Aktuálně

12. 1. 20229:05

Mgr. Jolana Mungengová, Ph.D.

Osobní údaje

Mgr. Jolana Mungengová, Ph.D. se narodila 1. ledna 1974 v Praze. Maminku má Češku a otec pocházel z bývalého afrického Zaïre.

Vzdělání

Do sedmi let žila s matkou a babičkou v ČR, převážně ve Sloupu v Čechách. Na základní školu chodila v nedalekém městě Nový Bor, okres Česká Lípa v Severních Čechách. Od 7 do 17 let žila s rodiči v Kinshase, hlavním městě státu Zaïre (dnešní Konžská demokratická republika), kde absolvovala studium základní školy École primaire Lisanga a střední školy Lycée Prince de Liège ve francouzském jazyce.

Po návratu do polistopadového Československa složila maturitní zkoušku na Gymnáziu Špitálská na Praze 9. Následně úspěšně absolvovala dvouoborové studium francouzské lingvistiky a politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1998 s titulem Mgr.[1]. V rámci studií na UK rovněž absolvovala stipendijní pobyt v oboru politických věd na francouzské Université Lumière 2 v Lyonu[2]. Později absolvovala kombinované roční doktorandské studium politických věd na Université de Lausanne a Université de Genève ve Švýcarsku v roce 2000 s titulem D.E.A.[3] a v roce 2007 úspěšně završila svá studia politických věd titulem Ph.D., který získala díky grantu od Fulbright Commission na Boston University[4] v USA.   

Profesní a veřejná činnost

Po dokončení studií na Univerzitě Karlově získala první zaměstnání v roce 1999, za vlády prezidenta Václava Havla, na pozici odborného pracovníka pro propagaci ve Správě Pražského hradu (SPH). V SPH působila jako tisková mluvčí, věnovala se veřejným vztahům a propagaci kulturních aktivit Hradu.

Po ukončení studií politických věd ve Švýcarsku pracovala následný rok jako Diplomovaná asistentka prof. Ioannise Papadopoulose[5] v Institutu politických studií (IEP) na Université de Lausanne ve Švýcarsku. Po návratu ze Švýcarska nastoupila v roce 2001 do pražské centrály Komerční banky, a.s. na pozici Asistentky místopředsedy pro řízení distribuční sítě, pana Michela Fenota. Z bankovního sektoru se vrátila ke studiu v USA a po návratu z Bostonu byla zaměstnána na přelomu let 2003–2004 jako Asistentka předvstupního poradce pro Czech-Irish Twinning Covenant CZ02/IB/SPP/02, se kterým na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR vypomáhala s přípravou operačního programu pro čerpání strukturálních fondů EU. Během výkonu této funkce přivítala vstup České republiky do Evropské unie. Krátce poté započala svou evropskou kariéru placenou stáží v Evropském parlamentu na překladatelském oddělení v Lucemburku.

Zkušenosti z bankovního sektoru a s regionální politikou EU zúročila následně při práci v Evropském parlamentu v Bruselu, kde působila nejprve v letech 2004–2007 jako poradkyně pro regionální politiku ve Výboru pro regionální rozvoj (REGI) po boku českého europoslance PhDr. Vladimíra Železného v politické skupině Independence/Democracy Group (IND/DEM)[6]. Znovu se do Evropského parlamentu vrátila v letech 2009–2014 jako poradkyně ve Výboru pro mezinárodní obchod (INTA), Výboru pro ekonomické a měnové záležitosti (ECON), Zvláštním výboru pro finanční, hospodářskou a sociální krizi (CRIS) a v delegaci pro Smíšené parlamentní shromáždění s Afrikou, Karibikem a Pacifikem (ACP) politické skupiny European Conservatives and Reformists (ECR). Aktivně se věnovala také její české delegaci, tvořené europoslanci politické strany ODS, kdy nejčastěji spolupracovala s Ing. Janem Zahradilem[7] v INTA a PaedDr. Ivo Strejčkem[8] v ECON.

V přímé návaznosti na svou práci ve výboru INTA působila v letech 2014–2020 v Kabinetu evropské komisařky pro obchod, paní Cecilie Malmström[9], Ph.D. Ve funkci členky kabinetu se věnovala mimo jiné otázkám obchodování se zbožím a technologiemi tzv. dvojího použití, dialogu s občanskou společností, transparentnosti a přístupu k dokumentům o obchodní politice, vztahu s poradními orgány Komise, tj. s Evropským výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem, vztahy s Ombudsmanem a také národními parlamenty. Geografickou agendu tvořily Severní Afrika a Euromed, východní Asie, členské státy EU sdružené ve Visegrádskou skupinu a Litva. Zároveň dohlížela na portfolia dalších pěti komisařů řešících otázky spadající do oblasti regionální politiky, dopravy, zaměstnanosti a sociálního dialogu, kultury, mládeže, sportu a také vědy, výzkumu a inovací. Podílela se na koncepci, komunikaci a evaluaci obchodní a investiční politiky EU tzv. Trade for All[10] a na přijetí zón volného obchodu s Kanadou nebo Japonskem. V posledních třech měsících svého působení v Evropské komisi vypomáhala generálnímu ředitelství pro obchod (DG Trade) s přípravou dopadové studie o zónách volného obchodu se zeměmi v oblasti Středomoří (Euromed).

V roce 2021 úspěšně absolvovala výběrové řízení na manažerskou pozici v Agentuře EU pro kosmický program (EUSPA) se sídlem v Praze a zůstává na jejím rezervním seznamu. 

Od 17. prosince 2021 působí jako poradkyně pro evropské záležitosti premiéra ČR Petra Fialy[11] s cílem pomoci jeho vládě úspěšně formulovat a prosazovat priority České republiky v Evropské unii a v Transatlantickém spojenectví.

Od ledna 2022 nastoupila rovněž do funkce politické náměstkyně ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka[12].

Zapojení do politiky

Během působení ve skupině ECR v Evropském parlamentu byla též krátce členkou ODS na Praze 9. V současnosti není členkou žádné politické strany.

 

 


[1] https://upol.ff.cuni.cz/

[2] https://www.univ-lyon2.fr/

[3] https://www.unil.ch/iep/home.html

[4] https://www.bu.edu/polisci/

[5] https://www.unil.ch/iep/home/menuinst/membres.html?url_params=-v_faculte=40-v_unite=137-v_personne=3803-mode=fiche&pubsIdParam=578d3aca67674aab85aca2fc7ef4834f

[6] https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28357/VLADIMIR_ZELEZNY/history/6

[7] https://www.europarl.europa.eu/meps/en/23712/JAN_ZAHRADIL/home

[8] https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28320/IVO_STREJCEK/history/7

[9] https://www.piie.com/experts/senior-research-staff/cecilia-malmstrom

[10] https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381

[11] http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/zivotopis/petr-fiala-193001/

[12] http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/mikulas-bek-191707/