli. Tedy jaká je odpověď na otázku, proč se očkuji? Je jednoduchá: Abych neumřel. To je ten důvod.

Pak máme nástroje, které chrání to okolí před šířením té nákazy. Omikron je rychlá nákaza s rychlým nástupem, proto jsme přijali dvě opatření. To první opatření nastoupí v platnost příští týden v úterý a od úterý se zkrátí doba karantény a izolace na pět celých dnů. Pět celých kalendářních dnů. Bude stejná doba karantény, stejná doba izolace pro všechny bez výjimky.

Na toto bude navazovat opatření, které vstoupí v platnost 17. ledna a týká se testování všech zaměstnanců. Opakuji – všech zaměstnanců. Všichni se budou testovat pomocí antigenních sebetestovacích sad. Testování probíhá v alternativním režimu dvakrát týdně, nebo jednou za tři až pět dnů. Pokud antigenní test vyjde pozitivní, odchází ten pracovník do karantény, a to na pět kalendářních dnů.

Tady tento systém bude nastaven dva týdny či tři týdny. Zatím nevíme přesně, jak dlouho z toho prostého důvodu, že budeme monitorovat velmi pečlivě, jak se bude vyvíjet varianta omikron a jaký bude její nástup. Očekáváme, že toto opatření bude platit maximálně tři týdny tedy. Součástí tohoto opatření je to, že tyto testy budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tedy z fondu rezerv a takto zní dohoda s pojišťovnami.

Systém umožňuje poměrně rychlé automatické vykazování. A tady bych chtěl poděkovat Centrálnímu řídicímu týmu v čele s generálem Vlčkem a plukovníkem Šnajdárkem, protože i my podobně jako Portugalsko máme svého admirála. Je to generál Vlček a je to plukovník Šnajdárek. A tím pádem systém bude nastaven tak, že zaměstnavatel nahlásí jména pozitivně testovaných krajské hygienické stanici a ta je zadá do systému tak, aby v tom systému figurovali, abychom měli přesný přehled o šíření té infekce.

Kombinace těchto opatření nám umožní zkrátit karanténu, zkrátit dobu izolace, identifikovat všechny ty, kteří jsou potenciálně pozitivní a odeslat je do karantény, ochránit stát před kolapsem, v kombinaci s home officem pak zajistit provoz. A tím, že očkování je dostupné, tím, že jsme boostovací dávku otevřeli ve všech očkovacích centrech bez objednání, tak všechny ty, kteří se mohou očkovat, vyzývám, nechte se co nejrychleji očkovat, protože se očkujete kvůli tomu, abyste neměli závažný průběh, abyste nezemřeli. Je to jediný způsob, jak se tomu můžete vyvarovat. Jiná cesta není a funguje to i v případě omikronu.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, první vicepremiér a ministr vnitra pan Vít Rakušan.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, já navážu v logické návaznosti na pana ministra Válka a budu vás informovat o tom, jakým způsobem bude probíhat nákup těch testů pro státní správu, protože my jsme samozřejmě v situaci, kdy se ta intenzita testování ve státní správě od toho 17. ledna výrazně zvyšuje.

My jsme nechali po dohodě na Ústředním krizovém štábu a na Ministerstvu vnitra prověřit testovací zásoby všech státních institucí a na základě toho jsme definovali počet testů, které se budou kupovat. Řádově se teď jedná o více než dva miliony kusů testovacích sad a ještě jednou říkám, budou pořizovány tedy pro potřeby státních institucí.

Samozřejmě se snažíme, a proto jsme toto opatření přijali už dnes na vládě, aby skutečně ty testy byly v co nejbližším možném termínu k dispozici. Ještě dnes Správa státních hmotných rezerv vypíše v tzv. dynamickém nákupním systému výběrové řízení na nákup nových testů a posléze tedy, až testy budou k dispozici, bude s jednotlivými státními institucemi uzavírat smlouvy. Ty si je pořizují v této logice na jejich náklady.

