Aktuálně

20. 4. 202216:49

Výsledky jednání vlády 20. dubna 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
čj. 361/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čj. 398/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
čj. 406/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na jmenování do hodnosti generálmajora a do hodnosti brigádního generála ve výslužbě
čj. 423/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na jmenování do hodnosti generálů
čj. 431/22
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Návrh aktualizovaného znění Statutu Rady pro fondy Evropské unie
čj. 407/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2021 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
čj. 395/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh na přijetí změn Přílohy I  Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
čj. 388/22
Předkládají: předseda vlády, ministr zahraničních věcí a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Návrh na obeslání 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (9. – 20. května 2022, Abidžan, Pobřeží slonoviny)
čj. 408/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Nizozemského království Wopke Hoekstry v České republice dne 30. března 2022
čj. 394/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Informace o průběhu a výsledcích 32. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO)
čj. 383/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2021
čj. 396/22
Předkládá: ministr financí

2. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2014–2020 za roky 2018–2020, respektive 2014–2020
čj. 386/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

3. Informace o veřejné zakázce „MILSATCOM – nákup nasaditelných terminálů“
čj. 384/22
Předkládá: ministryně obrany

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozemní rádiový komunikační systém - rozšíření pro VHJ a ostatní jednotky AČR (v rámci IZS)“
čj. 385/22
Předkládá: ministryně obrany

5. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 387/22
Předkládá: ministr zemědělství

6. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Ministerstvu kultury
čj. 390/22
Předkládá: ministr kultury

7. Informační systém závěrečných zkoušek
čj. 397/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Tento bod byl stažen.

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Údržba a servis GIS MISYS MO“
čj. 403/22
Předkládá: ministryně obrany

9. Informace o veřejné zakázce „IFF mód 5 RBS-70“
čj. 404/22
Předkládá: ministryně obrany

10. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (72)
čj. 413/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

11. Informace o podpisu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
čj. 426/22 
Předkládá: ministryně obrany