Důležité informace

29. 12. 202116:48

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii - rok 2021

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru z roku 2020 a z roku 2022 najdete na samostatných stránách.

Přehled za rok 2021

Jednání vlády 4. ledna 2021

Jednání vlády 7. ledna 2021

Jednání vlády 11. ledna 2021

Jednání vlády 13. ledna 2021

Jednání vlády 18. ledna 2021

Jednání vlády 22. ledna 2021

Jednání vlády 25. ledna 2021

Jednání vlády 28. ledna 2021

Jednání vlády 1. února 2021

Jednání vlády 8. února 2021

Jednání vlády 11. února 2021

Jednání vlády 12. února 2021

Jednání vlády 14. února 2021

Jednání vlády 15. února 2021

Jednání vlády 19. února 2021

Jednání vlády 22. února 2021

Jednání vlády 24. února 2021

Jednání vlády 25. února 2021

Jednání vlády 26. února 2021

Jednání vlády 28. února 2021

Jednání vlády 1. března 2021

Jednání vlády 2. března 2021

Jednání vlády 3. března 2021

Jednání vlády 5. března 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů,
 2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě,
 3. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby, poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci a poskytovatelům pečovatelské služby
 4. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem,
 5. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro provádění vyšetření poskytovateli zdravotních služeb zařazenými do sítě antigenních odběrových center,
 6. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních testů do Informačního systému infekčních nemocí,
 7. změna mimořádného opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, o povinném testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem,
 8. mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, kterým se nařizuje všem provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem

Jednání vlády 8. března 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2
 2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření vzorků na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 v případě některých mutací tohoto viru

Jednání vlády 15. března 2021

Jednání vlády 18. března 2021

 1. krizové opatření o omezení škol a školských zařízení
 2. krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let
 1. mimořádné opatření o povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 2.  mimořádné opatření o pravidlech pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců ve školách určených pro děti zaměstnanců IZS
 3. mimořádné opatření o pravidlech pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů

Jednání vlády 22. března 2021

 1. mimořádné opatření o testování osob samostatně výdělečně činných
 2. mimořádné opatření o testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
 3. mimořádné opatření o testování zaměstnanců malých firem

Jednání vlády 26. března 2021

Jednání vlády 29. března 2021

Jednání vlády 6. dubna 2021

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí IČO do ISIN (celé znění nařízení MZd)
 2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o termínech poskytování druhé dávky očkovacích vakcín (celé znění nařízení MZd)
 3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče (celé znění nařízení MZd)
 4. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 5. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 6. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 7. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 8. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 9. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 10. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek (celé znění nařízení Mzd)
 11. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 12. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)

Jednání vlády 12. dubna 2021

 1. mimořádné opatření o omezení provozu maloobchodu a služeb
 2. mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 1. mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 2. změna mimořádného opatření o testování žáků ve školách
 3. mimořádné opatření o poskytování sociálních služeb terénní formou
 4. změna mimořádného opatření o omezení shromažďování

Jednání vlády 19. dubna 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 2. mimořádné opatření o testování studentů vysokých škol
 3. změna mimořádného opatření o testování žáků ve školách
 4. změna mimořádného opatření o omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 5. změna mimořádného opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 6. mimořádné opatření o poskytnutí IČO do ISIN

Jednání vlády 22. dubna 2021

 1. změna mimořádného opatření o provozu škol a školských zařízení
 2. změna mimořádného opatření o omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 3. změna mimořádného opatření o testování žáků a studentů ve školách

Jednání vlády 23. dubna 2021

Jednání vlády 26. dubna 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 2. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 3. mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
 4. mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
 1. ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. stanoví protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 za zahraničí na území České republiky
 2. ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2

Jednání vlády 29. dubna 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 2. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 3. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
 4. ​změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování zaměstnanců škol a školských zařízení

Jednání vlády 3. května 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května
 2. změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 4. května
 3. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května
 4. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 4. května
 5. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol s účinností od 4. května
 6. mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. května

Jednání vlády 6. května 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května
 2. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května
 3. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách s účinností od 10. května
 4. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 7. května

Jednání vlády 10. května 2021

 1. změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 2. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 3. mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb
 4. mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě
 5. mimořádné opatření,  kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
 6. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol

Jednání vlády 14. května 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května
 2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činným, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s účinností od 15. května

Jednání vlády 17. května 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 2. změna mimořádného opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
 3. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 4. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
 5. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol
 6. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro konání škol v přírodě

Jednání vlády 21. května 2021

 1. změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19
 2. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol

Jednání vlády 24. května 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 2. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 3. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studentů ve školách
 4. mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS CoV 2
 5. změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb

Jednání vlády 28. května 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 2. mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS‑CoV‑2

Jednání vlády 31. května 2021

 1. změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 2. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 3. změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
 4. změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

Jednání vlády 7. června 2021

 1. omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb od 8. června 2021,
 2. ochrana dýchacích cest od 8. června 2021,
 3. plán očkování osob určených k očkování od 8. června 2021,
 4. zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021,
 5. podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb od 8. června 2021,
 6. interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 11. června 2021,
 7. omezení provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021,
 8. změna pravidel pro konání škol v přírodě od 8. června 2021,
 9. mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb.

Jednání vlády 14. června 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července,
 2. změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15. června,
 3. změna mimořádného opatření, kterým se stanoví podmínky nařizování izolace a karantény od 15. června,
 4. změna mimořádného opatření, kterým se stanoví povinnost testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června.

Jednání vlády 21. června 2021

 1. změna mimořádného opatření k provozu maloobchodu a služeb od 22. června,
 2. mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 26. června,
 3. změna mimořádného opatření k provozu škol a školských zařízení od 22. června.

Jednání vlády 28. června 2021

 1. změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
 2. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 3. mimořádné opatření o diskriminačním RT-PCR vyšetření
 4. mimořádné opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

Jednání vlády 1. července 2021

 1. změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností
 2. ​změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

Jednání vlády 12. července 2021

Jednání vlády 19. července 2021

Jednání vlády 26. července 2021

Jednání vlády 30. července 2021

Jednání vlády 16. srpna 2021

Jednání vlády 19. srpna 2021

Jednání vlády 23. srpna 2021

Jednání vlády 30. srpna 2021

Jednání vlády 10. září 2021

Jednání vlády 13. září 2021

Jednání vlády 20. září 2021

Jednání vlády 27. září 2021

Jednání vlády 11. října 2021

Jednání vlády 18. října 2021

Jednání vlády 20. října 2021

Jednání vlády 25. října 2021

Jednání vlády 1. listopadu 2021

Jednání vlády 5. listopadu 2021

Jednání vlády 10. listopadu 2021

Jednání vlády 12. listopadu 2021

Jednání vlády 15. listopadu 2021

Jednání vlády 18. listopadu 2021

Jednání vlády 19. listopadu 2021

Jednání vlády 22. listopadu 2021

Jednání vlády 25. listopadu 2021

Jednání vlády 26. listopadu 2021

Jednání vlády 29. listopadu 2021

Jednání vlády 6. prosince 2021

Jednání vlády 13. prosince 2021

Jednání vlády 17. prosince 2021

Jednání vlády 22. prosince 2021

 1. omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 26. do 28. prosince 2021 a od 3. ledna  (včetně odůvodnění)
 2. omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 29. prosince 2021 do 2. ledna 2022 (včetně odůvodnění)

Jednání vlády 29. prosince 2021