Pokud se budete ptát na cenu, už jsem řekl, jedná se o výběrové řízení. Jedná se o mechanismus, který samozřejmě tím konkurenčním tlakem více přihlášených subjektů může tu cenu stlačit zajímavým způsobem dolů. Takže, prosím, teď po mně nechtějte žádný předpoklad, abych napovídal těm, kteří se budou hlásit do výběrového řízení, jaké mají dávat nabídky, ale domníváme se, že v tomto systému toho hromadného, dynamického nákupu se nám povede dostat i k poměrně zajímavým cenám.

Tedy ty testy tak, jak navazuje na nařízení Ministerstva zdravotnictví, by po polovině ledna měly být k dispozici. Pokud by tady bylo nějaké zpoždění, počítali jsme a mapovali jsme i rezervy státních institucí a v řádu nějakých dnů a týdnů by měly vydržet po tom 17. lednu i se svými dosavadními vlastními zásobami.

Další věcí, kterou bych chtěl zmínit, je to, co jsme dali za úkol všem složkám kritické infrastruktury státu, a to na Ústředním krizovém štábu v pondělí. Samozřejmě jsou seznámeny s tím, že ta vlna omikron může mít i jiné důsledky než jen tu nemocnost a lidi na jednotkách intenzivní péče, ale samozřejmě i poměrně velký zásah do struktury toho, kolik lidí bude v určitou chvíli chodit do práce. Ta nemocnost může být poměrně vysoká a my jsme zadali právě složkám kritické infrastruktury, aby vydefinovaly, od kdy začínají přecházet do kritického režimu a jaká budou ta konkrétní opatření, ve kterých budou složky kritické infrastruktury fungovat.

Tedy preventivně, dopředu, aniž bychom kohokoli chtěli strašit, všichni doufáme, že to bude lepší, se připravujeme i na situaci, že ten omikron by v určitý čas mohl mít i velký zásah na to, kolik lidí bude chodit do práce, jaká struktura těch lidí bude, ale zároveň na to reagujeme i tím, co tady představil pan ministr Válek, to znamená zkrácením té doby karantény. Uvědomujeme si, že ten omikron ve své logice je jiným typem vlny, než byla například delta. Děkuju vám.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji a vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí pan Marian Jurečka.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Děkuji, dobré odpoledne, já rozšířím ještě tu informaci, kterou v úvodu říkal pan premiér Fiala ke dvěma návrhům zákonů, které jsem dnes na vládě předkládal.

Ten první, to je novela zákona o státní sociální podpoře. To je ta konkrétní odpověď pro lidi a domácnosti v České republice, jak jim vláda konkrétně pomůže řešit současnou energetickou krizi. My počítáme, že tento návrh bude do konce ledna projednán v obou komorách Parlamentu a nabyde účinnosti, která bude zpětná k 1. lednu.

Co je tím zásadním vzkazem pro domácnosti, pro jednotlivce, pro rodiny, u kterých mimo Prahu 30 procent jejich příjmů, té domácnosti a rodiny, nebude stačit na pokrytí těch nákladů na bydlení, tak mají nárok na ten příspěvek na bydlení. Pro ty, kteří bydlí v Praze, je to 35 procent těch rozhodných příjmů té domácnosti nebo rodiny.

Veškeré informace jsou k tomu na webu Ministerstva práce a sociálních věcí, na úřadech práce a všechny tyto informace budeme teď v příštích třech týdnech v průběhu ledna také intenzivně distribuovat k lidem, u kterých předpokládáme, že v té komplikované situaci jsou. A zároveň vyzýváme a prosíme i vás, média, abyste tomu věnovali pozornost, a lidé, kteří třeba ve svém okolí, v rodině mají někoho, u koho tuší, že by ten problém se zaplacením elektřiny nebo plynu měl, tak aby se opravdu obrátili na tyto informační zdroje nebo přímo na pobočky úřadu práce.

Jsme připraveni tento systém velmi intenzivně rozjet, spustit a ty příspěvky a ty normativy na bydlení jsme navýšili tak, aby odpovídaly těm nárůstům cen elektřiny a plynu, který tady teď v tento okamžik je. A jsme připraveni v průběhu roku 2022 operativně reagovat na to, pokud by ty nárůsty pokračovaly, tím, že jsme si dali zmocnění, že můžeme toto upravovat formou nařízení vlády.

