Aktuálně

10. 1. 202212:06

2. Týden v EU (10. – 17. ledna 2022)

2. Týden v EU (10. – 17. ledna 2022) Rada EU


Neformální zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obrany ve dnech 12. a 13. ledna 2022 v Brestu

Neformální jednání ministrů obrany bude zahájeno pracovní večeří za účasti představitelů NATO a OSN, přičemž diskutovat se bude o působení nestátních a státy podporovaných vojenských skupin (př. Vagnerova skupina) ve společných operačních prostorech a dopadech tohoto působení na aktivity EU. Druhý jednací den bude zahájen diskuzí k zabezpečení přístupu k vesmíru, který se stává čím dál tím častěji sporným prostorem. Následně proběhne pracovní oběd ve formátu jumbo za účasti ministrů zahraničí. Diskutovat budou o první revizi Strategického kompasu, která byla zveřejněna minulý týden. 

Neformální zasedání Rady pro zahraniční věci (Gymnich) ve dnech 13. a 14. ledna 2022 v Brestu

Ministři zahraničí si nejprve během pracovního oběda společně s ministry obrany vymění své názory k první revidované verzi Strategického kompasu. Tématem následujícího jednání bude aktuální bezpečnostní situace ve východní Evropě. Druhý den dopoledne budou ministři zahraničí diskutovat o vztazích EU s Čínou. Poté ještě proběhne neformální oběd s prezidentem Senegalu a Konžské demokratické republiky, která momentálně předsedá Africké unii. 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 17. ledna 2022 v Bruselu

Ministři zemědělství zasednou v pondělí 17. ledna na Radě AGRIFISH, kde budou projednávat aktuální situaci na trhu a zemědělské otázky související s obchodem. EK bude prezentovat Sdělení o udržitelných uhlíkových cyklech a také proběhne veřejná rozprava ke Konferenci na vysoké úrovni: „Dobré životní podmínky zvířat v EU: současnost a budoucnost“. FR PRES taktéž představí svůj pracovní program. 

 2. Týden v EU (10. – 17. ledna 2022) Coreper


Coreper II dne 12. a 14. ledna

Ve středu se na Coreperu II bude projednávat program na nadcházející Radu FAC, Radu ECOFIN, Radu GAC a Evropský semestr, pokračovat se bude v diskuzi o Varoši, projedná se další postup při nařízení o opatřeních proti dopravcům, kteří usnadňují obchodování s lidmi nebo pašování migrantů, FR PRES poskytne informace o kybernetickém cvičení (EU CyCLES), budou se diskutovat body na nadcházející summit EU-AU a proběhne diskuze o vnějším rozměru migrace. Možným bodem je debata o doporučení Rady (EU) 2020/912 o dočasném omezení cestování do EU, které není nezbytné, a o možném zrušení tohoto omezení.

V pátek se na Coreperu II bude projednávat program nadcházející Rady GAC (legislativní balíček „posílení demokracie a integrity voleb“, priority francouzského předsednictví, Konference o budoucnosti Evropy, COVID-19) a příprava trialogu k nařízení o nástroji reciprocity při zadávání veřejných zakázek.

Coreper I dne 12. ledna

Na Coreperu I se bude projednávat pracovní program FR PRES, program nadcházející Rady AGRIFISH, výsledek prvního trialogu k Aktu o digitálních trzích a jmenování dvou řádných členů a tří náhradníků do představenstva Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

2. Týden v EU (10. – 17. ledna 2022) Evropský parlament


Výborový a frakční týden 10. – 14. ledna

Poslanci EP se sejdou v Bruselu v rámci schůzí parlamentních výborů. Uskuteční se rovněž setkání politických skupin, které se budou připravovat na nadcházející plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 17. – 20. ledna.

Hlavní body agendy výborů:

IMCO (10. 1.)

JURI (10., 13. 1.)

EMPL (13. 1.)

BUDG (13. 1.)

LIBE (13. 1.)

DEVE (13. 1.)

2. Týden v EU (10. – 17. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 12. ledna

Program jednání není k dispozici.

2. Týden v EU (10. – 17. ledna 2022) Evropské výbory PČR


Zasedání Výboru pro evropské záležitosti PS PČR 12. ledna

Výbor vyslechne představení priorit FR PRES za účasti velvyslance Francie J. E. Alexise Dutertra.