Aktuálně

25. 1. 202217:29

Rada pro obecné záležitosti k posílení demokracie, Konferenci o budoucnosti Evropy i covidu-19

V úterý 25. ledna 2022 proběhlo v Bruselu zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC). Na programu byla prezentace priorit francouzského předsednictví či debata k legislativnímu balíčku k posílení demokracie a integrity voleb. Proběhla výměna názorů ohledně Konference o budoucnosti Evropy a pokračovala koordinace v boji proti pandemii covidu-19. Ministři rovněž diskutovali o vztazích mezi EU a UK. Českou delegaci vedl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.

Prvním bodem jednání Rady GAC byla prezentace priorit francouzského předsednictví v Radě EU. Ústředním mottem francouzského předsednictví je heslo “Oživení, síla, sounáležitost“ a mezi hlavní priority pro období od ledna do června 2022 bude patřit posílení evropské suverenity, přijetí regulatorního rámce digitální ekonomiky či posílení vztahů s Afrikou.

Ministři pro evropské záležitosti dále na základě dokumentu Evropské komise z listopadu 2021 vedli debatu k legislativnímu balíčku, jehož hlavním cílem je zajistit integritu volebních procesů v EU a posílit demokratickou účast ve volbách. Jednotlivé části dokumentu se týkají např. transparentnosti a cílení politické reklamy nebo financování evropských politických stran či nadací. V rozpravě k tomuto tématu ministr Bek podpořil ty členské země, které vyjádřily obavy týkající se možnosti financování stran či nadací ze zemí mimo EU.

Francouzské předsednictví informovalo partnery také o posledním vývoji a revizích harmonogramu Konference o budoucnosti Evropy, které odrážejí současnou pandemickou situaci. I přesto by měla Konference vyvrcholit během francouzského předsednictví. „Evropští občané jsou v centru našeho zájmu a musíme jim umožnit, aby se mohli účastnit plenárních zasedání Konference i dalších jejích platforem v nejvyšší možné míře“, uvedl v rozpravě Mikuláš Bek.

Dalším diskusním bodem byla koordinace EU v boji proti pandemii covidu-19. Česká republika podporuje koordinovaný přístup, pokud jde o cestovní omezení. Jasná a spolehlivá pravidla jsou zásadní pro udržení volného pohybu. Vítáme také aktivaci unijního mechanismu „záchranné brzdy“ pro případ výskytu nových variant či rychlého zhoršení situace.

Posledním tématem zasedání Rady GAC byla aktuální situace ve vztazích EU-UK. ČR podporuje spolupráci se Spojeným královstvím v rámci programů EU, i nadále je však třeba brát v úvahu celkový kontext vztahů, zejm. pak implementaci Irského protokolu. ČR má rovněž zájem na posílení dialogu mezi Unií a Spojeným královstvím v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky i Společné bezpečnostní a obranné politiky.