Takže opravdu ta pomoc bude adresná, měla by být plně dostačující a měli bychom umět pomoci všem lidem v České republice, kteří se dostanou do opravdových problémů s tím, že mají problém zaplatit elektřinu a plyn. Je to adresná pomoc, cílená pomoc. Není to to plošné řešení, které by stálo daňové poplatníky přes 30 miliard korun ročně. Je to adresné řešení. Počítáme s náklady, které by se měly pohybovat mezi 2,5 až 3 miliardami korun.

K tomu druhému materiálu, který se týká zmrazení platů ústavních činitelů, soudců a státních zástupců. My jsme to avizovali už minulý týden. Jenom si dovolím na to velmi stručně reagovat, protože zaznamenávám i informace v mediálním prostoru a od některých soudců a státních zástupců.

My postupujeme i s ohledem na bývalé judikáty Ústavního soudu, kdy jsme v situaci, která je opravdu velmi vážná z hlediska narůstajícího schodku státního rozpočtu, z hlediska celkové ekonomické situace České republiky a není to opatření jenom vůči úzké skupině, jako například soudců nebo státních zástupců nebo ústavních činitelů.

My jsme dalším statisícům lidí, kteří pracují ve veřejném sektoru, platy nezvýšili pro rok 2022. My jsme to zvýšení zacílili jenom opravdu na ty, kteří jsou v první linii, a těm ostatním to zvýšení nebylo přiznáno. A považujeme za akt solidarity a zároveň za akt, který dává logiku, aby ani ústavní činitelé ani soudci ani státní zástupci to zvýšení neměli také.

Není tam ohrožena nezávislost ani soudců ani státních zástupců tímto krokem. Není tam ani ohrožena otázka jejich majetkových poměrů a příjmů. Je to opatření, které by mělo platit jedenáct měsíců během roku 2022. Leden už nestihneme, to objektivně přiznáváme, ta zpětná účinnost by byla velmi diskutabilní. Proto počítáme s tím, že to uděláme také ve stavu legislativní nouze tak, aby ta účinnost byla už platná od 1. února tohoto roku. Ten očekávaný dopad by měla být úspora ve státním rozpočtu zhruba ve výši 0,6 miliardy korun. Děkuji.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji a nyní prostor pro vaše dotazy. Česká televize.

Jakub Pacner, Česká televize: Pane premiére, chci se zeptat, příští týden budete žádat o důvěru, tak jenom, kdybyste vy popsal, jak bude probíhat ten den ve Sněmovně. Budete podrobně představovat ten program, očekáváte dlouhé dotazy, dlouhou diskuzi ze strany opozice? Když zůstanu u Sněmovny, ještě dotaz na pana vicepremiéra Rakušana: Poslanci se mají mimořádně sejít kvůli peněžitým darům, které obdrželo vaše hnutí Starostové a nezávislí. Kdybyste přiblížil, o co přesně jde, kde je problém? Ta schůze je svolaná z podnětu SPD a ANO.

Petr Fiala, předseda vlády: My dokončujeme práce na programovém prohlášení vlády, se kterým budeme předstupovat před Poslaneckou sněmovnu. I to bylo tématem včerejšího jednání s klíčovými reprezentanty zaměstnavatelů a zaměstnanců, protože jsme chtěli od nich podněty a inspiraci a připomínky k našemu programovému prohlášení. Stejně tak jednotlivé rezorty se dotázaly klíčových zájmových skupin, co by rády viděly v našem programovém prohlášení, a některé věci z toho jsme do něj zapracovali.

Teď probíhá schvalování na úrovni vedení jednotlivých koaličních stran s tím, že předpokládáme, že dnes večer bychom to měli dokončit. Já jsem svolal na zítřek na poledne jednání vlády, které bude velmi, předpokládám, krátké a bude mít jeden bod, a to je právě schválení programového prohlášení vlády tak, abychom byli připraveni na ten příští týden.

