Aktuálně

26. 2. 202215:25

Vláda schválila další dar v podobě vojenského materiálu Ukrajině

V sobotu 26. února 2022 schválila vláda České republiky návrh předložený ministryní obrany Janou Černochovou na povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti vojenského materiálu a bezúplatný převod tohoto vojenského materiálu Ukrajině.

Na základě této výjimky daruje Česká republika Ukrajině ruční střelné zbraně (pistole vz. 82, útočná puška vz. 58 a vz. 61 Škorpion, kulomety vz. 59, odstřelovací pušky Dragunov a Falcon) a náboje pro tyto zbraně, včetně truhlíků, palet a kontejnerů v celkové hodnotě více než 188 mil. Kč. Předmět daru byl stanoven na základě jednání Ministerstva obrany ČR s ukrajinskou stranou. Vláda dále schválila, že ukrajinská strana si dar převezme na dohodnutém místě. Přepravu na dané místo zajistí nejrychlejším možným způsobem Ministerstvo obrany ČR.

Bezohledný bandita Putin se přepočítal, Rusové utrpěli velké ztráty. Ukrajina se nevzdává. Ukrajinci bojují nesmírně statečně. Posíláme další pomoc a není poslední,“ sdělila ministryně obrany Jana Černochová.

Zároveň také vláda upravila podmínky darování dělostřelecké munice z 26. ledna 2022. Původně bylo stanoveno, že dar má být předán ukrajinské straně na území České republiky a jeho přepravu na Ukrajinu si měla zajistit ukrajinská strana. Po zahájení ruské agrese to však není v silách ukrajinské strany. Proto bylo domluveno, že přepravu do dohodnutého místa předání zajistí česká strana. Tato změna byla nezbytná k tomu, aby Ministerstvo obrany ČR mohlo takovou přepravu zajistit a uhradit náklady s ní související.

Předmět daru:

Celková účetní hodnota daru činí 188 106 550,- Kč.

Zdroj: Ministerstvo obrany