Předpokládáme, že s tímto programovým prohlášením vlády vláda 12. ledna požádá o důvěru Poslaneckou sněmovnu. Samozřejmě ten dokument bude k dispozici. Já i další kolegové představíme klíčové věci, se kterými vláda žádá o důvěru, a předpokládám, že bude probíhat, jak to u takovýchto jednání bývá, důkladná diskuze v Poslanecké sněmovně.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak děkuju. Já velmi rychle na tu druhou otázku. Samozřejmě je právo poslanců, pokud seženou dostatečný počet podpisů, svolat mimořádnou schůzi. Už ten název té schůze je zavádějící, to znamená dary pro hnutí STAN ze zahraničí. Všechny firmy, které prošly naší vnitřní kontrolou, pravidelným auditem, pravidelnou kontrolou, jsou firmy, které mají české IČO. Jsou to firmy podnikající v České republice. Tedy už jenom ten název té mimořádné schůze je zavádějící.

My samozřejmě příští týden, ať už na naší vlastní tiskové konferenci, tak asi v rámci nějaké diskuze, která proběhne před schválením programu, jsme připraveni na všechny dotazy a argumenty určitě odpovědět. Jenom znovu říkám, naše veškeré dary byly přijaty podle zákona, prošly všechny vnitřní kontrolou a znovu říkám, všechna IČO těch firem jsou česká. Tedy už ten název té mimořádné schůze neodpovídá realitě.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, televize Nova.

Háta Sassmanová, TV Nova: Tak dobrý den, já mám několik dotazů na pana ministra Válka. Položím je, s dovolením, po jednom. Jako první bych se chtěl doptat na to testování ve firmách. Jak to bude se zaměstnanci, kteří se odmítnou testovat? A ještě by mě zajímalo, zdali do karantény půjde pouze člověk s pozitivním testem, nebo se bude nějak přihlížet na jeho spolupracovníky, například na to, v jaké blízkosti spolu byli?

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Do karantény půjde pouze člověk s pozitivním antigenním testem. Samozřejmě je možné, že se nechá konfirmovat PCR testem. My jsme navýšili pro všechny, kteří mají první, druhou nebo třetí dávku očkování, ten počet testů, které mohou bezplatně absolvovat, PCR testů, na pět bez výjimky. Samozřejmě se to týká dětí do 18 let, ale to je samozřejmé, to je asi jasné. Ta druhá otázka, tu jsem zapomněl.

Háta Sassmanová, TV Nova: Ta druhá otázka byla, jak to bude se zaměstnanci, kteří se odmítnou otestovat?

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Zaměstnanci, kteří se odmítnou otestovat, budou nahlášeni hygieně plus budou muset podstoupit opatření, která ochrání ty ostatní od nich. To znamená, budou muset nosit respirátory a budou mít některá organizační opatření, například home office nebo například provoz tam, kde nebudou v kolektivu ostatních.

Háta Sassmanová, TV Nova: Pak bych se ráda zeptala na testování učitelů, kteří se musí od pondělí testovat stejně jako žáci, musí ty testy ale škola hradit ze svého rozpočtu. Tak zdali uvažujete o tom, že ty testy například zpětně uhradíte nebo s tím nějak pomůžete?

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Školy ty testy, pokud já vím, nehradí ze svého rozpočtu, přispívá jim na ně Ministerstvo školství. On tady není ministr školství, tak já nedokážu tu informaci přesně podat. Ale došlo k dohodě mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství a ten způsob úhrady, jak je to na školách, je konsensuální.

Samozřejmě, pokud bude covid pokračovat, a on bohužel tady bude s námi delší dobu, tak bych rád, aby byl pro všechny, ti, kteří budou mít ze zákona nařízeno, nebo v nějakých těchto mimořádných opatřeních nařízeno testování, aby byl stejný režim, a rád bych, abychom to sjednotili. Teď už jsme to sjednotili a sjednocení se týká všech zaměstnanců.

Háta Sassmanová, TV Nova: A závěrem ještě prosím, vědci ve Francii ohlásili zachycení nové varianty covidu. Podle expertů má více mutací než omikron. Nejsou ve hře nějaká zpřísnění opatření nebo nějaké nové věci kvůli tomu? Děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Ne. Tato mutace je zatím zachycena pouze sekvenací. Nejedná se o čistou novou mutaci, ale variantu omikronu, pokud mám já přesné informace, a zatím se nezdá, že by tato varianta, a to byla velmi odborná diskuse, postihovala ty součásti struktury toho viru, které by měly pak vliv na léčbu nebo na ta opatření, která jsme přijali.

Nicméně na pátek máme svolané jednání všech zainteresovaných včetně týmu profesora Chlíbka, Centrálního řídicího týmu, stateholderů, některých ministrů a budeme diskutovat o tom, jaká speciální opatření přijmout v případě, že by se situace dál zhoršovala, jaká speciální opatření přijmout pro zdravotnictví, sociální služby a některé další klíčové struktury tak, aby stát mohl dobře fungovat.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěla ještě jednou zeptat na testování. Jakou úlohu v něm tedy budou mít PCR testy a budou hrazeny, teda pět testů, pochopila jsem, že jenom pro očkované, nebo i pro neočkované byl navýšen ten počet?

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: PCR testy mají tu roli, kterou vždycky měly. To znamená PCR test, pokud vyjde pozitivní, odchází ten člověk do izolace. Pokud je přitom symptomatický, je potřeba, aby byl léčen, a podle příznaků, aby ta léčba byla jednak co nejrychlejší a jednak efektivní.

Proto kapacity PCR testů ponecháváme především pro ty, kteří mají příznaky, nebo kde PCR test indikuje lékař. Výjimka jsou školy a školští pracovníci a ten důvod je logický. Prostě uděláme všechno pro to, nejenom já jako ministr zdravotnictví, ale především celá vláda, aby v žádném případě nebyla omezena výuka, aby školy fungovaly. To je něco, co chce WHO, co doporučuje WHO, na čem je absolutní shoda této vlády.

Ohledně zaměstnanců se jedná o sebetestování, screeningové sebetestování nastavené podle doporučení týmu profesora Chlíbka. Musí být jednoduché, srozumitelné a levné. A to je opakované antigenní testování v intervalech tak, jak ho doporučují odborníci. Na základě tohoto antigenního testu odchází ten člověk do karantény.

Pokud má dostupný PCR test a má první, druhou, třetí dávku očkování, může ten PCR test absolvovat a pak je to režim pozitivního/negativního PCR testu. Pokud si ten PCR zaplatí, protože nemá ani první dávku očkování, tak opět může pokračovat dál v režimu PCR testu.

A samozřejmě když má jakékoliv symptomy, a k tomu vyzývám všechny občany České republiky, má pozitivní antigenní test a jakékoliv symptomy, odchází do zdravotnického zařízení k lékaři a pak už jde ten standardní režim: PCR test, nasazení léčby, pokud je to možné, a efektivní léčba tak, aby ti pacienti neleželi na jednotkách intenzivní péče.

Znovu si dovolím zopakovat. Testování a očkování nejsou v kontradikci. Testování rovná se chráním svoje okolí, abych ho nenakazil. Očkování rovná se chráním sebe, abych neumřel.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Omlouváme se, z časových důvodů… ještě? Pardon.

Soňa Remešová, ČTK: Ještě bych se chtěla zeptat, přidá se vláda k podání senátorů Ústavnímu soudu, kteří jsou proti povinnosti očkování?

Petr Fiala, předseda vlády: My budeme o povinném očkování, o novele té vyhlášky diskutovat, respektive bude o ní rozhodnuto do poloviny února.

Soňa Remešová, ČTK: Ještě jsem se chtěla zeptat, vy dneska mluvíte jenom o zaměstnancích, bude se ta povinnost týkat i živnostníků a dalších jinak zaměstnaných? Děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Jestli mohu já, ano, bude se týkat všech. I jednatelů společností. A i státních zaměstnanců.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Omlouváme se, z časových důvodů tisková konference dneska končí. Děkujeme vám za pozornost a přejeme hezké odpoledne.